Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС уточни условията за право на обезщетение при изтеглен полет за по ранен час с повече от един час

Съдът на ЕС уточни условията за право на обезщетение при изтеглен полет за по ранен час с повече от един час

Defakto.bg

Полетът трябва да се счита за „отменен“, когато опериращият въздушен превозвач изтегли полета за по-ранен час с повече от един час. При резервация на конкретен полет право на обезщетение може евентуално да се предяви срещу опериращия въздушен превозвач, дори ако резервацията не му е била предадена. Решението е на Съда на ЕС по  свързани дела C-146/20, C-188/20, C-196/20 и C-270/20 Azurair и др., по дело C-263/20, Airhelp, и по дело C-395/20, Corendon Airlines, съобщи пресслужбата на съда.

Казусът

Landesgericht Korneuburg (Областен съд Корнойбург, Австрия) и Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) са сезирани с няколко спора между пътници, ползващи въздушен транспорт и предприятията Airhelp и flightright, от една страна, и различни авиокомпании, а именно Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines и Laudamotion, от друга страна, по повод на обезщетението на пътниците по-специално поради изтеглянето на полета им за по-ранен час.
Тези две юрисдикции отправят искане до Съда да уточни в няколко направления условията, при които пътниците, ползващи въздушен транспорт, могат да се позоват на правата си, предвидени в Регламента за правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт1, и по-специално правото на обезщетение (в размер, в зависимост от разстоянието, на 250 EUR, 400 EUR или 600 EUR) при отмяна или голямо закъснение на полети.

С решенията си  Съдът уточнява тези условия, както следва:

▪ Полетът се счита за „отменен“, когато опериращият въздушен превозвач изтегли полета за по-ранен час с повече от един час.
Всъщност в такъв случай изтеглянето за по-ранен час трябва да се счита за значително, доколкото може да доведе до сериозни неудобства за пътниците, точно както закъснението. Такова изтегляне за по-ранен час лишава пътниците от възможността да разполагат свободно с времето си и да организират пътуването или ваканцията си в зависимост от своите очаквания. Така пътникът можеда бъде принуден да се приспособи значително към новия час на излитане на полета си, за да може да го вземе, или макар да е взел всички необходими предпазни мерки, да не е в състояние да се качи на борда на самолета.
Освен това, при значително изтегляне на полета за по-ранен час, пораждащо право на обезщетение (което по-специално предполага късно съобщаване на изтеглянето за по-ранен час), опериращият въздушен превозвач трябва винаги да плати обезщетение в пълен размер (тоест, в зависимост от разстоянието, 250 EUR, 400 EUR или 600 EUR). Той няма възможност да намали евентуалното обезщетение, което следва да плати, с 50 %, поради това че е предложил на пътника премаршрутиране, което му позволява да достигне без закъснение крайния пункт на пристигане.
Наред с това информацията за изтеглянето на полета за по-ранен час, предоставена на пътника преди началото на пътуването, може да представлява „предложение за премаршрутиране“.
▪ Пътникът, който е резервирал полет, разполага с „потвърдена резервация“ (което е необходимо условие, за да се ползва от предвидените в Регламента права) не само когато има билет, но и когато туроператорът предава на този пътник, с когото е договорно обвързан, друго доказателство, което съдържа обещание за превоза му с конкретен полет, индивидуализиран чрез посочени място и часове на излитане и пристигане и номер на полет.
В това отношение е без значение дали туроператорът е получил потвърждение от съответния въздушен превозвач за часовете на излитане и пристигане на този полет. Всъщност от пътника не може да се изисква да се снабди с информация за отношенията между туроператора и въздушния превозвач.
▪ В допълнение, въздушен превозвач може да бъде квалифициран като „опериращ въздушен превозвач“ (срещу когото по принцип са насочени предвидените в регламента права) по отношение на пътник, когато последният е сключил договор с туроператор за конкретен полет, изпълнен от този въздушен превозвач, без той да е потвърдил часовете на полета или без туроператорът да е направил резервация за този пътник към същия въздушен превозвач.
Когато опериращият въздушен превозвач е длъжен да плати обезщетение на пътниците по Регламента поради поведението на туроператора, този превозвач има възможност да поиска от туроператора поправяне на претърпените вреди.
▪ „Времето на пристигане по разписание“ на полет, което следва да се вземе предвид при определянето дали значителното изтегляне за по-ранен час или закъснение, което поражда право на обезщетение, може да се изведе от доказателство, различно от билет, което туроператор е издал на пътник.
▪ В случай на отказан достъп на борда или отмяна на полет опериращият въздушен превозвач трябва да информира пътника, ползващ въздушен транспорт, за точното наименование и адреса на предприятието, от което той може да иска обезщетение, както и евентуално да уточни документите, които трябва да приложи към иска си за обезщетение, без обаче да е длъжен да информира пътника, ползващ въздушен транспорт, за точния размер на обезщетението, което последният евентуално може да получи.
▪ Спазването на задължението за своевременно информиране на пътника за отмяната на полета трябва да се преценява изключително с оглед на Регламента относно правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт, а не с оглед на Директивата за електронната търговия3.
▪ Счита се, че ползващият въздушен транспорт пътник, който е резервирал полет чрез посредник, не е бил информиран за отмяната на този полет, когато — макар опериращият въздушен превозвач да е предал на посредника (като електронна платформа), чрез който договорът за въздушен транспорт е бил сключен със съответния пътник, информацията за отмяната най-малко две седмици преди началото на полета по разписание — посоченият посредник не е уведомил пътника за тази отмяна в предвидения срок, и когато пътникът не е разрешил изрично на същия този посредник да получи предадената от споменатия опериращ въздушен превозвач информация.
▪ Накрая, даден полет не може да се счита за „отменен“, когато опериращият въздушен превозвач е отложил часа на излитане на този полет с по-малко от три часа, без по друг начин да е променял този полет.

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
2 В това отношение Съдът отбелязва, че както следва от регламента при отмяна на полет и направено предложение за премаршрутиране, всяко изтегляне на полет за по-ранен час с един час или по-малко от един час може да освободи опериращия въздушен превозвач от задължението му да обезщети пътника. Ето защо изтеглянето на полет за по-ранен час с повече от един час, с един час или по-малко от един час е отправна точка при определянето дали изтеглянето е значително или незначително.

3 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Решението на НС за разходи и трансфери от бюджета в рамките на постъпленията, е обнародвано в „Държавен вестник“

Решението на парламента, което  разрешит разходи и трансфери от бюджета в рамките на събраните постъпления, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

20 − seven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.