Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС назначи нови и поднови мандатите на стари съдии и генерални адвокати

Съдът на ЕС назначи нови и поднови мандатите на стари съдии и генерални адвокати

Defakto.bg
Koен Ленартс е роден през 1954 г. в Морцел (Белгия). Получава бакалавърска степен по право през 1977 г. от католическия университет в Льовен, Белгия), преди да продължи образованието си в Харвардски университет, Съединени щати. Там той получава диплома за магистър по право през 1978 г. и за  магистър по публична администрация) през 1979 г.  След завръщането си става доктор по право през 1982 г. В същия университет той започва професионалната си кариера през 1979 г. като асистент, а впоследствие професор по европейско право през 1983 г. Г-н Ленартс  постъпва на служба в Съда като съдебен помощник при съдия René Joliet, която длъжност заема от 1984 г. до 1985 г., преди да упражнява адвокатска професия, от 1986 г. до 1989 г., в адвокатска колегия Брюксел (Белгия). Той е назначен за съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности на 25 септември 1989 г. — денят на учредяването на тази новосъздадена юрисдикция. Съдия Ленартс  заседава в нея повече от четиринадесет години, до назначаването му за съдия в Съда на 7 октомври 2003 г. От 9 октомври 2006 г. до 8 октомври 2012 г. колегите му поверяват функцията на председател на състав за два последователни мандата, а след това — тази на заместник-председател на Съда, от 9 октомври 2012 г. Избран е за председател на Съда на 8 октомври 2015 г. и упражнява тази функция оттогава..

 

Съдия Коен Ленартс е преизбран за председател на Съда на ЕС

На тържествено съдебно заседание  положиха клетва и встъпиха в длъжност нови и стари членове на Съда, съобщи пресцентърът на Съда на ЕС. Преизбран за председател на Съда на Европейския съюз Koен Ленартс.  Мандатът му е  до 6 октомври 2024 г.

За периода от 7 октомври 2021 г. до 6 октомври 2027 г. по  решение на  правителствата на държавите — членки на Европейския съюз са подновени мандатите на  седем съдии в Съда, а именно на:   Koен Ленартс, г-н Ларс Бей Ларсе,  Синиша Роден,  Франсоа Билтген,  Юджийн Реган,  Найло Яаскинен и Кюлике Юримяе,

Назначените нови  съдии за същия период  са:   Мария Лурд Арастей Сахун, на мястото на  Росарио Силва де Лапуерта ,  Золтан Чехи  на мястото на  Ендре Юхас,  Октавия Спинеану-Матей на място на Камелия Тоадър,  Мирослав Гавалец на място на г-н Даниел Шваби и  Димитриос Грациас, на място на г-н Михаил Виларас.
Подновени са мандатите на трима генерални адвокати в Съда – на  Мануел Кампос Санчес-Бордона,  Атанасиос, Атанасиос Рантос и Джулиан Кокот,  за периода от 7 октомври 2021 г. до 6 октомври 2027 г.
За нови генерални адвокати са назначени  на мястото на г-н Джерард Хоган, и, за период от 7 октомври 2021 г. до  октомври 2027 г., Лайла Медина на мястото на Николас Емилиу, на мястото на г-н Михал Бобек и  Тамара Капета на мястото на българския ген. адвокат Евгени Танчев, чиито мандат приключи.

