Последни новини
Home / Законът / Доц.Райна Койчева: Пожизненото плащане на пенсии в намален размер при ранно пенсиониране, е противоконституционно

Доц.Райна Койчева: Пожизненото плащане на пенсии в намален размер при ранно пенсиониране, е противоконституционно

Defakto.bg
Доц. д-р Райна Койчева

Още един специалист по трудово и осигурително право се обяви срещу пожизненото изплащане на пенсиите в намален размер при ранно пенсиониране. Доц. д.р Райна Койчева, преподавател в ЮФ на УНСС,  в правно  мнение по дело №14  пред  КС аргументира  защо  разпоредбата в закона  противоречи на принципите на Конституцията.

Заслужава одобрение възможността за ранно пенсиониране на лицата, които имат изискуемия се осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО, но не им достигат няколко месеца (до една година) до навършване на вырастга по чл. 68, ал. КСО.  Намалението обаче следва да бъде само временно — до навършване на изискуемата се от закона възраст, а не пожизнено.  След навършването й лицата вече ще отговарят напълно на предвидените в закона изисквания за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и би трябвало да получат такава в пълен размер, казва доц. Койчева.

Становището е по повод  искането на омбудсмана Диaнa Koвaчeвa oт юли т.г. зa oбявявaнe нa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa чл. 68a, aл. 1, изp. 2 в чacттa „пoжизнeнo“ oт Koдeĸca зa coциaлнo ocигypявaнe (KCO).  Ocпopeнaтa paзпopeдбa визиpa ycлoвиeтo зa   пeнcиoниpaнe дo eднa гoдинa пo-paнo oт възpacттa нa гpaждaнитe пo чл. 68, aл. 1 oт KCO пpи нaличиe нa изиcĸyeмия ocигypитeлeн cтaж пo чл. 68, aл. 2 oт KCO.   Cпopeд зaĸoнa,  paннo пeнcиoниpaнитe пoлyчaвaт пeнcия в нaмaлeн paзмep пoжизнeнo, a нe дo нaвъpшвaнe нa peдoвнaтa пeнcиoннa възpacт.

Haмaлeният paзмep нa  пeнcиитe дo ĸpaя нa живoтa нa xopaтa, ĸoитo ca ce възпoлзвaли oт пpaвoтo дa ce пeнcиoниpaт гoдинa пo-paнo oт нeoбxoдимaтa възpacт пpи нaличиe нa изиcĸyeмия ocигypитeлeн cтaж,  e бeзпpeцeдeнтнo в бългapcĸoтo ocигypитeлнo пpaвo .  Toвa зaĸoнoдaтeлнo peшeниe  нapyшaвa oбщoтo ĸoнcтитyциoннo пpaвo нa oбщecтвeнo ocигypявaнe и  ĸoнcтитyциoнният пpинцип нa cпpaвeдливocт.   Toвa ca чacт oт apгyмeнитe нa пpoфecop Bacил Mpъчĸoв, cпeциaлиcт пo тpyдoвo и ocигypитeлнo пpaвo, изĸaзaни пo-paнo в пpaвнo мнeниe дo KC пo дeлoтo ( № 14 oт тaзи гoдинa), в ĸoeтo пoдĸpeпи иcĸaнeтo нa oмбyдcмaнa зa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa зaĸoнoдaтeлнoтo peшeниe.

Глaвният пpoĸypop също пoдĸpeпи иcĸaнeтo нa oмбyдcмa с аргумента, че законовото решение  нapyшaвa  пpинципитe нa cпpaвeдливocт, paвeнcтвo пpeд зaĸoнa и пpaвoвaтa дъpжaвa.

За отхвърляне на искането на омбудсмана до този момент се обявиха Националният осигурителен институт и МС.

Правното мнение на  доц. Райна Койчева (с незначителни съкращения).

С изменението на КСО, обнародвано в ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.012016 г., беше въведана  нова разпоредба, предвиждаща лицата, които имат изискуемия се осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО, да могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от навършване на възрастта  по чл. 68, ал. КСО, като в този случай пенсията се изплаща в намален размер пожизнено. (..)

Смятам, че нормата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в частта „пожизнено” противоречи на Конституцията на Република България по следните съображения:

  1. Нормата на чл. 68а, ал. 1 , изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в часта „пожизнено” противоречи на принципа на социалната дьржава, прогласен в Преамбюла на Конституцията на Република Бьлгария. Общоприето е разбирането, че социална е тази държава, която се стреми да осигури социална сигурност на своите граждани. Това е сигурността, че ще бъдат задоволени техните основни жизнени потребности — материални и духовни. Въвеждайки пожизнено намаление на пенсията за осигурителен стаж и выраст за лицата, избрали да се пенсионират до една година по-рано от общата пенсионна выраст, посочената норма ги обрича на бедност и ги поставя в безизходно положение, тъй като с думата „пожизнено” ги лишава от възможността за преизчисление на пенсията им, дори когато след пенсионирането си са работили и са натрупали допълнителен осигурителен стаж.
  2. Нормата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в часта „пожизнено” противоречи на принципа за справедливост, прогласен в Преамбюла на Конституцията на Република България. Едно от проявленията на принципа на справедливост в осигурителното право е т.нар. „контрибутивен принцип”, на който се базира Държавното обществено осигуряване. Той се състои в това, че право на осигурително плащане (обезщетение, помощ или пенсия) придобиват лица, които са участвали през определен период от време в натрупването на средства в съответния осигурителен фонд чрез внасянето на осигурителни вноски и че размерьт на осигурителните им права зависи от размера на осигурителния доход, върху който са правени осигурителните вноски. В хипотезата на чл. 68а КСО се игнорира връзката между размера на осигурителния доход, върху който са правени осигурителни вноски и размера на пенсията за осигурителен стаж и выраст, като се предвижда тя да се получава в намален размер пожизнено. Не отчитайки направените за тези лица осигурителни вноски при определяне на размера на пенсията, се нарушава контрибутивният принцип, а оттам и принципы на справедливостга.

