Последни новини
Home / Законът / Излезе от печат ценна монография за съдебната администрация на съдия Галина Николова

Излезе от печат ценна монография за съдебната администрация на съдия Галина Николова

Defakto.bg

Съдия Галина Николова

Излезе от печат монографията „Правен статут на администрацията на съдебната власт” на съдия Галина Николова. Монографията, издадена от издателство Сиела, е  ценен научен и практически труд за всички работещи в органите на съдебната власт, за практикуващи юристи, студенти по право и публична администрация, както и за изучаващите в университетите и специализираните училища специалност съдебна администрация.

Монографията има  висока практическа стойност с  представените модели на нова структура на съдебната администрация. Тя е  добра  основа за бъдещи законодателни промени както на ЗСВ, така и на подзаконовите нормативни актове и поради това е полезна за всички отговорни за доброто администриране на съдебната система – ВСС, МП, административни ръководители и съдебни администратори. Книгата е ориентир за разработването на учебни планове за утвърдената през 2017 г. професия „Съдебен служител“ в средните училища.

За първи път в българската правна доктрина са разгледани комплексно и задълбочено въпросите относно специфичния статут на съдебния служител, неговото значение както за целия процес на съдопроизводство, така и за представянето на решенията на правосъдните органи пред обществото.

Новост е даденото за първи път определение на понятието за съдебен служител, като особена категория служител в структурите на държавната власт, като е подчертано, че не всички работещи в съдебната администрация са съдебни служители.

Важно значение имат и  многобройните предложения de lege ferenda за промяна на нормативните основи на  нова структура на съдебната администрация, която кореспондира със  Закона за администрацията, както и нов  Класификатор на длъжностите в администрацията, който отговаря на  изискванията на правилниците за администрацията в отделните органи на съдебната власт и на НКПД.

Направени са множество паралели, като са установени сходствата между съдебните служители и държавните служители, които са в основата и на предложенията за цялостно изменение на глава осемнадесета на ЗСВ, предвиждащи диференциация между длъжностите, които се заемат от служители, назначени по служебни правоотношения и на служители по трудово правоотношение.

Новост в разработката са предложените решения за бързи и гъвкави механизми на взаимодействие между отделните ОСВ и вземане на адекватни управленски действия в условията на кадрови дефицит и висока натовареност. Разгледани са отделните хипотези на възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията със съдебните служители.

Актуалността на изследването е и в това, че са разгледани извършените след Решение № 2/07.02.2017 г. на Конституционния съд по к.д. 13/2016 г.структурни промени в прокуратурата и администрацията й, които към днешна дата имат актуално звучене и по отношение на съдилищата относно предложените изменения на „съдебната карта”.

Разгледаната в книгата проблематика и направени изводи се основават на задълбоченото изследване на действалите в миналото нормативни актове по регулиране на функционирането на съдебната администрация, единни за отделните видове органи на съдебната власт, независимо от спецификите в дейността и йерархичната им  особеност.

Разработената от д-р Галина Николова тема, посветена на съдебната администрация се фокусира върху значението на работещите в съдебната власт служители, от една страна и от друга, върху това, че без хармонично взаимодействие и взаимна обусловеност на процесуалното поведение между магистратите и съдебните служители е невъзможно да имаме добре функционираща съдебна система.

Д-р Галина Николова Иванова е завършила Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. През 1998 г. започва като районен съдия в Районен съд Нови пазар, където от края на същата година до м.март 2015 г. е административен ръководител на съда. Към днешна дата e районен съдия.

 

About De Fakto

Проверете също

ВКС окончателно оправда Огнян Донев и Борис Борисов по обвинение за укрити и неплатени данъци

  Върховният касационен съд (ВКС) окончателно оправда изпълнителния директор на „Софарма“ Огнян Донев и заместника …

КС реши, че е недопустимо да се прекрати дейността на Инспектората към ВСС заради изтеклия му мандат

За да не се подрива демократичния ред под върховенство на правото, Конституционният съд  не допусна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.