Последни новини
Home / Законът / Министър Стоилов обяви обществена консултация по проект за Защита на лицата, които подават сигнали за нарушения

Министър Стоилов обяви обществена консултация по проект за Защита на лицата, които подават сигнали за нарушения

Defakto.bg
Проф. Янаки Стоилов

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов организира обществена консултация на проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения. Срокът й е 30-дневен и тече от 16 септември. Законът трябва да въведе европейската директива за минимални стандарти за защита на лицата, които подават  сигнали за нарушения в различни области, регулирани от правото на ЕС . 

Това са  областите на обществени поръчки,  финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, радиационна защита и ядрена безопасност,  безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях,  обществено здраве,  защита на потребителите,   защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи,   нарушения, които засягат финансовите интереси на Съюза и нарушения, свързани с вътрешния пазар, включително на правилата на Съюза за конкуренцията и държавната помощ и на правилата за корпоративното данъчно облагане.

Защита

Идеята е законопроекта  да  се прилага за широк кръг лица, работещи в публичния и частния сектор.  За защита и опазване на самоличността на подаващите сигнали и предприемане на действия по тях, законопроектът съдържа задължения за създаване на вътрешни и външни механизми и стандарти.    Проектът насърчава използването на вътрешния механизъм за подаване на сигнали, когато могат да бъдат предприети ефективни вътрешни мерки за отстраняване на нарушението и не съществува риск от ответни действия.  За тази цел всички частни дружества и публични организации с 50 и повече работници са длъжни да изградят вътрешен механизъм за подаване на сигнали. От задължението за изграждане на вътрешен механизъм са освободени общините с по-малко от 10 000 жители или по-малко от 50 работници.

От правото на защита могат да се ползват не само наетите по служебно или трудово правоотношение работници и служители, но и кандидати за работа или бивши служители, доброволци, стажанти, самонаетите лица, служители на контрагенти или подизпълнители на нарушител, съдружниците и акционерите, както и други трети лица, които са свързани с нарушителя в работен контекст (като напр. помощници, колеги и роднини на сигнализиращото лице).

Основателна причина

Право на защита ще имат лицата, които подават сигнали,  при условие че са имали основателни причини да смятат, че подадената информация за нарушения е била вярна към момента на подаването й и са подали сигнал вътрешно или  външно, или са направили публично оповестяване.

Като общ принцип в българското законодателство,  се предлага анонимните сигнали да не се регистрират и да не се разглеждат. Като изключение от този принцип се предлага  право на защита да получават и онези граждани, които анонимно са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушения и впоследствие са станали обект на ответни действия.

Ако в  определени случаи лицето направи и публично оповестяване на данните за нарушението, се предлага и в случай то да има право на защита по законопроекта. Алтернативно са обсъждане са посочени още две хипотези за защита –  когато лицето е извършило вътрешно или външно подаване на сигнал, или направо външно подаване, но по сигнала не са били предприети съответните действия в предвидените за това срокове, както и ако има разумно основание да счита, че нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес, или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени. Също и когато  в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради конкретните обстоятелства по случая.

Гаранции за опазване на самоличността

Разкриването на данните за самоличността на лицето, както и всяка друга информация, от която може да се узнае неговата самоличност, може да се извърши пред ограничен кръг от служители след съгласие на сигнализиращото лице или предварителното му уведомяване.

В съответствие с изискванията на Директивата, законопроектът трябва да  уреди забрана на всяка форма на ответни действия спрямо лицата, подали сигнал за нарушение. В него трябва да се  уредят  мерки за подкрепа и защита на сигнализиращите лица срещу ответни действия.

Въпроси за обсъждане

От обществената консултация се очакват отговори на въпросите:

1. Какъв да бъде материалният обхват на законопроекта – във всички области на обществените отношения, или само в областите, които са изчерпателно изброени в Директивата (т. 2 „Описание на предложението“, абзац втори)

2. Кои да бъдат институциите, до които могат да се подават сигнали за нарушения?

3. Какви да бъдат мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения?

4. Кой да бъде компетентният орган, който да налага санкции за предвидените нарушения на този закон?

5. Считате ли за целесъобразно частни субекти с по-малко от 50 работници извън тези, които

които осъществяват дейност в областите, посочени в актовете от приложение ІБ и ІІ на Директивата, да бъдат задължени да създават механизми за вътрешно подаване на сигнали за нарушения? Ако да, в кои области?

6.     Следва ли да се допусне регистрирането и разглеждането на анонимни сигнали за нарушения и при какви условия?

7.       Други предложения и коментари извън зададените в документа теми.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Крум Зарков подписа споразумение с всички синдикати от системата на ГДИН и ГДО

  Министърът на правосъдието Крум Зарков подписа споразумение с всички синдикати от системата на Главна …

Съдът на ЕС уточнява статута на произволната мутагенеза in vitro от гледна точка на Директивата за ГМО

 Организмите, получени чрез прилагането in vitro на техники/методи на мутагенеза, които традиционно са били използвани …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.