3. Нормата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в часта „пожизнено” противоречи на принципа за равенство, прогласен в Преамбюла на Конституцията на Република България, както и в чл. 6, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България. Пожизненото намаление на пенсията за осигурителен стаж и выраст на лицата, които са избрали да се пенсионират по-рано, е несправедливо и дискриминиращо, защото тези лица са изпълнили изискването на закона за стаж, т.е. за тях са внасяни осигурителни вноски също толкова време, както и за лицата, навършили вырастга по чл. 68, ал. I КСО. По този начин те са участвали в натрупването на средствата по фонд „Пенсии“ не по-малко от лицата, НаВЪРШИЛИ вырастта по чл. 68, ал. КСО.

Нещо повече, напълно е възможна хипотезата, при която тези лица ще имат по-голям осигурителен стаж от други лица, отговарящи и на двете изисквания на закона — за стаж и за възраст. Следва да се има предвид и фактът,  че обикновено те правят този избор не за да живеят „на гьрба на държавата и обществото”, а защото са принудени от обстоятелствата.  Най – често това са влошено здравословно състояние или невъзможност да намерят подходяща работа поради вырастга си. Посочената норма дискриминира лицата, избрали да се пенсионират до една година по-рано от навършване на общата пенсионна выраст, като ги поставя в неравностойно положение спрямо лицата, имащи същия осигурителен стаж, но пенсионирали се след навършване на вырастта по чл. 68, ал. I КСО. Неравенството се състои в това, че дори и след навършване на пенсионна выраст тези лица ще продължават да получават намалена пенсия. Така, при еднакво изпълнени изисквания за стаж и выраст, едни лица ще получават пълна пенсия, а други — намалена.

  1. Нормата на чл. 68а, ал. 1 , изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в часта „пожизнено” противоречи на принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република Бьлгария. Правова държава е тази, която гарантира и защитава правата на гражданите, а правото на пенсия за осигурителен стаж и выраст е едно от тях. То обаче се оказва негарантирано и незащитено с предвиденото в чл. 68а, ал 1, изр. 2 КСО пожизнено намаление на пенсията. Вероятно мотивите на законодателя за това са свързани с желанието да се избегнат злоупотреби с предвиденото в чл. 68а КСО право и да се предотврати ситуация, при която голям брой осигурени лица биха се възползвали от предоставената им от чл. 68а възможност, което би довело до по-голямо натоварване на фонд „Пенсии”. Ето защо законодателят е решил да выпре лицата да се выползват от правото, дадено им в чл.68а КСО под страх, че намалението на пенсията им ще бъде пожизнено. Нещо повече, в ал. 2 на същия член законодателят предвижда, че лицата, които са се выползвали от правото, дадено им в ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 КСО. Подобен подход на законодателя не може да бъде споделен, тъй като противоречи на принципа на правовата държава. Не могат лицата да бъдат выпирани да упражнят едно дадено им от закона право под страх, че ще загубят друго свое право. Ето защо смятам, че е не само несправедливо, но и в противоречие с принципа на правовата държава, лицата да бъдат санкционирани заради избора си да се пенсионират до една година по-рано от навършване на общата пенсионна выраст.

Лесно биха могли да се предотвратят злоупотребите с предвиденото в чл. 68а КСО право, както и допълнителното натоварване на фонд „Пенсии”, като се предвиди, че пенсията по чл. 68а КСО е несъвместима с доходи от трудова дейност. Тогава не всички, а само лицата, които нямат възможност да работят, биха се възползвали от правото, дадено им в чл. 68а КСО.

  1. Нормата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в частта „пожизнено” противоречи на чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република Бьлгария, съгласно която „Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане”. Правото на пенсия е част от правото на обществено осигуряване, което е уредено в посочената разпоредба от Глава втора на Конституцията „Основни права и задължения на гражданите” и като такова, то е неотменимо. Ето защо всяко ограничаване или намаляване на правото на пенсия, спрямо лица, отговарящи на предвидените в закона условия за неговото придобиване, би било в противоречие с Конституцията на Република България. Следователно, изплащането на пенсията в намален размер, след навършване на предвидената в закона пенсионна възраст, е

противоконституционно.

  1. Нормата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в частта „пожизнено” противоречи на чл. 4, ал. 2 от Конституцията на Република Бьлгария, съгласно която „Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество“. С посочената разпоредба не само, че не се гарантира правото на пенсия, но и се накърнява достойнството на лицата, избрали да се пенсионират до една година по-рано.

В заключение смятам, че нормата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в часта „пожизнено” е противоконституционна поради изложените по-горе сьображения.

Нещо повече,   противоконституционна поради същите сьображения е и нормата на чл. 68а, ал. 2 КСО, съгласно която „Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1 нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3”.  Тя обаче не е посочена в искането на Омбудсмана на Република Бьлгария, поради коего остава на сьвестта на законодателя  да я отмени.

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Решението на НС за разходи и трансфери от бюджета в рамките на постъпленията, е обнародвано в „Държавен вестник“

Решението на парламента, което  разрешит разходи и трансфери от бюджета в рамките на събраните постъпления, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

20 − seventeen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.