Последни новини
Home / Актуално / ВСС е осъден да плати обезщетение за незаконно уволнение на Мария Дамянова, бивш районен прокурор на Девин

ВСС е осъден да плати обезщетение за незаконно уволнение на Мария Дамянова, бивш районен прокурор на Девин

Defakto.bg
Прокурорската колегия под председателство на бившия главен прокурор Стори Цацаров

Състав на Административен съд София с председател Вяра Русева  осъди Висшия съдебен съвет за  неимуществени вреди, нанесени на  бившия районен прокурор на Девин Мария Дамянова. Обезщетението, определено от съда е в размер на 7000 лева заедно със законната лихва заради незаконното й „освобождаване от длъжност като административен ръководител“  през 2016 г.

Делото е заведено по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) от Дамянова, която твърди, че несправедливото наказание е накърнило  доброто й име сред колегията и  в обществото, и е довело до „негативни емоции, стрес, срам и влошаване на здравето и психическо й състояние.“   Като последица от  преживяното е било и решението на  Дамянова да напусне  прокуратурата.

Пред съда ВСС оспорва наличието на пряка причинно-следствена връзка на преживяванията с наложеното наказание, твърди че негативните емоции са недоказани и сочи, че решението й за прекратяване магистратската кариера като прокурор е личен избор. Настоява за отхвърляне на претенцията и защитава тезата, че   „не е бил отговорен за начина по който медиите интерпретирали определени факти“ в случая.

Предисторията

Случаят с прокурор Мария Дамянfва нашумя през  2016 г., когато бившият главен прокурор Сотир Цацаров внесе искане във ВСС за нейното освобождаване от поста. Като причина бе посочено, че е била наблюдаващ прокурор по дело срещу собствения й син, уличен в кражба на автомобил „Ауди“. Тогава Прокурорската колегия ВСС прие безкритично предложението на главния прокурор и на 14 септември 2016 г. Дамянова бе освободена като районен прокурор в Девин  за нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.  Аргументът бе, че не си е направила отвод по делото, което е изпратено на друга прокуратура (районна прокуратура-Пловдив) пет дни след началото на разследването.

Година и половина по-късно, на 24.01.2018 г. обаче Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени  дисциплинарното наказание на Дамянова. Върховните съдиите установиха, че: „С  действията си Дамянова не само не е възпрепятствала разследването срещу сина си, напротив предприела е необходимите мерки за обезпечаване на доказателствата, както и за разглеждане на делото от прокурор, който не е заинтересован от изхода на делото. Съдът каза също, че като е изпратила  делото в прокуратурата в Пловдив Дамянова „на практика е прекратила участието си в производството, още преди повдигане на обвинение, каквато е и целта на самоотвода, която в случая е постигната своевременно, като производството е предадено на прокурор, по отношение на който не са налице основания за отвод“.  В решението си ВАС  посочи  също, че Дамянова няма други наказания, била е повишена в ранг, след като работата й е оценена високо, при други нарушения на синът й си е правила своевременно отводи, а в дисциплинарното производство активно съдействала за установяване на фактите.

Решението по ЗOДОВ:

По делото, заведено от бившия прокурор за вреди, нанесени й с наложеното наказание, съдийският състав на Административен съд София изследва и установява  трите предпоставки за ангажиране на отговорността на държавата – незаконосъобразен акт, вредоносен резултат,  причинна връзка между  акта и вредоносните последици.

Първо констатира, че ВСС е наложил дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност като административен ръководител“ –  административен  акт, който е отменен като незаконосъобразен.

 Второ, подробно изследва състоянието и вредите, настъпили за Мария Мария Дамянова след наказанието и постановява, че  незаконосъобразното решение за освобождаването  от длъжност като административен ръководител е  довело до влошаване здравословното и психическо-емоционално състояние на ищцата.  „Отзвукът за дисциплинарното наказание в малък град като Д., където ищцата е известна на широк кръг от обществеността се е отразило изключително неблагоприятно не само социално и негативно психически на М. Д., но и на семейството и близките й, които също са познати на обществото в града“, отбелязва съдът.

