Последни новини
Home / Законът / Столични адвокати на среща с председателя на СГС за електронния достъп до правосъдие

Столични адвокати на среща с председателя на СГС за електронния достъп до правосъдие

Defakto.bg

На среща утре Софийският адвокатски съвет и председателят на Софийския градски съд ще обсъждат проблемите с електронния достъп до правосъдие и обмена на документи. Това потвърдиха от СГС.

Поводът е писмо от председателя на САС Стефан Марчев. От адвокатския съвет информират:
„С оглед протестните действия и подписки на съдилищата за внедряването на Единната информационна система, и липсата на ясна информация относно бъдещето на Единния портал за електронно правосъдие, намираме, че адвокатурата трябва да предприеме активни действия и на срещи с административните ръководители на съда, да предложим мерки, които да облекчат електронния достъп до правосъдие и обмена на документи.
В тази връзка систематизирахме и обобщихме проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП, отправихме искане за информация до председателя на Софийски градски съд относно времевите рамки и технически възможности за подобряване работата на адвокатите в електронна среда. Ще инициираме поредица от срещи с председателите и на останалите съдилища, за намиране на конкретни практически решения, за резултатите от които ще ви информираме своевременно“.

Като страна по делата, проблемите на адвокатите са свързани с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и със системата за електронно връчване и призоваване. На 27 юли, при отчитане на стореното за Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), основа на правосъдието онлайн, във ВСС обаче бе казано, че: ЕИСС е напълно изградена, но тя е „вътрешна“ система за съдилищата, а за да се даде достъп на страните до е-правосъдието, трябва надграждане на ЕПЕП и Системата за електронно призоваване и съобщаване, с нови европари.

В писмото до председателя на СГС Алексей Трифонов столичните адвокати поставят няколко основни проблема.

