Последни новини
Home / Законът / ВАС сезира Конституционния съд за несъответствие с Конституцията на задължителната полицейска регистрация

ВАС сезира Конституционния съд за несъответствие с Конституцията на задължителната полицейска регистрация

Defakto.bg

 

Върховният административен съд внася  в Конституционния съд искане  за обявяване на противоконституционност на текстове от Закона за МВР, които регламентират принудителната полицейска регистрация.  Съдиите атакуват разпоредбите на чл. 68, ал.1 и ал.5, изр. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) заради несъотвествие  с чл. 4, чл. 6, чл. 56 и чл. 120 от Конституцията на Република България.  Принудителната полицейска регистрация, така както е регламентирана в Закона за МВР, противоречи на Конституцията, категорични са те.

Процедурата по ЗМВР предвижда, че  служители на една и съща структура – МВР  могат да привлекат едно лице като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер и след това са задължени  по закон да му извършат полицейска регистрация,  като  органите на досъдебното производство са длъжни да съдействат за извършването й от полицейските органи (чл.68, ал.1 от ЗМВР).

За целта  се  събират лични данни за лицата,   дактилоскопични отпечатъци и снимки, изземват се и образци за ДНК профил, като за всички тези дейстиве не се изисква съгласие  на лицата. При отказ на лицето, регистрацията се  извършва принудително с разрешение на съдия от първоинстанционен съд, на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем.

Съдиите посочват:    Не е предвидена възможност за преценка относно вида на престъплението, за което му е повдигнато обвинение.  Нито с каква обществена опасност е лицето. За тази полицейска регистрация няма предвиден контрол от независим орган.  Няма предвидена защита на лицето срещу извършваната полицейска регистрация. При негово несъгласие е предвидено принудителна полицейска регистрация, за което разрешението от съответния първоинстанционен съд е само формално.  Този съд следи само дали за налице формалните условия за полицейска регистрация – дали лицето е привлечено като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер и дали има искане за това от полицейски орган. В това производство обаче лицето не участва. Няма възможност и да обжалва разрешението за принудителна полицейска регистрация, дори при законово регламентирано в ЗМВР предварително изпълнение на разрешението.

В обобщен вид върховните съдии  Румяна Борисова,  Красимир Кънчев и  Таня Дамянова спират производството по конкретно дело пред тях, аргументират несъотвествие  между разпоредбите на закона за полицейската регистрация и текстовете на Конституцията, в които са описани  принципите на правовата държава, правото на защита и обжалване на административните актове, и очакват Конституционният съд да разплете правния възел.

Спорният текст от ЗМВР
Чл. 68. (1) Полицейските органи извършват полицейска регистрация на лица, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Органите на досъдебното производство са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи.
(2) Полицейската регистрация е вид обработване на лични данни за лицата по ал. 1, която се осъществява при условията на този закон.
(3) За целите на полицейската регистрация полицейските органи:
1. събират за лицата личните им данни, посочени в чл. 18 от Закона за българските лични документи;
2. дактилоскопират и фотографират лицата;
3. изземват образци за ДНК профил на лицата.
(4) За извършване на действията по ал. 3, т. 1 съгласието на лицето не се изисква.
(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата са длъжни да оказват съдействие, да не пречат и да не възпрепятстват полицейските органи при извършване на действията по ал. 3. При отказ на лицето действията по ал. 3, т. 2 и 3 се извършват принудително с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд, на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем.
(6) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на администратора на лични данни или на оправомощени от него длъжностни лица служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания, когато:
1. регистрацията е извършена в нарушение на закона;
2. наказателното производство е прекратено с изключение на случаите по чл. 24, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. наказателното производство е приключило с влязла в сила оправдателна присъда;
4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;
5. лицето е починало, като в този случай искането може да бъде направено от неговите наследници.
(7) Редът за извършване и снемане на полицейската регистрация се определя с наредба на Министерския съвет.

About De Fakto

Проверете също

ВСС отхвърли искане на Гешев за отлагане на заседанието, прие да изслуша Сарафов, Тодоров и дежурните следователи от 1 май

 Наказателно процесуалния къдекс, с който се въвежда механизъм за независимо разследване на главния прокурор отпътва …

Председателят на СЕС Кун Ленартс открива 30-ия конгрес на Международната федерация по Европейско право (FIDE) в София

ХХХ конгрес на Международната федерация по Европейско право (FIDE), ще се проведе в периода 31 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.