 

Професионални биографии на новите членове:

Мария Лурд Арастей Сахун
Съдия
Родена през 1959 г. в Тарагона (Испания) е завършила  право в Барселона през 1983 г., а от 1984 г. до 1985 г. е преминала обучение за магистрат в Escuela Judicial (Национална школа за магистрати, Испания).
От 1985 г. до 1989 г. е съдия в районен съд Сан Фелиу де Йобрегат, Испания) и в районен съд Барселона, Испания). През 1989 г. е назначена за период от една година в Съд по трудови и осигурителни спорове Барселона, Испания), а след това — в отделението по осигурителни спорове на Висш съд на Каталуния, Испания), в което е съдия до 2009 г. През 2009 г. е назначена като съдия в Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания).  От 2013 г. до 2021 г. е съдия и в Административния съд на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) (Брюксел, Белгия).
Успоредно със съдийската си кариера г-жа Lourdes Arastey Sahún се занимава и с преподавателска дейност. През периода 1998—2008 г. е асоцииран преподавател по
трудово и осигурително право в Universitat de Barcelona. Тя води лекции и в национални центрове за обучение на магистрати, по-специално в Испания (редовно), в България
(2008 г.) и в Румъния (2008), както и в школа „Хуан Карлос I“ — Централна Америка и Карибите (2006 г.). Г-жа Lourdes Arastey Sahún организира конференции и участва в
семинари в множество университети. На последно място, тя е била член на различни организации, осъществяващи дейност по-специално в областта на правото на Съюза, на
обучението и на изпитите на съдиите, както и на алтернативните способи за уреждане на спорове.

Золтан Чехи 
Съдия
Роден през 1965 г. в Будапеща (Унгария), г-н Zoltán Csehi получава диплома по право от Eötvös Loránd Tudományegyetem (Университета „Loránd Eötvös“, Унгария) през 1990 г. и
диплома Master of Laws от Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Университета „Ruprecht Karl“, Хайделберг, Германия) през 1991 г. Той продължава с докторат в Eötvös Loránd
Tudományegyetem и защитава дисертация по право през 2004 г. Завършва и история на изкуството в Eötvös Loránd Tudományegyetem през 1992 г.
Приет в Адвокатска колегия Будапеща, той работи като адвокат в Унгария от 1995 до 2016 г. Успоредно с адвокатската си кариера е номиниран за арбитър към Постоянен арбитражен съд за финансовите и капиталовите пазари, Унгария) и арбитър ad hoc от 2004 до 2016 г.
Г-н  Чехи  се посвещава освен това на преподаването на право като доцент, от 1991 до 2005 г., и впоследствие като професор, от 2005 до 2016 г., в Eötvös Loránd
Tudományegyetem. Той преподава и в Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Католически университет „Péter Pázmány“, Унгария), в качеството на ръководител на департамент
„Търговско право“ от 2007 до 2013 г. и професор от 2013 г. Впоследствие заема в него длъжността ръководител на департамент „Частно и търговско право“, от 2013 до 2016 г., и
професор изследовател по частно и търговско право от 2017 г., както и ръководител на департамент „Гражданско право“ от 2018 г. От 2013 г. той е гостуващ професор в Université
catholique de Lyon (Католически университет, Лион, Франция). Г-н Чехи е съдия в Общия съд от 13 април 2016 г. и заседава в това качество в Съда от
7 октомври 2021 г.

Октавия Спинеану-Матей
Съдия
Родена през 1967 г. във Валений де Мунте (Румъния), г-жа Octavia Spineanu-Matei завършва право в Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (университет „Александру Йоан Куза“,
Румъния) (с отличие) през 1990 г., а през 1999 г. става доктор по право на  Полицейска академия „Александру Йоан Куза“, Румъния.
През 1991 г. започва професионалната си кариера като съдия в първоинстанционен съд на четвърти район Букурещ, Румъния,   където работи до 1996 г. От 1996 г. до 1999 г. е съдия в Tribunalul București (окръжен съд Букурещ, Румъния), в който е председател на гражданско отделение (1997—1999 г.). След като през периода
1999—2005 г. е съдия в  Апелативен съд Букурещ, Румъния и председател на гражданско отделение от 1999 г. до 2003 г., между 2006 г. и 2016 г. е назначена като съдия  във Върховен касационен съд, Румъния.
От 2006 г. до 2016 г. г-жа Spineanu-Matei е назначена като външен член на разширената колегия по жалбите към Европейското патентно ведомство в Мюнхен (Германия).
От 1997 г. също така тя води обучения на румънски съдии и съдебни помощници като преподавател в Institutul Național al Magistraturii (Национален институт за магистрати,
Румъния), на който е и член на научния съвет, а през периода 2011—2016 г. — директор на този институт. Освен това тя е била член на ръководния комитет на Școala Națională de
Grefieri (Национална школа за съдебни секретари, Румъния). От 2012 г. до 2016 г. е член на съвета на школата за докторанти на Букурещки университет, Румъния.  Съавтор на множество книги и автор на много статии в областта на правото, тя редовно участва в национални и международни конференции.

