Последни новини
Home / Законът / ВАС поиска от КС да обяви за противоконституционна разпоредба от закона за застрояване на Столична община

ВАС поиска от КС да обяви за противоконституционна разпоредба от закона за застрояване на Столична община

Defakto.bg

ВАС внася искане в Конституционния съд за установяване на противоконституционност на разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти в София

 

Върховният административен съд внася в Конституционния съд на Република България искане за установяване на противоконституционност на разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост на територията на Столичната община.

Това е параграф 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, приет през 2018 г.

Върховните магистрати приемат, че е налице несъответствие между оспорената норма  и разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията, които прокламират принципите на правовата държава и неприкосновеността на частната собственост.

Параграф 23 препраща към отменения чл. 17 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), като установява ред и срокове за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община, различни в зависимост от периода на влизане в сила на подробните устройствени планове: до и след влизане в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Сроковете по отношение на подробните устройствени планове, са между 5 и 15 г., в зависимост от вида на обектите и започват да текат от 28 януари 2007 г., когато е влязъл в сила ЗУЗСО.

По отношение подробните устройствени планове, влезли в сила след 28 януари 2007 г., се прилагат правилата на Закона за устройство на територията, който предвижда значително по-кратки срокове – съответно 5 и 10 години за различните видове обекти публична общинска или държавна собственост.

Върховните магистрати  смята, че нормата  създава неравнопоставеност за собствениците на имоти, предназначени за отчуждаване с устройствени планове, приети преди и след влизането в сила на ЗУЗСО.  Времевият период за започване на отчуждителни процедури за имоти в Столична община е определен по различен начин за заварените устройствени планове, и за имотите, предвидени за отчуждаване с устройствени планове, влезли в сила след влизането в сила на ЗУЗСО.

Освен това, с въвеждането на § 23 през 2018 г., в разрез с действащото правило на Закона за устройство на територията началният момент за започване на отчуждителни процедури да е влизането в сила на подробен устройствен план, се въвежда нов начален момент за започване на отчуждителните процедури, а именно – влизането в сила  на ЗУЗСО.  Така не се зачита вече изтеклия период от време от одобряването на заварените подробни устройствени планове до влизането на този закон в сила. Това създава различен от посочения в Закона за устройство на територията  режим за собствениците на засегнатите от предстоящо отчуждаване имоти на територията на Столична община.

Върховните съдии смятат, че  на територията на цялата страна трябва да бъдат прилагани едни и същи критерии, уредени в общия Закон за устройство на територията.

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.