Последни новини
Home / Законът / Без изненади КС обяви: Назначаването на Кирил Петков за служебен министър противоречи на Конституцията (допълнена)

Без изненади КС обяви: Назначаването на Кирил Петков за служебен министър противоречи на Конституцията (допълнена)

Defakto.bg

Без изненади  Конституционният съд обяви частично за противоконституционен  указа на  президента за назначението на Кирил  Петков  за служебен министър на икономиката в първото служебно правителство на Стефан Янев.

Решението e прието с 11 гласа. Съдия Георги Ангелов подписа решението с особено мнение относно допустимостта.

Делото бе  oбpaзyвaнo в KC пo иcĸaнe нa 55 депутати от ГЕРБ,  които поискаха съдът тpябвa дa  обяви противоконституционност на указа на държавния глава заради двойното гражданство на бившия министър на икономиката към датата на издаването му.  Ключов документ по делото  беше сертификатът от канадските власти, че Петков престава да е канадски гражданин от 20 август, тоест към датата 10 май, когато е бил издаден указа,  той е бил с двойно гражданство, въпреки че е декларирал собственоръчно, че има само българско. На 21 април Петков бе направил отказ от канадско гражданство, но канадските власти спяха да го третират като свой гражданин едва през август.

В решението си съдът казва:   Според Конституцията на Република България само български граждани могат да участват в управлението на страната на национално ниво, като за заемането на някои висши държавни длъжности наличието на друго, освен българско гражданство, е изключено.   Това конституционно изискване произтича от мисията на съвременната национална държава да се запази единството на народа на държавата

Съдът обилно цитира практика от 1995 г. Според  Решение № 15 от 13.09.1995 г., по к. д. № 21/1995 г., в което се казва, че  „упражняването на властта във всяка държава е елемент от държавния суверенитет“, и че е „съмнително доколко упражняването на властта от лица с чуждо гражданство гарантира нейната независимост“.

В мотивите се казва, че  връзката с друга държава  предпоставя права и задължения, които могат да се окажат в конфликт със задълженията към българската държава. А подобна хипотеза при упражняването на изпълнителната власт за вземането и изпълняването на управленски решения крие  риск за националните интереси и сигурност,  смята казва съдът.

  Конституционният съд посочва, че не е достатъчно едно лице да е предприело стъпки за отказ от чуждото си гражданство. Заявената на 21 април 2021 г. от Кирил Петков Петков воля да бъде освободен от канадско гражданство, както и обстоятелството, че е отговарял на материалноправните предпоставки да бъде освободен от него, не са били достатъчни той да престане да бъде гражданин на Канада. От официалния документ, издаден от компетентния орган на Канада е видно, че освобождаването  от гражданство на Канада е настъпило едва на 20 август 2021 г.

Ако българският Основен закон имаше друго  разбиране за отсъствие на чуждо гражданство, включително и за случаите на започнала, но незавършила процедура по освобождаване, то би било изрично и ясно посочено, което в релевантните за заемането на висши държавни длъжности разпоредби на действащата  Конституцията не е налице, сочи съдът.

 Цитирано е заявлението за отказ на Кирил Петков  от канадско гражданство, в което се казва: “Разбирам важността на своя отказ от канадско гражданство, както и това, че ако той бъде одобрен, ще загубя всички права и привилегии на канадски гражданин и вече няма да имам статут в Канада“.   Това писмено потвърждение до съответните  компетентни власти на Канада с дата 21.04.2021 г. насочва към еднозначния извод, че кандидатът за служебен министър Кирил Петков Петков е бил  наясно към посочената дата, че заявяването от него на отказ от канадско гражданство не поражда автоматично действие – освобождаване от това гражданство, а следва да бъде одобрен от съответните власти на Канада, което логически изисква определен от съответната държава период от време, заключават съдиите.

В мотивите си съдът  напомня, че според  Решение № 2 от 13.04.1995 г. по повод разрешаване на правен спор, свързан с приложение на чл. 65, ал. 1 от Конституцията, Конституционният съд  е категоричен, че „разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от Конституцията изисква  кандидатите за народни представители да нямат друго гражданство към момента на кандидатстването им за участие в изборите и лицето … е трябвало да направи постъпки за освобождаването си и да бъде освободено от американско гражданство преди да подаде документи за народен представител“.

Посочва се още, че  България е страна по Европейската конвенция за гражданството от 6 ноември 1997 г. с резерва  при подписването,  според която : „Република България няма да прилага по отношение на гражданите на Република България, притежаващи друго гражданство и които пребивават на нейна територия, правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват само българско гражданство.

Ирелевантни са произнасянията на Европейския съд по правата на човека по повод спорове във връзка с практиката на някои държави, поставящи непреодолими пречки за ефективен отказ от гражданство, пише в мотивите.   Законодателството на Канада, отнасящо се до отказа от канадско гражданство, не поставя такива пречки, както се вижда от приетите като доказателство представени документи и процедурата за отказ от гражданство е съвместима с разумните очаквания, гарантирани и от българската Конституция“,  отбелязват   съдиите.

Заключението на КС е: От изложеното се налага категоричен и еднозначен извод, че освобождаването на Кирил Петков Петков от друго гражданство – в случая от гражданство на Канада  е настъпило след назначаването му за служебен министър.  Към момента, в който е бил назначен за служебен министър с Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.)  на президента на Република България, Кирил Петков Петков е притежавал не само българско, но и канадско гражданство и по тази причина не е отговарял на изискванията  изрично и ясно предвидени в чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията, поради което е била налице, без да е била декларирана от него,  непреодолима конституционна пречка да бъде назначен за министър в служебното правителство.

Решенията, с които КС обявява за противоконституционни актове като указите на държавния глава, имат обратно действия и се приема, че  частта от указа на Радев, с която Петков е назначен за министър, е недействителна още към 10 май 2021 г., когато е издаден.

Като обявява указът на президента за частично противоконституционен  Съдът  посочва, че без съмнение в периода, през който  Кирил Петков Петков е действал като служебен министър на икономиката, той е  участвал в работата на Министерския съвет, както и е  постановявал министерски актове в периода,  издавал е редица актове с правно значение – правилници, наредби, инструкции и заповеди, предвид разпоредбата на чл. 115 от Конституцията.

Тези актове КС не обявява за нищожни, те остават стабилни и не могат да се обжалват само въз основа на решението на КС.  Ако някой негов акт бъде оспорен, въпросът ще се решава от съдилищата „съобразно Конституцията, принципите и правилата на съответното отраслово право“,  посочва съдът.

Съдът  специално отбелязва, че по отношение на  подписаната декларация от Кирил Петков  при издаването на Указа за назначаване на служебното правителство не е предвидено да се извършва  проверка (от президента) на отразеното в нея. „Декларирането на изискуемите от Конституцията обстоятелства е задължение на лицата, които са кандидати за  заемането на висши публични длъжности и те биха носили юридическо отговорност  за неверността им, за което декларират, че са уведомени„, посочват конституционните съдии.

 

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.