Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени повишения на съдии в търговските отделения на апелативните съдилища заради гаф на Съдийската колегия

ВАС отмени повишения на съдии в търговските отделения на апелативните съдилища заради гаф на Съдийската колегия

Defakto.bg

 

Върховният административен съд (ВАС) отмени повишаването на петима съдии в търговските отделения на апелативните съдилища заради незаконосъобразно сформиране на конкурсната комисия от Съдийската колегия на ВСС. Съдът ъ връща  преписката за избор на нов състав на комисия.  „Тези нарушения са неотстраними в настоящото съдебно производство, опорочават конкурсната процедура и налагат отмяната на обжалваните решения на СК на ВСС като незаконосъобразни“, посочва Съдът.

Цялото съобщение:

Върховният административен съд окончателно отмени част от решенията от протокол № 41 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 10.12.2019 г., във връзка с конкурсната процедура за повишаване в длъжност „съдия“ в търговска колегия на Апелативния съд. Решението по административно дело 155 от 2020 г. засяга решенията на съдийската колегия на ВСС по т. 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 и т. 20.8, единствено в частта й, касаеща прекратяване на гласуването за жалбоподателите Светлин Михайлов, Атанас Николов, Нина Янакиева, Асен Воденичаров, Атанас Иванов, Димитър  Мирчев, Величка Борилова и Цветелина Георгиева.

Причината за отмяната са допуснати нарушения при избора на членове на конкурсната комисия от Пленума на ВКС.  Тези нарушения са неотстраними в настоящото съдебно производство, опорочават конкурсната процедура и налагат отмяната на обжалваните решения на СК на ВСС като незаконосъобразни. Законосъобразното сформиране на конкурсната комисия представлява гаранция за обективност на поставените на кандидатите оценки в конкурсната процедура.

Делото се изпраща на Съдийската колегия на ВСС за продължаване на конкурсната процедура за повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – търговска колегия, открита с решение по т. 4.1 от протокол № 13 от заседание, проведено на 24 април 2018 г.

Законът за съдебната власт не предоставя на съдиите от Пленума на ВКС правомощието да изключват от участие в жребия определени съдии, независимо от причините за това. С оглед нормативно установената процедура по избор на членове на конкурсна комисия, чл. 36, ал. 9 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, установява правната възможност при наличие на основателни причини, редовният или резервен член на конкурсна комисия да направят писмен отвод пред съответната колегия на ВСС. Това става в тридневен срок от обявяването на решението. Разпоредба със същото съдържание е разписана и в чл. 36, ал. 9 (приета с решение по Протокол № 33/17.07.2014 г.) от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Анализът на цитираните норми налага извода, че за осъществяване на процедурата по отвод следва да са налице следните кумулативно установени определени предпоставки. Необходимо е да има наличие на основателни причини, изложени в писмена форма от съответния избран чрез жребий редовен или резервен член на конкурсна комисия и заявлението да е направено пред компетентния орган – съответната колегия на Висшия съдебен съвет в нормативно установения тридневен срок от обявяването на решението.
Традиционните способи на отвод и самоотвод, познати на българските процесуални закони са уредени съответно в чл. 22 и чл. 23, ал. 1 ГПКчл. 29, ал. 1 НПК и чл. 10, чл. 33, ал. 1 АПК. Процесуалните изисквания към правораздавателната дейност на съдилищата не могат и не трябва да бъдат механично пренасяни към реда за осъществяване на конкурсна процедура от съответната колегия на ВСС, който не е правораздавателен орган, а е специфичен орган на съдебната власт.

В конкретната хипотеза извършеното предварително изключване от Пленума на ВКС на категории лица, на които законът признава правото да бъдат членове на Пленума на този орган на съдебната власт, респективно –  възможността им да участват в жребия за избор на конкурсна комисия, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Нормативно установеното изискване за участие в жребия на всички членове на Пленума на органа на съдебната власт е обосновано с оглед значимостта, характера и същността на дейността на конкурсната комисия по чл. 189, ал. 5, т. 4 ЗСВ.

В този смисъл е практиката на ВАС по сходни казуси, както следва: Решение № 7938 от 1.07.2021 г. на ВАС по адм. д. № 4812/2021 г.,  Решение № 2957 от 05.03.2021 г. на ВАС по адм. д. №11942/2020 г., Решение № 1364 от 3.02.2021 г. на ВАС по адм. д. № 10511/2020 г., Решение № 14647 от 31.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 15235/2018 г., Решение № 1834 от 11.02.2010 г. на ВАС по адм. д. № 16549/2009 г.

Горните изводи са в съответствие и с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), анализирана в Решение на Общия съд (девети състав) от 14 декември 2017 година по дело T-609/16 (PB срещу Европейската комисия).

About De Fakto

Проверете също

Прокурорската колегия върна становище, според което Гешев, а не Сарафов ръководи Националната следствена служба

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет върна на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) преписката …

Повдигнаха задочно обвинение за принуда и незаконни записи на Петьо Петров – Еврото

Софийската районна прокуратурата е повдигнала задочно обвинение на бившия ръководител на Столичното следствие Петьо Петров, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fifteen + thirteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.