Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени решението на ЦИК за броене на разписките от машинния вот (мотиви)

ВАС отмени решението на ЦИК за броене на разписките от машинния вот (мотиви)

Defakto.bg

 

Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия в частта, в която е предвидено след броенето на контролните разписки данните да се вписват в протокол, като неразделна част от протокола, отразяващ резултата от гласуването чрез машини.
Административно дело № 10928 от 2021 г. беше образувано по жалби на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, „Продължаваме промяната“, „Демократична България – Обединение“, Мартин Димитров и Петър Славов.

Атакуваното беше решение № 825-ПВР/НС от 29.10.2021 г. за приемане на Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

Жалбоподателите бяха категорични, че  въведеното задължение на секционните комисии не е посочено в закона, а  peшeниeтo на ЦИК недопустимо дoпиcвa Избopния ĸoдeĸc и мoжe дa oпopoчи вoтa.

Единственият документ, удостоверяващ резултата от гласуването е протоколът, който се отпечатва от машината, посочва съдът.

Преброяването на разписките е само контролно и не може да бъде вписано в протоколите.

Върховните магистрати приемат, че ЦИК има право да прави контролно преброяване в какъвто обем прецени, но това преброяване не може да влияе на изборния резултат.
С решението си ВАС указва ЦИК да утвърди документация за контролното преброяване, която да не е част от протоколите за установяване на резултатите от гласуването.

Решението е окончателно.

Контролното преброяване е само информативно, не отчита резултата от машинното гласуване

( Из мотивите на съда)

…Изборният кодекс съдържа уредба за начина на машинно гласуване – в контролирана среда (в избирателни секции под контрол на изборната администрация) чрез специализирани устройства за гласуване. След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска с специална кутия за машинното гласуване (чл. 212, ал. 4 ИК). Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване. При тълкуване на посочените разпоредби, настоящият състав приема, че процесът на гласуване завършва с „пускане“ в специална кутия на отпечатаната от устройството контролна разписка. Това е последното законоустановено действие на избирателя и то има своето правно значение.  Кодексът не съдържа легална дефиниция за „контролна разписка“, но нейната функция следва да се изведе от назоваването й като „контролна“ – да послужи при контрола върху процеса за машинно гласуване. Такъв контрол изрично е предвиден в чл. 269, ал. 1 ИК, според който в случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно, СИК уведомява незабавно РИК и ЦИК и продължава гласуването с хартиените бюлетини, а гласовете от техническите устройства за гласуване се отчитат като се преброяват контролните разписки.

Следователно, „контролната разписка“ носи достатъчно важна и задължителна информация, която дава възможност при настъпване на определени предпоставки да се провери вота на избирателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 271, ал. 1 ИК след приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата при спазване на разпоредбите на този раздел по ред, определен от Централната избирателна комисия по чл. 57, ал. 1, т. 29 ИК.

Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола на СИК по чл. 281, ал.1 ИК и е неразделна част от него( ал.3), данните от протокола за машинно гласуване се прибавят към данните от протокола на СИК при въвеждането им в изчислителния пункт на РИК чрез прехвърляне от записващото техническо устройство(ал.4)
Съгласно ал. 2 на чл. 271 ИК при установяване на резултатите от гласуването броят на машинно гласувалите избиратели е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.  (Заличаването на думите „които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки“ е предложено с §34 т.2 от Доклада за второ гласуване на зоконопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет на първо гласуване от Народното събрание на 23.04.2021 г, но не е прието на второто гласуване на 29.0.42021г., което се установява от Стенограмата на заседанието.)
Съгласно чл. 280, ал. 1 ИК секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина гласове и предпочитанията (преференциите).
Систематичният анализ на цитираните разпоредби налага извода, че законодателят е предвидил два подхода при отчитането на резултатите от гласуването в зависимост от това дали вотът е осъществен чрез бюлетини за машинно гласуване или чрез хартиени бюлетини. В първия случай с разпоредбата на чл. 271, ал. 1 изрично е разпоредено, че отчитането на машинното гласуване се осъществява чрез отпечатване на протокол от системата, като е поставено изискването броят на машинно гласувалите избиратели да е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, които гласове да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.
Единственият възможен начин за съпоставяне на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване с броя на отпечатаните от системата контролни разписки е чрез преброяването им. Това преброяване на контролните разписки не е елемент от отчитането на резултата от машинното гласуване. То служи само за сравняване от СИК на резултата, извлечен от записващото техническо устройство, с установения брой на контролните разписки и е гаранция за сигурността и прозрачността на изборния процес при отчитане на резултата от машинното гласуване.
Съгласно чл. 57 ИК Централната избирателна комисия има контролни правомощия върху дейността на избирателните комисии, както и да дава методически указания за работата им. С оглед тези правомощия и законовата делегация по чл. 57, ал.1,т. 29 ИК , във връзка с чл. 271, ал.2 ИК, комисията може да укаже контролно преброяване на отпечатаните от системата разписки. Определянето на вида и обема на контрола-частичен или пълен, е изцяло в компетентност на Централната избирателна комисия. Както е посочено по-горе, този контрол не влиза в противоречие с определения от кодекса начин за отчитане на резултата от машинното гласуване по чл. 271, ал.1 ИК и не може да го промени. Само за онагледяване, в указанията за изборите на 11.07.2021г. е определен 5% контролно преброяване на разписките.
Като отново следва да се подчертае, че това преброяване е само информативно, без да се отразява по никакъв начин на резултата от гласуването. Затова резултатите от контролното преброяване на разписките не подлежат на вписване в протоколите на СИК за отчитане на резултата.

Поради това Методическите указания, в частта, в която указват вписване на резултатите от контролното преброяване на разписките за машинното гласуване в протоколи, отчитащи изборния резултат следва да бъдат отменени. Преписката следва да бъде изпратена на ЦИК за утвърждаване на документация за контролното преброяване, която да не е част от протоколите за установяването на резултатите от гласуването.
В останалите оспорени части указанията съответстват на законовите разпоредби, поради което жалбите в тези части се явяват неоснователни.

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.