Последни новини
Home / Законът / Петър Обретенов: След юридическия кръговрат на ЦИК за броенето на разписки, последва решение „След дъжд- качулка“

Петър Обретенов: След юридическия кръговрат на ЦИК за броенето на разписки, последва решение „След дъжд- качулка“

Defakto.bg

Петър Обретенов

С решение № 825 – ПВС/ НС от 29.10.2021 г. ЦИК прие Методически указания за прилагане на Изборния кадекс от СИК, в които  се  съдържаше и задължение те да извършат 100 % преброяване на контролните разписки и вписване на данните в протоколи за установяване резултатите от изборите. 

В тази им част указанията на ЦИК предизвикаха остра реакция от страна на три партии, защото според  тях, освен, че е незаконосъобразно, както те се мотивира в жалбата си до ВАС, води до излишно губене на време, затруднява работата на СИК и в крайна сметка – създава недоверие към машинното гласуване.

Не четвърти ноември медиите гръмнаха с експресната новина, че ВАС с решение № 11162/ 04.11.2021 г, е отменил решението на ЦИК.

В изпълнение на решението на ВАС, със свое решение № 882/ 09.11.2021г. ЦИК  прие, че преброяване ще има в 30% от СИК, определени  на случаен признак и то няма да се отразява в отчитането на резултата от машинното гласуване.

На 12 ноември излезе шокиращата новина: ЦИК е задължил всички СИК да извършват преброяване на разписките, с решение № 929 – ПВР/ НС/ 12.11.2021г. , взето в последните часове на петък, 12 ноември. 

Жалба срещу него е постъпила веднага  преди края на работния ден и делото беше насрочено за разглеждане  в първия ден след изборите – понеделник, 15 ноември.

Как да си обясним този юридически кръговрат?

Разковничето, както е редно, трябва да търсим в мотивите на споменатите решения.

С първото решение на ЦИК от 29.10.2021г. се приемат изцяло Методическите указания и мотиви за конкретните им разпоредби липсват.

Отменителното решение на ВАС от 4 ноември е с подробна аргументация. Направен е систематичен анализ на всички текстове, които имат отношение към проблемния въпрос: чл. 270, 271, 281 от ИК, както и специалната разпоредба на чл.269 ИК. Изводът, залегнал и в диспозитива на решението е, че резултатите от  контролното преброяване не подлежат на вписване в протоколите на СИК и се отменя решението на ЦИК от 29.10. 2021 г. в тази му част, както и приложенията, които уреждат 100% преброяване на контролните разписки. В мотивите обаче се приема, че „определянето на вида и обема –  частичен или пълен”, е от компетентност на ЦИК”.

В последващото решение на ЦИК от 9 ноември правилно, според мен,  е интерпретирана целта на контролното броене и е предвидено такова  на 30% от секциите, определени на случаен принцип

С изненадващо решение от 12.11.2021г. ЦИК направи обратен завой и се връща към 100% преброяване на контролните разписки с мотива,  че по този начин се гарантира доверието в изборния процес във връзка със създаденото напрежение в обществото в резултат на допълнително внесените машини от „ Сиела Норма” АД.

Докато пиша тези редове излезе решението на ВАС, с което жалбата срещу  последното решение на ЦИК е оставена без уважение.

Този  кръговрат предизвиква много въпроси както от чисто правно естество, така и от обществено значение.

Първият въпрос от правно естество е от процесуален характер.

Жалбата срещу последното решение на ЦИК е подадена в срок, но е насрочено разглеждането й след провеждане на изборите.. С този процесуален ход се предопределя и резултата от жалбата. Той не би могъл да бъде положителен, защото  изборите са вече преминали при процесуален ред, предвиден в обжалваното решение. 

Налице е процесуален абсурд  – подадената в срок жалба става БЕЗПРЕДМЕТНА

Изборният кодекс (ИК) предвижда специален, различен от този по АПК, ред за обжалване и произнасяне на решенията. Целта е да бъде  осъществен непосредствен, текущ контрол върху решенията на ЦИК и затова чл. 58 ИК предвижда 3 дневен срок за разглеждане и същия – за произнасяне. Формално ВАС е спазил последния срок, но това е в разрез с целта  на закона и води до процесуален абсурд. ВАС беше длъжен да насрочи разглеждането на подадената в срок жалба за 13 ноември и да се произнесе веднага, каквато практика има, или поне имаше по мое време, когато съм се явявал пред него като член на ЦИК и негов представител. В случая, ВАС се е произнесъл по една останала – не по вина на жалбоподателя –  без предмет жалба, или  както казва народа „ след дъжд качулка”.

Вторият въпрос е от материалноправно естество.

Необходимо ли е да се броят всички контролни разписки, както първоначално е предвидено в приетите на 29 октомври Методически указания.

