Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени критерии от наредбата за конкурсите за магистрати, противоречали на закона

ВАС отмени критерии от наредбата за конкурсите за магистрати, противоречали на закона

Defakto.bg

По жалба на Мария Вранеску от СГС Върховният административен съд отмени разпоредба от Наредбата за конкурсите на магистрати, описваща критериите за оценка при повишаване и преместване. Мотивите на петчленнния състав на ВАС са, че тя противоречи на критериите, описани в Закона за съдебната власт.

Решението на върховните съдии Емилия Миткова, Милена Златкова, Мирослав Мирчев, Пламен Петрунов и Албена Радославова е окончателно.

На първа инстанция тричленен състав на ВАС е отхвърлил исканията на Мария Вранеску за нищожност, алтернативно незаконосъобразност на тестовете от наредбата. Касационната инстанция решава друго.

Оспорен е чл. 40 от наредбата, приета от ВСС прз 2017 г.  Той гласи:

Чл. 40 от Наредбата

(1) Конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на всички
данни по т. 1, 2 и 3, като поставя една обща оценка по шестобалната система с точност до
0,25 стотни:
1. последното атестиране;
2. проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към
Висшия съдебен съвет, и
3. кадровото досие на кандидатите

Установеното противоречие е с чл. 192 от Закона за съдебната власт. Той предвижда:

Чл. 192 от ЗСВ

(1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Конкурсната комисия класира кандидатите за повишаване в длъжност според резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровите им дела и преценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества. При еднакви оценки се назначава съдията, прокурорът или следователят с по-дълъг стаж в съответната система на органите на съдебната власт, а при равен стаж в съответната система на органите на съдебната власт – този с по-дълъг юридически стаж.

Петчленният състав на ВАС приема, че текстът от наредбата води до изместване тежестта на всеки един критерий  в общата оценка в противоречие с волята и целта на законодателя. Смисловото, граматическото и синтактично тълкуване на разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗСВ налагат  извода  за общо три критерия за класиране. Това са:

  • първи критерий- резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
  • втори критерий – данните от кадровите дела на кандидатите
  • трети критерий : преценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите. Именно на база тези три критерия следва да се формира общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества,като всеки един от трите критерия следва да има отделна и самостоятелна тежест в общата оценка.

В същото време незаконосъобразно в чл.40, ал.1 от Наредбата първият критерий за класиране по смисъла на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ е разделен на два самостоятелни критерия: резултати от последното атестиране и резултати от проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората  към ВСС. На следващо място – незаконосъобразно вторият самостоятелен критерий по смисъла на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ – данни от кадровото дело на кандидата,  е групиран в чл. 40, ал.1 от Наредбата, наред с критерия резултати от последно атестиране и от проверки на по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС. И за двата критерия вместо да се определи самостоятелна оценка, се определя една обща оценка. В този смисъл незаконосъобразно се поставя една обща оценка. Тя е средно аритметична на двата цифрови компонента по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, вместо за всеки един  от трите критерия по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ да се поставя отделна оценка, а общата оценка  да се формира като средно аритметично от трите самостоятелни оценки.

Като е приел, че разпоредбата на чл. 40 от Наредбата съответства  на разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗСВ и не й противоречи, тричленният състав на ВАС е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

След днешното решение конкурсните комисии в конкурсите за повишение и преместване не трябва да прилагат критериите, изброени в чл. 40 от наредбата, а директно тези от ЗСВ. Докато съдебният съвет не приеме нова разпоредба, ако реши.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата иска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по „Барселонагейт“

Софийската градска прокуратура предложи на главния прокурор да поиска от Народното събрание да снеме имунитета …

Демерджиев внесъл сигнал в прокуратурата срещу кабинета „Петков“ за злоупотреби с помощи за украински бежанци

„В понеделник внесох сигнал в прокуратурата, който касае работата по помощта за украинските бежанци.“ Това обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.