Последни новини
Home / Законът / Общият съд на ЕС по наше дело: Фигуративният знак „imot.bg“ не може да бъде регистриран като марка на Европейския съюз

Общият съд на ЕС по наше дело: Фигуративният знак „imot.bg“ не може да бъде регистриран като марка на Европейския съюз

Defakto.bg

На 14 септември 2017 г. българската фирма Резон ООД подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, която съдържа фигуративния знак: Imot.bg
През 2018 г. EUIPO отказва частично регистрацията на заявената марка. С решение от 20 ноември 2019 г., Резон/EUIPO (imot.bg) (T-101/19), Общият съд отхвърля жалбата на Резон срещу това решение.  С определение от 21 април 2020 г., Резон/EUIPO (C-26/20 P), Съдът отказва да допусне обжалване по делото, образувано по подадената от Резон жалба срещу решението на Общия съд.
На 18 декември 2018 г. Резон подава пред EUIPO нова заявка за регистрация на фигуративния знак като марка на ЕС. Една от причините за отказа е, че заявената марка няма отличителен характер. Резон отново сезира Общия съд с искане да се отмени решението на EUIPO и да разпореди регистрацията на заявената марка.

Днес Общият съд отхвърли иска на Резон ООД, защото марката има описателен характер, съобщи прессслужбата на Съда.
Съгласно Регламент 2017/10011 се отказва регистрацията на марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености.
Интересът на защита на марките в ЕС се състои в осигуряването на възможността знаци, описващи една или повече характеристики на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка, да се използват свободно от всички икономически оператори, предлагащи сходни стоки и услуги.
Общият съд потвърждава решението на Службата на ЕС за интелектуална собственост : заявената марка съдържа, от една страна, словния елемент „imot“, който ще бъде разбран незабавно от българския потребител като „имот“ или  „имущество“, включително „недвижим имот“, и от друга страна, словния елемент „.bg“, който обозначава домейн от първо ниво, свързан с България; така заявеният знак възпроизвежда характерната структура на наименованието на домейн и се възприема като такъв от съответните потребители, по-специално като български уебсайт с информация за недвижими имоти; точката между тези два словни елемента се свежда до функцията да се направи разграничение между тях; пряката им транслитерация на латиница не засяга това възприятие, тъй като говорещите български език потребителите са свикнали с наименованията на домейни, изписани на латиница.
Резон ООД неправилно счита, че EUIPO е трябвало да се ограничи до разглеждане на заявената марка като цяло, както се възприема от потребителите, без оглед на различните ѝ съставни части, и че фигуративният ѝ характер я правел твърде различна от обозначаването на уебсайт.
Общият съд смята, че за целите на проверката за наличие на абсолютно основание за отказ следва да се преценяват и различните съставни части на знака, по-специално словните елементи.  Освен това, от постоянната съдебна практика следва, че като възприемат словен знак, съответните потребители ще го разделят на словни елементи, които за тях имат конкретен смисъл или наподобяват познати за тях думи, дори в случай на словен знак, при който са запознати само с една от съставните му части. Общият съд припомня, че съответните потребители ще схванат смисъла на знаци, състоящи се от няколко словни елемента, които изглеждат отделени, каквито са в случая съставните елементи на заявения знак, или един-единствен словен елемент, обединяващ няколко термина, когато това схващане не изисква особено интелектуално усилие.
Всъщност в случая това отделно разглеждане на двата словни елемента на заявения знак е още по-необходимо, тъй като точката между думите „imot“ и „bg“ може да бъде разбрана от съответните потребители като имаща разграничителна функция за посочените елементи. Както обаче правилно приема EUIPO, българският потребител, който възприема отделните словни елементи „imot „и „.bg“, разделени с точка, лесно би разпознал смисъла на комбинацията от посочените елементи
Услугите, предлагани от Резон ООД имат общи характеристики, тъй като са свързани не само с недвижими имоти в тесен смисъл, но и с всяка услуга, която може да се предлага онлайн или чрез уебсайта „www.imot.bg“, и със сделки или операции с недвижими имоти, което включва дейности по събиране и осигуряване на информация, придобиване, разпореждане, управление, оценка, продаване, рекламиране, извършване на консултации, както и други дейности във връзка с имоти, които могат да бъдат предоставяни при наемане, покупка или продажба на недвижим имот. Така, с оглед на ясното значение на заявения знак по отношение на тези услуги, всички те като цяло притежават една основна обща характеристика, тъй като са свързани с предлагането и предоставянето онлайн на услуги, дори чрез уебсайта „www.imot.bg“, в сектора на недвижимите имоти или във връзка с недвижими имоти.

1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (OВ L 154, 2017 г., стр. 1).

About De Fakto

Проверете също

Мария Габриел: Не приемам държавата да бъде поделена между две коалиции за овладяване на съдебна власт и регулаторите

Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи Няма …

ОС на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение

С Тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г. Общото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.