Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени решения на Съдийската колегия на ВСС по конкурса за Гражданска колегия на апелативните съдилища

ВАС отмени решения на Съдийската колегия на ВСС по конкурса за Гражданска колегия на апелативните съдилища

Defakto.bg

 

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с конкурса за повишаване в дъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия.  Това са решения по т. 19. 3, т. 19.4, т. 19.5, т. 19.6, т. 19.7, т. 19.8, т. 19.13, т. 19.21, т. 19.28, т. 19.29, т. 19.32 и т. 19.38 само в частта, засягаща прекратяване на гласуването за жалбоподателите Асен Воденичаров, Атанас Иванов, Димитър Мирчев и Атанас Николов, от протокол № 41 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 10.12.2019 г., съобщава съдът.

Според решението на ВАС делото (№ 586 от 2020 г.) се изпраща като преписка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за ново провеждане на конкурсната процедура за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение по т. 3.1 на СК на ВСС по протокол № 13 от 24.04.2018 г., обявен в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г., от етапа на избор на конкурсна комисия по чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ.

Тричленният състав на ВАС приема, че при провеждане на жребия по чл. 189, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт за определяне на конкурсната комисия за длъжността „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, Пленумът на ВКС е допуснал нарушения на административнопроизводствените правила. Този порок от своя страна влече и незаконосъобразност на оспорените в съдебното производство решения на СК на ВСС по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ. Административният орган е длъжен да извърши контрол относно законосъобразното конституиране на своя помощен орган и неговата дейност, но при конкурсът за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не го е сторила. Този пропуск се явява съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването на обжалваните решения и не може да бъде саниран в съдебното производство, което налага ново провеждане на конкурса от етапа на порочното процесуално действие.

Дейността на конкурсната комисия по чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ е експертна дейност, поради което оценките за професионалните качества на кандидатите не подлежат на контрол, както от административния орган, така и от съда. Статутът на конкурсната комисия е на помощен орган, който издава актове само по процедурата по издаване на крайния акт – решението по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ. В Закона за съдебната власт не е предвидено изрична възможност при преценка на законосъобразността на решенията на колегиите на ВСС, взети в резултат на проведено конкурсно производство, да бъде извършена преценка на правилността на оценките, поставени от конкурсната комисия. В съответствие с изложеното е и практиката на Съда на Европейският съюз (СЕС), анализирана в Решение на Общия съд от 14.12.2017 г. по дело Т-609/16, съгласно което конкурсната комисия е длъжна да се увери, че кандидатите притежават посочените в обявлението за въпросния конкурс знания и професионален опит, необходими за изпълнението на свободната длъжност. Тя е длъжна и да съпостави знанията и способностите на кандидатите, за да избере най-пригодните за длъжността (решение от 24.04.2013 г., ВХ/Комисия, F-88/11, EU:F:2013:51, т. 39 и цитирана съдебна практика). В тази рамка конкурсната комисия е длъжна да гарантира, че оценяването на всички проверявани кандидати се извършва в условията на равнопоставеност и обективност, при което е важно критериите да бъдат еднакви и прилагани последователно към всички кандидати (решение от 22.09.2015 г., Gioria/Комисия, F-82/14, EU:F:2015:108, т. 50).

Съдебният състав приема, че законосъобразното сформиране на конкурсната комисия представлява гаранция за честното и справедливо конкурсно начало за всички участници в процедурата чрез ясен начин за определяне на състава й, което от своя страна води и до обективност на поставените на кандидатите оценки в конкурсната процедура. Констатираното в съдебното производство нарушение при сформирането на комисията по чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ обуславя незаконосъобразност на оспорените пред ВАС решения, тъй като административният орган не е изпълнил задължението си да провери спазването на административнопроизводствените правила на всеки етап от състезателната процедура и по-конкретно относно законосъобразното конституиране на своя помощен орган и неговата дейност.

 

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.