Октавия Спинеану-Матей  е назначена като съдия в Общия съд на 19 септември 2016 г. Тя заема тази длъжност през период от пет години, преди да бъде назначена като съдия в Съда на 7 октомври 2021 г.

Мирослав Гавалец
Съдия
Роден през 1961 г. в Zlín (Чехословакия), Мирослав Гавалец придобива най-напред диплома за инженер-механик, топлинни двигатели и ядрени съоръжения, в Политехнически университет, Прага, Чехословакия), след което заема различни длъжности в ядрения сектор от 1986 до 1991 г.
Интересът му към обществените науки го води впоследствие до правно образование, от 1990 до 1995 г., в  Университет Комениус, Братислава, ЧуСловакия), където през 1995 г. получава диплома по право със степен „Магистър“. Той започва и докторат по право в същия университет, който през 2010 г. му присъжда титлата доктор по право (PhD).
През 2001 г. той е назначен за съдия по търговски, семейни и административни дела в Okresný súd Bratislava III (Районен съд Братислава III, Словакия). Той заседава там до
2005 г., когато постъпва в Najvyšší súd Slovenskej republiky (Върховен съд на Словашката република), в който заседава най-напред като съдия в административното отделение, а
след това, от 2009 г. — като председател на първи състав в административното отделение.
Успоредно със съдебната си кариера г-н Gavalec се посвещава и на преподавателска дейност. От 2005 до 2011 г. той е доцент в Института за икономически науки и управление
на Paneurópska vysoká škola (Висше паневропейско училище, Словакия). От 2006 до 2014 г. той преподава и в Института за административно право и Института за частно право на Paneurópska vysoká škola.
Г-н Gavalec освен това е член на Форума на съдиите от Европейския съюз за околна среда от 2005 до 2020 г., а също и на Европейската асоциация на административните съдии, от 2006 до 2015 г. Г-н Gav

 

Димитриос Грациас

Съдия
Роден през 1957 г. в Атина (Гърция), г-н Dimitrios Gratsias става магистър по право в Национален и Каподистрийски университет Атина, Гърция) през 1980 г., а през 1981 г. получава диплома за задълбочено обучение (DEA) по публично право в университет Париж I, Panthéon-Sorbonne (Франция). През следващата година Университетският център за общностни и европейски изследвания (университети Париж I и II, Франция) му издава удостоверение за обучение по общностно право.
През 1985 г. започва професионалната си кариера в Symvoulio tis Epikrateias (Държавен съвет, Гърция), където заема длъжността съдебен помощник до 1992 г. След
това, през 1992 г., е назначен като член със съвещателен глас, а през 2005 г. — като пълноправен член на Държавния съвет. Успоредно с тази длъжност през 1998 г. за период
от две години (1998—1999) е назначен като асоцииран член в Anotato Eidiko Dikastirio (Върховен специализиран съд, Гърция), а през 2006 г., за период от една година — като
член на Специален дисциплинарен съд, Гърция.   През 2008 г. той е член на  Висш съвет за административно правосъдие, Гърция). През съдебната 2009—2010 г. е инспектор на административните съдилища.
Между 1994 и 1996 г.  Грациас работи в Съда като съдебен помощник в кабинета на генералния адвокат г-н Georges Cosmas.
Грациас е  съдия в Общия съд от 25 октомври 2010 г. до 6 октомври 2021 г. и има два последователни мандата като председател на състав в този съд, от 18 септември 2013 г. до
30 септември 2019 г. От 7 октомври 2021 г. той е съдия в Съда.

