Последни новини
Home / Законът / Висшият адвокатски съвет подкрепя съдиите и настоява за отлагане на ЕИСС поради недостатъци, опасни за правосъдиетото

Висшият адвокатски съвет подкрепя съдиите и настоява за отлагане на ЕИСС поради недостатъци, опасни за правосъдиетото

Defakto.bg

Уважаеми госпожи и господа,

Висшият адвокатски съвет споделя тревогата на съдиите от Върховен касационен съд и останалите съдилища в София и страната, които поставиха въпросите за сигурността и надеждността на електронното правосъдие и в частност функционирането на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Висшият адвокатски съвет няма каквото и да било основание да се съмнява в констатациите на съдиите, касаещи недостатъците на ЕИСС и опасностите, които използването й крие за нормалното функциониране на съдебната система. Затова подкрепяме предприетите действия от Пленума на ВКС по преустановяване работата с ЕИСС, докато не бъдат отстранени недостатъците на системата, както и позицията в този смисъл на съдиите от различни съдилища в страната.

Сигурността, надеждността и ефективността на ЕИСС е пряко свързана с функционирането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), чиито основни потребители са адвокатите, защитаващи пред съда правата и законните интереси на страните по делата, разглеждани от съдилищата. Недостатъците в ЕИСС водят и до невъзможност чрез ЕПЕП да се осигури предвидената в чл. 360в, ал. 2 от Закона за съдебната власт възможност за извършване на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, за връчване на съобщения и книжа, както и за достъп до електронните дела и публични регистри.

Същевременно от 30.06.2021 г. са в сила и промените в процесуалните закони, които предвиждат задължение за съдилищата да издават актовете и да извършват всички други процесуални действия в електронна форма, да приемат процесуални изявления в електронна форма, включително правилата за задължително електронно връчване и комуникация със съдилищата за определен кръг субекти.

Липсата на техническа възможност чрез ЕИСС, съответно ЕПЕП, да бъдат извършвани от съда и страните предвидените в процесуалните закони изявления и процесуални действия, не само компрометират изцяло идеята за електронно правосъдие, а на практика ограничават достъпа до съд.

Развитието на технологиите налага използването на електронните технологии в сферата на правосъдието. Пълната замяна на установения до момента традиционен модел за постановяване на съдебни актове и извършване на процесуални действия в писмена форма „на хартия“, чрез модел на електронно правосъдие, при което и актовете на съда, и действията на страните се извършват електронно, в електронна среда, не може да стане без да е гарантирана правната сигурност при постановяване на актовете, връчването на съобщенията и книжата, както и сигурността относно формата и съдържанието на процесуалните изявления на страните до съда.

Висшият адвокатски съвет се обръща към Пленума на Висшия съдебен съвет, Министъра на правосъдието и депутатите от 46-тото Народно събрание и към цялата правна общност с призив с общи усилия да намерим своевременни, разумни и адекватни разрешения на възникналите проблеми, предизвикани от преждевременното влизане в сила на процесуални правила за електронното правосъдие, без да е обезпечена техническа възможност за тяхното прилагане.

Считаме, че в спешен порядък следва да се предприемат нормативни, организационни и технологични мерки, като:

  • бъде отложено действието на процесуалните правила, предвиждащи извършване на процесуални действия в електронна форма (Глава Дванадесет „а“ от ГПК и съответните разпоредбиот НПК), влезли в сила на 30.06.2021 г., преди да е налице реална техническа възможност за извършването им;
  • Бъде създадена контактна група, в която да се включат магистрати и адвокати, за да се установят действителните причини за ненадлежното функциониране на двете системи – ЕИСС и ЕПЕП, които вместо да облекчават, затрудняват работата на магистрати, съдебни служители и адвокати, включително чрез промяна на техническото задание и извършване на необходими корекции в изпълнението на заданието.
  • бъдат отстранени всички недостатъци в ЕИСС и ЕПЕП, така, че чрез тези системи да се гарантира сигурността в електронната комуникация и извършването на процесуални действия в електронна форма.

Наличието на ефективно и гарантиращо правната сигурност електронно правосъдие е в интерес на цялото общество, но най-вече на правната общност, която професионално е ангажирана с проблемите на правосъдието.

Готови сме да помогнем електронното правосъдие да се случи и да заработи, а не само да говорим за него.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.