Последни новини
Home / Законът / Здравният министър: Ковид-сертификатът влиза в сила от 00:00 часа на 21 октомври -четвъртък (заповедта)

Здравният министър: Ковид-сертификатът влиза в сила от 00:00 часа на 21 октомври -четвъртък (заповедта)

Defakto.bg

Окончателно  от  00:00 часа на 21 октомври (четвъртък)  в сила влиза изискването за притежаване на „зелен сертификат“ за всички дейности, които се извършват на закрито, обяви здравният министър Стойчо Кацаров. Министерството на здравеопазването публикува и заповедта за новите мерки (виж по долу)

Сертификат няма да се изисква (последно) за деца до 18 – годишна възраст, а също и за хранителни магазини, банки, аптеки и автобуси. На  този етап изискването за зелен сертификат няма да е задължително за администрацията.

Преболедувалите COVID-19 ще могат да си извадят зелен сертификат и срещу антигенен тест, направен след 1 декември 2020 г., когато те бяха приравнени на PCR-тестовете, съобщи по-късно Стойчо Кацаров.

Сертификатът ще бъде пропуск за заведения, кина, театри, фитнес и спортни зали и други масови мероприятия, като отпада изискването за намален капацитет:

Всички бизнеси, които не желаят да приемат този метод, просто няма да работят.  Посетителите и персонала в заведението за хранене също трябва да имат зелен сертификат.

В училищата и университети

Училищата ще учат присъствено. За учениците от 5-и до 12-и клас, както и за учителите влиза в сила носенето на предпазна маска през цялото време.

На ротация ще преминат паралелките, ако има над 500 заболели на 100 000 души или ако се отчетат повече от 20 процента карантинирани паралелки. Решенията за онлайн-обучение ще се вземат на общинско ниво.

При над 750 заразени на 100 000 ще се преминава на обучение онлайн.

„Във всички общини, където 14-дневната заболеваемост е над 750 на 100 000 население, ще бъдат преустановени присъствените учебни занимания. Преустановяват се присъствените занятия на 50% от паралелките, когато 14-дневната заболеваемост е между 500 и 750 на 100 000 население. Тогава училищата ще редуват паралелките – 50% ще бъдат присъствено, 50% онлайн, като ще се сменят седмично“, каза министър Кацаров.

Университетите ще учат присъствено, но само срещу „зелен сертификат“. За учителите не се изисква притежание на „зелен сертификат“.

Задължителни стават обаче сертификатите за служителите в старческите домове, диализни центрове и болници.

Провеждането на спортни състезания на картотекирани състезатели към лицензирани федерации ще се допускат без публика, освен ако не е установен вход със „зелен”сертификат, независимо дали се провеждат на открито или на закрито.

Антигенните тестове ще бъдат безплатни

Останалите начини за сдобиване със сертификат са ваксиниране, преболедуване или PСR-тест.

Ще  бъдат контролирани обектите и лабораториите, които издават сертификати, подчерта министърът. При установен  фалшив сертификат, ще се отнема лиценза. 

„Нека да спазваме мерките“, настоя д-р Кацаров и допълни: „Призовавам хората да се ваксинират“. Здравният министър  предупреди, че ако не се спазват ограниченията, няма да се постигне намаляване на случаите. Ако се стигне до недостиг на болнични легла, единствената и последна мярка остава национален локдаун, стана ясно от думите му. „Никой не желае да се стига дотам“, каза министър Кацаров.

З А П О В Е Д
19.10.2021 г.
X РД-01-856/ 19.10.2021

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския
съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет
от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение №
426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28
юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България, считано от 21.10.2021 г.:
1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие,
детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна
подкрепа.
2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.
3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови
мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и
други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за
танцово и музикално изкуство.
6. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.
7. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини
с достигната 14-дневна заболяваемост над 750 на 100 000 население.
8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в
училищата в общините с достигната 14-дневна заболяваемост между 500 и 750 на 100 000
население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на
образованието и науката.
9. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в
училищата в общините с достигната 14-дневна заболяваемост между 250 и 500 на 100 000
население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне
под карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по
график, утвърден от директора на училището.
10. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 7-9
се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и
115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
11. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се
осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на
образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет
страницата на Министерство на образованието и науката.
12. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и
непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и
обучението им в училищата.
13. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.
14. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и
занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се
допуска смесване на ученици от различни паралелки.
15. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в
езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.
16. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове,
образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване
на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на
защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
17. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови
представления, концерти и други сценични прояви на закрито.
18. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение
на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни
федерации.
19. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към
лицензирани спортни федерации се допуска без публика.
20. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове,
плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове,
уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
21. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по
смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.
22. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се
допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.
23. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите,
създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат
повече от 1 човек на 8 кв м.
24. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация
за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не
повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между
посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
25. Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с
нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се
допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките,
дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски
услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на
телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са
разположени в търговски център тип МОЛ.
26. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения
на туристически обекти в страната.
27. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
28. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла
на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на
работниците/служителите, като:
а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между
7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и
б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в
зависимост от характера на работа това не е възможно.
29. Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните
онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора
организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи
за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от
27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
30. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на
свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните
институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен
тип за деца и възрастни.
31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26,
може да не се прилагат при следните условия:
а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са
ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от
проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни
документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-
733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и
б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал
необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица,
които:
аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи
за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на
министъра на здравеопазването или
бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в
обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19
или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено
чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на
здравеопазването.
в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна
възраст.
II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, или се
извършват по реда на т. I, 31 се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,
въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
III. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция
по безопасност на храните извършването на проверки за спазване на въведените
противоепидемични мерки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от
агенцията.
IV. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ извършването на проверки на работодатели за спазване на
изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра
на здравеопазването.
V. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна
администрация, в рамките на функционалната си компетентност, да създадат необходимата
организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки.
VI. Контролът по изпълнение на въведените с тази заповед противоепидемични мерки
се извършват от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване
или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на
здравеопазването.
VII. При констатиране на тежки нарушения на въведените с тази заповед
противоепидемични мерки контролните органи изпращат незабавно сигнал до прокуратурата
за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс.
VIII. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания,
съгласувани с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед
мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им.
Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
IX. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените
мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата
на съответната община.
X. Указания по прилагането на заповедта по отношение на вида на обекта/дейността
и приложимите мерки, когато това е необходимо, се дават от съответната регионална здравна
инспекция.
XI. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. и отменя Заповед № РД-01-748 от
02.09.2021 г. и всички въведени противоепидемични мерки в отделните области.
XII. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
19.10.2021 г

 

facebook sharing button

About De Fakto

Проверете също

Иван Брегов: Коалиционните усилия в областта на правосъдието

Иван Брегов* Множеството избори за тази календарна година поизмориха обществото ни. Но определено те имат …

Министър Иван Демерджиев: Целта е до 2026 г. да има пълноценно електронно правосъдие

„В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна цел – въвеждане на пълноценно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.