Последни новини
Home / Законът / С ново определение СГС отказа да спре регистрация на борда на „Александровска“ болница по молба на „бивш“

С ново определение СГС отказа да спре регистрация на борда на „Александровска“ болница по молба на „бивш“

Defakto.bg

Спирането е значима интервенция от страна на съда, прави се преценка за допустимост

С ново определение, на съдия Мирослава Кацарска, Софийският градски съд отхвърли като неоснователна молба на „бивш“ да спре регистрацията на новото ръководство на „Александровска“ болница.

Това е пореден епизод от сюжета с вписването в Търговския регистър на „новите“ в управите на ключови държавни дружества, болници, банка. И нова илюстрация на разнобоя между магистратите по въпроса дали е достатъчно някой от освободените членове на бордове да е оспорил решенията на ресорните министри, за да се постанови спиране на регистрацията по чл.536 от ГПК.

Драмата бе „осветлена“ от служебния кабинет, заради слаганите спирачки пред част от неговите кадрови решения, със значими за всички последици. Но тя се превръща в ужас за редовия гражданин, попаднал в тази въртележка. И, който, за разлика от държавата, остава „незабележим“, включително за правосъдието. В същото време разнобоят в съда, освен че официализира принципа на „рулетката“, предрешава съдби. И обрича хора.

Да се върнем на държавната тема.

Както Де факто писа, по въпроса бяха постановявани коренно противоположни съдийски определения за „Автомагистрали“.

В края на миналата седмица новото ръководство на дружеството, в крайна сметка, влезе в Търговския регистър.

По тази схема се движи и казусът с „Александровска“. Веднъж вписването на новата управа бе спряна от СГС. Последното определение обаче е друго. В него съдия Кацарска излага мотиви за преценка на допустимостта на молбите за спиране (както бе направил съдия Петър Теодосиев за „Автомагистрали“).

Произнасянето е по молба на Димитър Буланов, който замени Костадин Ангелов като директор, за последно оглавяваше Съвета на директорите на болницата и бе освободен от служебния министър Стойчо Кацаров.

Проф. Буланов се позовава на внесен от него иск за прогласяване за нищожни на решенията на министъра за заличаване на старите и назначаване на новите членове на СД заради нарушаване на Закона за публичните предприятия, предвиждащ това да стане след обявяване на конкурс. Има и иск по чл. 19 ЗТРРЮЛНЦ за установяване на несъществуване на заявеното за вписване обстоятелство в Търговския регистър. Изтъква също и че по предно негово заявление регистърното производство е спряно с определение на СГС.

В определението си съдия Мирослава Кацарска пише:

„Съгласно чл. 536, ал.1, т.1 от ГПК охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за постановяване на исканото вписване, аналогично – за исканото заличаване на вписването, а по силата на т. 2 охранителното производство се спира, когато по молбата за издаване на акта възникне гражданско правен спор между молителя и друго лице, което се противопоставя на молбата, като в този случай се дава едномесечен срок за предявяване на иска на молителя.

Съдът намира, че спирането на регистърното производство не представлява обезпечителна мярка по чл. 389 от ГПК и следващите, но съставлява намеса на съда, постановяваща ограничение на упражняване на правата на едно трето лице. Налице е значима интервенция в чужда правна сфера и би
следвало да се прецени искането с цел да се осигури интензивна защита срещу
неоснователни искания.

Предвид горното, макар да няма изрична уредба в разпоредбата на чл. 536 от ГПК съдът да прецени предпоставките и дали заявилият искане има сериозен
правен интерес, като се реализира принципа на чл. 10 от ЗТР, като съдът се ръководи от основните принципи на ГПК, а именно да се даде защита на действително засегнати права и интереси, т.е. при валидно възникнало процесуално правоотношение по повод на допустим иск.

В този смисъл е по-новата практика на САС, а именно определение №79/17.02.2017г. по в.ч.д.№711/2017г. и др. Следователно, макар в производството по чл. 536 от ГПК съдът да не извършва преценка на основателността на предявения иск, за който се твърди преюдициалност, то следва да се извърши преценка дали е допустим с оглед изложените
доводи, както и дали се явява преюдициален за исканото вписване“.

В конкретния случай, се казва в определението, молителят не е акционер в дружеството, за да упражнява с този иск правото си на защита срещу незаконосъобразни решения. Дружеството „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е с едноличен собственик – Министерство на здравеопазването, а конститутивният иск за отмяна на противоречащи на закона и устава решения на ОС по чл. 74 от ТЗ е предоставен само на акционери или съдружници.
И още отт определението:

„Макар формално да е подадена искова молба, с която се оспорват двете
протоколни решения на едноличния собственик на капитала и да се твърди нищожност на същите, се иска отпадане на правните последици по решенията и същата се явява процесуално недопустима поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца, който не е акционер, поради което съдът намира, че не е налице допустим преюдициален правен спор, който да обуслови спирането на регистърното производство“, категорична е съдия Кацарска.

Тя цитира практика на ВКС по ч.т.д.№ 4654/2013г., І т.о., че при наличие на предпоставките по чл. 536 от ГПК съдът не може да откаже спиране на регистърното производство поради вероятната неоснователност на предявения иск, но това касае основателността на иска и подкрепеността на исковата молба с доказателства, а не неговата недопустимост.

Горното не изключва възможността съдът в производството по чл. 536 от ГПК да прецени допустимостта на заведената претенция и активна процесуална легитимация на ищеца, както и пасивната на лицата, посочени като ответници. В случая от ищеца се цели установяване нищожност на посочените актове на министъра на здравеопазването, който е едноличен собственик на капитала на дружеството.

Според чл. 21, ал. 1 Закона за публичните предприятия всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс, като условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в Правилника за прилагане на закона. В случая се касае за правомощие на министъра като едноличен собственик на капитала, като това решение поражда правните си последици във вътрешните отношения
незабавно. Ищецът Буланов не е от кръга лица, които биха могли да влияят на вземането на решения от едноличния собственик на капитала и техните правни последици, тъй като дружеството е ЕАД и с едноличен собственик на капитала – Държавата. Както е постановено в т.1 на ТР 1/2002г. на ОСТК на ВКС по т.д.№1/2002г. „погрешно е разбирането, че решенията на ОС, които противоречат на учредителния акт или на повелителни разпоредби на ТЗ са нищожни. Когато е опорочена процедурата (процесуална незаконосъобразност) или противоречат на императивни разпоредби на учредителния акт и закона, те са незаконосъобразни т. е. отменяеми, но не и нищожни. Горното важи и за
решенията на едноличния собственик на капитала, дори и да са облечени в протокол или заповед. Следователно априори доводите, изтъкнати от молителя, не могат да обусловят нищожност на решението на едноличния собственик на капитала.

За втория иск по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ също може да се приеме, че е недопустим, тъй като негов предмет е вече извършено вписване, а такова няма към момента“,заключава съдия Кацарска.

Ако до края на деня не се появят нови определения на СГС, новото ръководство на „Александровска“ би следвало да бъде вписано.

About De Fakto

Проверете също

Ивайла Бакалова към депутатите: Мартин Нотариуса съществуват заради болната ни съдебна система, не пропускайте кръга на Петьо Еврото, той е по-силен

Сменете си адвоката,  с Лулчева няма как да се получат нещата, препоръчва Нотариуса на Ивайла …

Защо АС – София потвърди отказа на СГС да пусне предсрочно на свобода един от убийците на студента Стоян Балтов

  Апелативен съд София потвърди отказа на СГС  за предсрочно освобождаване от затвора на  Александър …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.