 • ЕПЕП не дава възможност за достъп до поддържаните от
  органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри, поради следните
  съществени проблеми:
  – Регистрацията в ЕПЕП и създаване на потребителски профил на адвокат
  се извършва само на място в някое от съдилищата, свързани с портала, чрез попълване
  на писмено заявление, без да има възможност за създаване на профила дистанционно и
  подписване на първоначалното заявление за регистрация електронно.
  – Не е осигурена възможност за подаване по електронен път на заявления
  за промени на профила в портала, заявления за достъп до дела, нито за подаване на
  общи заявления за достъп до повече от едно или всички дела на съответния адвокат в
  даден съд (без да е необходимо подаване на отделно заявление за всяко дело);
  – Предоставеният на адвоката достъп до първоинстанционното
  производство в СРС не продължава автоматично при въззивното му разглеждане пред
  СГС, и дори между двете производства системата на ЕПЕП не показва връзка;
  – Не е осигурена възможност за създаване на профили в единния портал
  за електронно правосъдие на регистрирани адвокатски сътрудници, без възможност за
  електронно връчване на съобщения на последните;
  – Не е осигурено наличие на всяко електронно дело в пълнота в единния
  портал за електронно правосъдие, включително сканиран образ на всички документи по
  делото: съдебни актове от открити и закрити заседания, изявления на страните,
  представените доказателства, експертизи и изявления на трети лица, съдебни
  протоколи, връчени призовки и съобщения, списъци на призованите лица и др. В
  повечето фиктивно съществуващи електронни дела, няма нито един акт на съда, и при
  натискане на бутона „Преглед“ на съответния акт се изписва само, че е налице
  разпореждане от определена дата. Няма дори посочване, както в системата за
  информация по дела, достъпна за всяко трето лице на адрес: https://info.scc.bg/, какъв е
  диспозитивът на разпореждането, определението или решението на съда, нито какво
  представлява подаденото от страната изявление. В този смисъл порталът вместо да
  улесни достъпа на адвокати до електронните дела, на практика дава много по-
  ограничена информация за делото отколкото общодостъпната информационна система
  за граждани.
  – Не е предвидена възможност страната и нейния адвокат да следят за
  редовността на призоваването на другите страни.
  – Порталът не предоставя възможност за хронологична справка по делото
  като подреди актовете, заседанията, входираните изявления на страните и изходящите
  документи по делото в хронологичен ред, каквато информация бе възможно да се
  получи на адрес: https://info.scc.bg/;
  – Порталът не предоставя възможност за търсене на съдебни дела по
  идентификационни данни на страните, по ЕИК, ЕГН или име.
  – Порталът не предоставя възможност на адвокатите да получат достъп до
  дело без да имат и предоставят адвокатско пълномощно по него, като подадат
  заявление само за запознаване с делото или получат свободен достъп до него през
  адвокатския си профил в портала. Това нарушава пряко нормата на чл.31, ал.1 от
  Закона за адвокатурата, която предвижда свободен достъп до делата само въз основа на
  качеството „адвокат“. Това лишава адвокатите от възможността да се запознаят
  дистанционно с дело, което все още не им е възложено от клиента, но имат възможност
  да проучат, за да формират становище дали биха се ангажирали с процесуална защита и
  представителство.
  И още:
 • С оглед необходимостта Софийски Градски съд да
  изпълнява задължението си да приема процесуални действия в електронна форма в
  съответствие с нормата на чл.102б. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021
  г.), молим за потвърждение осигурена ли е вече възможност електронните изявления на
  адвокатите и подаваните от тях документи по делата да се приемат на заявената на
  сайта на СГС електронна поща. Конкретните
  въпроси, които възникват за адвокатите, са следните:
  – При подаване на изявления на страните, иницииращи документи и други
  документи по електронна поща в СГС, на кои адреси на електронната поща е възможно
  това подаване, включително ще се извършва ли проверка на валидността на
  удостоверението за квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен
  печат, без оставяне на изявленията без движение.
  – Осигурена ли е възможност в СГС да се извършват проверки за валидността
  на подписа автоматизирано и ще приключват ли както изисква Наредбата на ВСС с
  изпращане на отговор до заявителя на процесуалното действие или удостоверителното
  изявление, че електронният формуляр е успешно приет.
  – При констатиран проблем по време на проверката до заявителя ще се връща
  ли своевременно автоматично съобщение, че електронният формуляр не е приет, като
  се посочва кратко описание на възникналия проблем. Така например, във Върховния
  Административен съд, разпечатаните на хартиен носител електронно писмо,
  електронен документ и данни за използвания КЕП се предават в деня на постъпването и
  разпечатването им на нарочен отдел (ИСКСС) за проверка достоверността и
  валидността на използвания КЕП и на заявителя/адвоката се съобщава незабавно
  констатирана нередност или технически проблем.
  – Има ли въведени някакви допълнителни технически параметри и форми, на
  които да отговарят приеманите електронни документи, в т.ч . формати, форма и режим
  на подписване с удостоверение за КЕП. Ще се приемат ли прикачени файлове в
  указаните в Наредба №6 файлови формати с неструктурирано съдържание?

Адвокатите сигнализират също за изключително ограничените възможности за електронен достъп и информация за дела. В тази връзка питат дали има възможност за обединение на досегашната система на СГС и ЕПЕП, така че да са достъпни с един профил. Или поне има ли възможност при достъп чрез ЕПЕП по конкретно дело информацията да се подреди хронологично, както е било досега.

About De Fakto

Проверете също

Окончателно: ВАС отхвърли спора за дипломата на главния прокурор Иван Гешев като „юрист“

Състав на Върховния административен съд (ВАС)  отхвърли като недопустимо оспорването на   дипломата на главния прокурор …

Омбудсманът поиска от държавата спешна компенсация за тройно по-високите сметки за газ

Омбудсманът Диана Ковачева настоя пред служебния министър-председател Гълъб Донев и служебния министър на енергетиката Росен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.