Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Превозвачът дължи обезщетение за отменена транспортна услуга и когато е предизвестил пътника навреме

Съдът на ЕС: Превозвачът дължи обезщетение за отменена транспортна услуга и когато е предизвестил пътника навреме

Defakto.bg

Съдът изяснява редица разпоредби от регламента за правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища.  Задълженията за пренасочване и обезщетяване при отмяна на транспортна услуга са пропорционални на преследваната с регламента цел.  Това е  решение на Съда на ЕС  по  дело C-570/19 Irish Ferrie, съобщи пресцентърът на Съда

Казусът

В рамките на спор между дружеството Irish Ferries Ltd (наричано по-нататък „Irish Ferries“), ирландска компания за морски транспорт, и National Transport Authority (Национален орган по транспорта, Ирландия) (наричан по-нататък „NTA“), е отправено преюдициално запитване относно прилагането на Регламент № 1177/20101 при отмяната на пътувания за цял сезон, предвидени от Irish Ferries между Дъблин (Ирландия) и Шербур (Франция).
Irish Ferries предоставя пътнически услуги между пристанища, намиращи се в Ирландия, Обединеното кралство и Франция. За да осигури нов маршрут между Дъблин и Шербур, то поръчва нов плавателен съд, който е трябвало да бъде доставен в периода май—юни 2018 г.  От октомври 2017 г. Irish Ferries започва да предлага на пазара предварителна продажба на билети за летния сезон на 2018 г. Поради забавянето, допуснато от някои доставчици на оборудване на корабостроителницата, се налага Irish Ferries да отмени, на първо време, пътуванията през юли, а след това пътуванията за целия сезон. Въпросният плавателен съд в крайна сметка всъщност е доставен едва през декември 2018 г., а Irish Ferries не успява да намери никакъв друг заместващ плавателен съд, който може да осигури извършването на същата услуга.  Всички пътници са уведомени за отмяната на техните билети поне седем седмици преди първоначално предвидената дата на заминаване.
Irish Ferries предлага на пътниците или да ги пренасочи от и/или към други пристанища — включително чрез „landbridge“ (комбиниран превоз по земя и вода), тоест посредством пътуване по море със заминаване от пристанище в Ирландия (или във Франция) към пристанище, намиращо се в Обединеното кралство, и след това наземен трансфер към друго пристанище в Обединеното кралство, от което пътниците да продължат пътуването си чрез второ пътуване по море към пристанище, намиращо се във Франция (или в Ирландия) — или да им възстанови в пълен размер цената на билетите.
След като NTA приема и потвърждава решение, в което заключава, че Irish Ferries не е изпълнило задълженията си за пренасочване или за обезщетяване в съответствие с Регламент № 1177/2010, Irish Ferries сезира High Court (Висш съд, Ирландия). High Court решава да спре производството и да постави на Съда редица преюдициални въпроси, свързани както с тълкуването, така и с валидността на Регламент № 1177/2010.

Съображения на Съда

Съдът посочва, че Регламент № 1177/2010 е приложим, когато превозвач отмени пътническа услуга, като спази предизвестие от няколко седмици преди първоначално планираното заминаване, тъй като доставката на плавателния съд, с който е трябвало да се извърши услугата, е забавена, и не е било възможно той да бъде заменен.

Констатира също, че общата структура на Регламент № 1177/2010 е в подкрепа на широко тълкуване на понятието „ползване“ на услуга за морски превоз.
Съдът отхвърля твърденията на Irish Ferries, че задълженията на морските превозвачи в случай на отмяна на транспортна услуга създават значителни финансови
тежести за тях, които са напълно непропорционални спрямо преследваната с този регламент цел. Съдът отбелязва, че целта на мерките е на пътниците да се предостави
избор между това да стигнат до крайното местоназначение или да се откажат от превоза, като поискат възстановяване на цената на билета. Що се отнася до предвиденото обезщетение, то е различно в зависимост от продължителността на закъснението при пристигането до крайното местоназначение, определено в договора за превоз, и е пропорционален подход за справяне с вредоносните последици, причинени от забавянето или отмяната, които същият регламент се стреми да поправи.

С отговорите си на другите въпроси Съдът изяснява ред аспекти от Регламент № 1177/2010:

 когато пътническа услуга е отменена и няма алтернативна транспортна услуга по същата линия, превозвачът е длъжен да предложи на пътника, алтернативна транспортна услуга по маршрут, различен от този на отменената услуга, или услуга по морски превоз, съчетана с други видове превоз като автомобилен или железопътен транспорт, и е длъжен да поеме евентуалните допълнителни разходи, направени от пътника в рамките на това пренасочване до крайното местоназначение.

 когато превозвач отмени пътническа услуга, като спази предизвестие от няколко седмици преди първоначално планираното заминаване, пътникът има право на обезщетение, когато реши да бъде пренасочен във възможно най-кратък срок или още да отложи пътуването се за по-късна дата, и стигне до първоначално предвиденото крайно местоназначение със закъснение над праговете, определени в член 19 от същия регламент. За разлика от това, когато пътник реши да му бъде възстановена цената на билета, той няма такова право на обезщетение по този член.

 понятието „цена на билета“ включва разходите за избраните от пътника допълнителни факултативни услуги, като резервация за каюта или клетка за превоз
на животни или още достъп до първокласни салони.

 забавената доставка на плавателен съд за превоз на пътници, довела до отмяната на всички пътувания, които е трябвало да бъдат извършени с този плавателен съд в рамките на нова морска линия, не попада в обхвата на понятието „извънредни обстоятелства“.

 член 24 от Регламент № 1177/2010 не задължава пътника, който иска да получи обезщетение на основание член 19 от този регламент, да подаде искането си под
формата на жалба пред превозвача в срок от два месеца, считано от датата на която транспортната услуга е била извършена или е трябвало да бъде извършена.

 от компетентността на национален орган по прилагане на този регламент, определен от държава членка, е не само пътническата услуга, извършена от пристанище,
намиращо се на територията на тази държава членка, но и пътническата услуга, извършена от пристанище, намиращо се на територията на друга държава членка, в
посока към пристанище, намиращо се на територията на първата държава членка, когато тази последна транспортна услуга се вписва в рамките на двупосочно пътуване, което е отменено изцяло.

*Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос

1 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно
правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) №
2006/2004 (ОВ L 334, 2010 г., стр. 1).

About De Fakto

Проверете също

Министър Атанас Славов: В Министерството на правосъдието има приемственост на каузи и политики

 „За България е важно да има управление, което защитава правата на гражданите, правовата държава, което …

Зам.- министър Емил Дечев представи пред СЕ промените за отговорна прокуратура и ефективен наказателен процес

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев представи днес пред Комитета на министрите на Съвета на Европа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1 × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.