ВАС е дал картбланш на ЦИК да извърши такова преброяване като е посочил, че от негова компетентност е  „ да определи вида и обема на контрола – частичен или пълен..” Може да се спори дали ИК предвижда пълно преброяване на контролните разписки. Текстовете отнасящи се до тези разписки не са прецизно формулирани.  От разпоредбата на чл.269 може да се направи извод, че това е предвидено като изключение, когато  възникнали непредвидени външни обстоятелства правят машинното гласуване невъзможно, но в известно противоречие с това е  разпоредбата на чл.271, ал.2 ИК според която  броят на машинно гласувалите избиратели е равен на   „ броят на потвърдените гласове от машинното гласуване”, като  е добавено и второ дублиращо  изискване: „ които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки”.  ВАС посочва, че в Доклада за второ гласуване на ЗИДИК през 2021 г. е предложено този дубъл да отпадне, но то не е прието при  гласуването. Въпреки това, съществуващото противоречие остава, но ВАС  е предпочел да прехвърли отговорността на ЦИК С решението си от 9 ноември ЦИК приема, че не е необходимо пълно преброяване, но с последното – от 12 ноември – застъпва обратната теза, опирайки се на картбланша даден му от ВАС.

Цялата тази лутаница – залитане в различни, даже противоположни посоки при прилагането на ИК от ЦИК и ВАС водят до обратен резултат, в разрез с целта на тяхната дейност: да гарантират доверието в изборния процес,

 Това вече е въпрос, който засяга цялото общество

Най – показателно в това отношение е последното решение на ЦИК, с което изискването за 100% преброяване се мотивира със създаденото напрежение в обществото с откритите в повече машини.

Заинтересовани кръгове окачествиха това „ откритие” като „Костинброд – 2”. При Костинбродсака афера, в деня преди изборите бяха разкрити близо 400 000 бюлетини в склад на печатница принадлежаща на  член на ГЕРБ и веднага беше задействана мощна кампания, че с тези бюлетини вотът ще бъде фалшифициран.

           Намерените  в повече от поръчаните и съхранявани от ЦИК машини също отприщиха мощна вълна от обвинения, че с тях вотът ще бъде компрометиран, вълна подета охотно от политици, звани и самозвани експерти и услужливи медии.

            Общото между тези два случая е, че тези в повече от поръчаните от ЦИК бюлетини/ машини няма как да попаднат в избирателните секции и да подменят резултатите от одобрените и използвани от ЦИК.  На мен,  с опита който имам като член на ЦИК в продължение на 15 години, ми е пределно ясно,  че в закона, методическите указания на ЦИК и неговите конкретни решения, се съдържат достатъчно защитни механизми, които по категоричен начин не позволяват подмяната на вота чрез тези „ излишъци”.  Това беше категорично потвърдено и с решение на СГСДруги са начините за постигане на противоправно манипулиране на изборния резултат, но това е отделна и много обширна тема.

        Но вън от всякакво съмнение е, че подобни внушения за афера „Костинброд“ -2,   всяват недоверие в честността на изборния процес, имат потенциал да разколебаят участието в изборите, и вероятно е една от причините за ниския процент на участието в изборите

            Задължение на ЦИК е да разясни на избирателите,  че законно установения ред за гласуване гарантира честността на вота.

            За съжаление, това не се случи.  До последния час преди изборния ден продължаваше шумотевицата около машините, с които ще се манипулира вота, подхранвана от „ разкрития” за новооткрити машини извън депото на ЦИК.

            И за още по- голямо съжаление, с последното си решение ЦИК даде допълнителен стимул за тази манипулация, защото то може да се възприема като мълчаливо признание, че фалшифицирането е възможно.

Вместо  да капитулира пред тези манипулации, ЦИК трябваше да произнесе друго решение, с което  твърдо, категорично да потвърди и разясни взетите мерки, като по този начин  разобличи вредните за изборния процес внушения.

Aвтopът e юpиcт c дългoгoдишeн cтaж. Бил e cъдия и нapoдeн пpeдcтaвитeл във Beлиĸoтo нapoднo cъбpaниe, ceĸpeтap нa Cъвeтa пo зaĸoнoдaтeлcтвo ĸъм Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo, пapлaмeнтapeн ceĸpeтap нa cъщoтo, зaм.-пpeдceдaтeл нa Цeнтpaлнaтa избиpaтeлнa ĸoмиcия.

About De Fakto

Проверете също

Надзирателите и съдебните охранители ще получат допълнително възнаграждение за постигнати резултати с августовските заплати

Със заплатите за месец август служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна …

Съдът: Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков са невиновни по обвинението в хулиганство в метрото през 2020 г.

Обвинението  на Софийска районна прокуратура  срещу Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков за хулиганство …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.