От „ПП“ предлагат да се  преразгледа информацията с данни за престъпления, извършени от магистрати по  казуса с „Осемте джуджета“.

Отбелязано беше, че трябва да се сложи край на технологията, въведена от бившите управляващи на ГЕРБ за промени в законите чрез преходни и заключителни разпореди.

Лена Бориславова обобщи визията „България да бъде държавата, която задава модела и пътната карта, в която да станеш от последен в първенец за борба с корупцията и сигурност за гражданите“.

Експертите на партиите  показаха още,  че нямат различия за въвеждане на индивидуална конституционна жалба, законодателство за случаи като санкциите по „Магнитски“, реформа в  дейността на частните съдебни изпълнители, промени на несъстоятелността в търговското законодателство,  електронното правосъдие и юридическото образование, и по-добър достъп на гражданите до правосъдие.