Последни новини
Home / Законът / Окончателно ВКС потвърди оправдателните присъди за взрива в Челопечене през 2008 г.

Окончателно ВКС потвърди оправдателните присъди за взрива в Челопечене през 2008 г.

Defakto.bg

Окончателно Върховният касационен съд потвърди оправдателните присъди за взрива в Челопечене през 2008 година.  На 3 юли 2008 г. около 06:30 ч. в склад за боеприпаси във военно поделение между Челопечене и Чепинци край София избухна взрив. Експлозиите продължиха през целия ден. В поделението се съхраняваха излишни за въоръжените сили боеприпаси, които подлежаха на утилизация.

Оправдани по поводигнатите обвинения за неизпълнение на задълженията по служба са тогавашният началникът на базата за утилизация Мирослав Митов, тогавашният заместник-командир на бригада „Логистика“ Димитър Петров и тогавашният заместник-началник на Генералния щаб Румен Цоков.

Мотивите на ВКС: 

С Решение № 205/08.09.2021 г. по наказателно дело № 874/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 18.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2019 г. на Военно-апелативния съд. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по протест срещу решението на въззивния съд, с което е потвърдена оправдателната присъда на Софийския военен съд. С нея Мирослав Митов е признат за невиновен за това, че в периода от 08.08.2005 г. до 03.07.2008 г. като началник на Базата за утилизация на бойни припаси в поделението в Челопечене не изпълнил задълженията си по служба – не организирал и не ръководил противопожарната защита в поделението, като не организирал и не ръководил приоритетното утилизиране на пиротехнически средства и не организирал и не ръководил съхранението на бойните припаси, барутни и взривни вещества в съответствие с изискванията на ръководния документ – Правилника за складовете и базите за съхранение, производство, ремонт, разснарядяване и унищожаване на бойни припаси, взривни вещества и барути в Българската армия и от това са настъпили тежки вредни последици, като е оправдан по предявеното му обвинение. Оправдан е и Димитър Петров по обвинението за това, че в периода 01.10.2006 г. – 03.07.2008 г. като заместник-командир на бригада „Логистика“ не изпълнил задълженията си по служба, като не организирал съхранение на бойните припаси в складовете, хранилищата и местата за съхранение на боеприпаси в поделението в Челопечене в съответствие с Правилника за складовете и базите за съхранение, производство, ремонт, разснарядяване и унищожаване на бойни припаси, взривни вещества и барути в Българската армия и от това настъпили тежки вредни последици. С присъдата Румен Цоков е признат за невиновен за това, че за времето от 01.06.2006 г. до 03.07.2008 г. като заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите не изпълнил задълженията си по служба и от това са настъпили тежки вредни последици.

Тричленният състав на ВКС приема протеста за неоснователен. Върховните съдии пишат в мотивите си, че Военно-апелативният съд е отговорил на всички отправени към първостепенния акт възражения, давайки им убедителен и ясен отговор. Мотивирано се е произнесъл и по исканията на прокурора за допълнителни източници на доказателства. Според съдебния състав на ВКС от съществено значение за изхода на делото, който в конкретния случай не удовлетворява прокуратурата, са заключенията на пожаро-взриво-техническите експертизи, като кредитирането на заключението на повторната от тях от съда е довело и на самостоятелно основание до неангажиране на наказателната отговорност на тримата подсъдими. Повторната комплексна експертиза, изготвена с участие на седем вещи лица, не допуска възможността за самозапалване вследствие на овлажняване на бойните припаси и пиротехнически смеси в складираните изделия, тъй като при овлажняване или намокряне компонентите на използваните пиротехнически състави не могат да влязат в екзотермична химична реакция с отделяне на голямо количество топлина без наличието на допълнителен начален импулс. Всичко това е мотивирало експертите да достигнат до извода, че „самозапалването“ може да се осъществи чрез външна намеса (целенасочена човешка дейност), но не и случайно.

Върховните съдии не се съгласяват и с доводите на прокуратурата, че въззивният съд е нарушил закона, като неправилно е възприел, че Правилникът за складовете и базите за съхранение, производство, ремонт, разснарядяване и унищожаване на бойни припаси, взривни вещества и барути в Българската армия не е бил действащ нормативен акт. Нарушени негови разпоредби имплицитно се съдържат в рамкираното обвинение и на тримата подсъдими. В решението на ВКС се подчертава, че съгласно задължителните указания в Постановление № 2/09.06.1980 г. на Пленума на Върховния съд при изследване на въпросите, свързани със сезиране на съдилищата с дела по обвинения за извършени престъпления по служба (каквито са настоящите), следва да се установи в какво се състои нарушението или неизпълнението на служебните задължения, превишаване на властта или правата, както и съответният нормативен акт (правилник, наредба, постановление, разпореждане и т. н.), в който те са посочени. Това е така, тъй като властническите правомощия на длъжностните лица могат да се очертаят само с нормативен акт, било то законов или подзаконов.

По отношение на Правилника за складовете и базите за съхранение, производство, ремонт, разснарядяване и унищожаване на бойни припаси, взривни вещества и барути в Българската армия върховните съдии констатират, че на 28.12.1982 г. е издадена заповед на министъра на народната отбрана – армейски генерал Добри Джуров, чието съдържание е „Обявяване на правилник“. Съобразно действащата към онзи момент Конституция министрите и ръководителите на други ведомства издават правилници, наредби, инструкции и заповеди, като правилниците, наредбите и инструкциите влизат в сила три дни след обнародването им в „Държавен вестник“, освен когато в тях е определен друг срок, а заповедите – от деня на издаването им, освен когато в тях е определен друг срок. В случая министърът е издал заповед, но нейното съдържание и цел са единствено насочени към обявяване на коментирания правилник, който е следвало да бъде обнародван в „Държавен вестник“, но това не е сторено. Върховните съдии са категорични, че необнародването на правилника го лишава от законосъобразно негово действие и съответно от възможността да се претендира спазване на разписани с него правила, респективно нарушението им да ангажира нечия отговорност. Въпреки съобразяването на дейността в нашата армия и конкретно на тази в складовете и базите за съхранение, производство, ремонт, разснарядяване и унищожаване на бойни припаси, взривни вещества и барути с този правилник, той не е притежавал качество на акт, който да регламентира тази дейност. Тези отношения са уредени едва с Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контрола над тях в Министерството на отбраната, приета с ПМС № 217/02.09.2008 г. и обнародвана в ДВ, бр. 80/12.09.2008 г. – два месеца след инцидента в поделението в Челопечене. Според върховните съдии този факт сам по себе си също идва да покаже, че към онзи момент не е бил налице нормативно издържан акт, който да урежда тази материя.

Тричленният състав на ВКС обобщава, че към момента на инкриминираните и на тримата подсъдими деяния не е бил налице „ръководен документ“ (съобразно формулировката в техните длъжностни характеристики) и в частност визираният правилник, неизпълнение на задължения по който да доведе до съставомерност на деяние по чл. 387, ал. 2 вр. ал. 1 от НК за всеки един от тях.

 

About De Fakto

Проверете също

Купувачът на МПС, оборудвано със забранено измервателно устройство, има право на обезщетение за вреди от производителя

  Купувачът на моторно превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство, има право да получи …

Върховният административен съд образува тълкувателно дело по прилагането на текстове от Закона за хазарта

Върховният административен съд образува тълкувателно дело – №1 от 2023 г., за приемане на тълкувателно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

17 − three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.