Трето – заключава, че  негативните емоции, изживени от нея след наказанието до „оправдаването“ от ВАС,  „безспорно са в логическа причинно- следствена връзка с преживяното дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност като административен ръководител“ и незаконосъобразността му е очевидна.  

Фактът, че решението на ВСС за налагане на дисциплинарното наказание  е отменено след  близо една година и половина, в резултат на  водени съдебни процеси, както и общественото достояние, за очевидното незаконосъобразно освобождаване от длъжност като административен ръководител, дават основание да се приеме, че за ищцата са настъпили сериозни морални вреди. В този период Дамянова е преживявала  негативни емоционални проблеми изразяващи се в унижение и срам, отбеляза съдът.  Подчертава, че именно тези негативни преживявания са резултат  от решението на ВСС.   „Твърдените от ищеца негативни преживявания в резултат решението на ВСС са присъща последица на всяко освобождаване от длъжност, особено в случаите, в които засегнатото лице е със съзнанието за неговата незаконност и несправедливост, което впоследствие се потвърждава и от резултата от оспорването му„. 

 

За медиите

Неоснователно ВСС поддържа, че не може да бъде отговорен за начина по който медиите интерпретират определени факти и за възприемането им от обществото“, отбелязва съдът.  „Обективното отразяване от страна на медиите на настъпило събитие не може да бъде само по себе си вредоносен фактор, тъй като не е незаконосъобразно. Но доколкото то отразява едно решение на ВСС, довело до вредоносният факт, отразяването  не  прекъсва  пряката причинно-следствена верига между него и настъпването на вредите.   

С оглед горното, съобразявайки различните вредоносни фактори, е дължимо обезщетение за емоционалното напрежение, настъпило в резултат именно решението на ВСС и неговото обективно разпространение в медиите„, посочва съдът.

Отговорността на държавата

По ЗОДОВ тя е с широк обхват и не може да бъде ограничавана, пише в  решението.  „В сферата на административните правоотношения тя е аналог на отговорността за непозволено увреждане по чл. 45 и чл. 49 ЗЗД, като освен това тя е и винаги обективна, тъй като по определение изключва изследване на субективния елемент вина“

(..)Обезщетенията за неимуществени вреди се присъждат за конкретно претърпени физически и психически болки, страдания и неудобства, които са пряка и непосредствена последица в случая от отменения административен акт. На обезщетяване подлежат и вътрешните, душевни състояния тогава, когато справедливостта налага същите да бъдат възмездени, какъвто е настоящия случай. За ищцата са настъпили неимуществени вреди, изразяващи се в психически страдания от уронения престиж, името и авторитета и в обществото като прокурор и личност, довели я до притеснения, безпокойство, трудности и негативни емоционални преживявания.  

Финал: Съдът приема, че е налице незаконосъобразен акт, реално увреждане на ищеца и пряка причинна връзка между увреждането и акта,  поради което и при условията на чл. 52  ЗЗД, следва да бъдат овъзмездени по справедливост неимуществените вреди на ищеца.

Като уважава основната претенция от 7000 лева  от 24.01.2018 г, датата на която  влиза в сила съдебното решение на ВАС до окончателното изплащане на сумата,  съдът присъжда и законната лихва върху нея – от 25.01.2021 г., датата на завеждане на исковата молба. Осъжда ВСС да заплати на ищеца и разходите за адвокатско възнаграждение и държавни такси общо в размер  690 лв.  Не присъжда юрисконсултско възнаграждение, претендирано от ВСС.

Предстои ВСС да се разплати с парите на данъкоплатците за незаконосъобразното уволнение,  взето по предложение на бившия главен прокурор.

About De Fakto

Проверете също

ВСС отхвърли искане на Гешев за отлагане на заседанието, прие да изслуша Сарафов, Тодоров и дежурните следователи от 1 май

 Наказателно процесуалния къдекс, с който се въвежда механизъм за независимо разследване на главния прокурор отпътва …

Председателят на СЕС Кун Ленартс открива 30-ия конгрес на Международната федерация по Европейско право (FIDE) в София

ХХХ конгрес на Международната федерация по Европейско право (FIDE), ще се проведе в периода 31 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

7 + two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.