 

Антъни Майкъл Колинс

Генерален адвокат
Роден през 1960 г. в Ню Хевън (САЩ), г-н Anthony Michael Collins завършва право в Trinity College Dublin (Ирландия) през 1984 г., а през 1986 г. се дипломира като Barrister-at-law от Honourable Society of King’s Inns (Дъблин).
От 1986 г. до 1990 г. и от 1997 г. до 2003 г. е Barrister-at-law в ирландската адвокатура, а през периода 2003—2013 г. — Senior Counsel. Между 1990 г. и 1997 г. временно
преустановява дейността си като Barrister-at-law, защото работи в Съда на Европейските общности като съдебен помощник в кабинетите на съдия Thomas Francis O’Higgins (1990 – 1991 г.) и на съдия John L. Murray (1991—1997 г.). Между 2006 г. и 2013 г. е назначен като член на постоянната делегация на Съвета на адвокатските колегии и правните сдружения в Европа (CCBE) към Съда на ЕС и Съда на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). От 2015 г. е и асоцииран преподавател в University College Cork (университетски колеж Корк, Ирландия) по право на Съюза. Освен това е автор на множество статии и книги по ирландско административно право и по право на Съюза.
На 16 септември 2013 г. г-н Collins е назначен като съдия в Общия съд и два мандата е председател на състав, считано от 21 септември 2016 г. От 7 октомври 2021 г. е генерален адвокат в Съда.

Лайла Медина

Генерален адвокат
Родена през 1971 г. в Латвия), Лайла Медина  учи в Института на ММО по международно морско право, Малта), където през 1995 г.
получава магистърска степен по международно морско право. Една година след това Латвийският университет  й издава удостоверение за упражняване на
адвокатска професия. По-късно тя получава магистърска степен по право на ЕС, през 2002 г., от Rīgas Juridiskā augstskola (Висше училище по право, Рига, Латвия).
От 1995 г. тя работи в латвийското Министерство на транспорта като директор на правната служба и заместник-директор на морския департамент. Функциите си там упражнява до 2002 г., когато е назначена в това министерство на длъжност съветник на държавния секретар по европейските въпроси.
От 2004 до 2005 г. г-жа Medina заема длъжността заместник-директор на Бюрото по европейските въпроси в Държавната канцелария на Република Латвия.
През 2005 г. тя започва работа в латвийското Министерство на правосъдието в качеството на директор на департамента за планиране на политиките. От 2006 г. изпълнява в
латвийското Министерство на правосъдието функцията на заместник-държавен секретар за секторната политика, а от 2009 до 2021 г. – тази на заместник-държавен секретар за
правната политика.
Кариерата на г-жа Medina включва и преподавателска дейност. Между 1998 и 2006 г. тя е доцент по европейско право и по институционално право на Европейския съюз в Valsts
administrācijas skola (Школа по публична администрация, Латвия). През 2012 г. тя преподава и на магистрати и нотариуси, като води обучения относно Регламента Рим III. Накрая, от 2008 г., тя е и член на Факултетния съвет на Юридическия факултет на Висша бизнес школа „Turība“, Латвия.
Г-жа Medina е назначена за генерален адвокат в Съда на 7 октомври 2021 г.

 

About De Fakto

Проверете също

В Министерство на процедурата тръгва публично изслушване на 13 кандидати за съдия в ЕСПЧ

Днес от 10:00 ч. в сградата на Министерството на правосъдието, (гр. София, ул. „Славянска“ № …

Законът за личния фалит мина единодушно на първо четене в правна комисия

Комисията по правни въпроси в парламента  прие на първо четене Закона за несъстоятелност на физическите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.