Последни новини
Home / Законът / Как ВАдС и МВР разрешиха проблема за адвокатската защита във всички звена на вътрешното ведомство

Как ВАдС и МВР разрешиха проблема за адвокатската защита във всички звена на вътрешното ведомство

Defakto.bg

Вътрешното ведомство в писмо до структурите си: Да се гарантира прилагането на чл.56 о Конституцията

Адвокат  Ина Лулчева, зам.председател на ВАдС

Правото на защита е основно универсално право. Съгласно чл. 56 от Конституцията правото на защита, включително и чрез съдействието на защитник, може да се реализира пред всички държавни учреждения, а не се ограничава в рамките на съдебния процес. Във връзка с това да се създаде организация за недопускане на случаи на ограничаване на правата на гражданите и представляващите ги адвокати, пред полицейските и административни органи на МВР. 

Това се казва в писмо на главния секретар на Министерството на вътрешните работи Петър Тодоров, изпратено до директорите на ГД “Национална полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Гранична полиция“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, СДВР и всички Областни дирекции на МВР.  В него се напомня също, че на адвоката се дължи съдействие като на съдия.

Повод за писмото е  сигнал  до Висшия адвокатски съвет от  адв. Иван Дойчинов от АК – Стара Загора, в който е посочено, че  на 06.11.2021 г. не е бил допуснат с негови клиенти до Районно управление на МВР – Чирпан.

Сигналът на адвоката е разгледан още на първото заседание на Висшия адвокатски съвет и е изпратен на МВР,  а съветът е възложил  на зам.-председателя Ина Лулчева да проведе незабавна среща с министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

Именно след срещата на Лулчева с Рашков е последвало писмото на  главен комисар Петър Тодоров, което съдържа методически указания за осигуряване на възможност на гражданите и адвокатите да упражняват конституционно гарантираните им права и за недопускане на пропуски при  прилагането на чл. 56 от Конституцията.   Два отговора на МВР са получени във Висшия адвокатски съвет.  Единият е от зам. министър Таня  Райчева,  а другият от  главния  секретар на ведомството Петър Тодоров .  И в двата  е обелязано старание  проблемът да бъде решен в  полза на гражданите, които не могат да бъдат лишавани от адвокатска защита.  ( по долу)

Висшият адвокатски съвет се отнася с благодарност към  министър Б. Рашков,  зам.-министър Т. Райчева и  главния секретар на МВР П. Тодоров за своевременната реакция, довела до решаване на дългогодишен проблем, свързан с осигуряване на възможност на гражданите и адвокатите да упражняват конституционно гарантираните им права.

 

Таня Райчева, зам.министър на МВР
1. До ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ АДВОКАТ ИНА ЛУЛЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛУЛЧЕВА,

С настоящото, бих искала да Ви информирам за предприетите от МВР действия, по повод сигнал от адвокат Иван Дойчинов от Адвокатска колегия – Стара Загора за недопускането му на 06.112021 г. до сградата на РУ Чирпан с негови клиенти, постъпил под горния номер във Висшия адвокатски съвет (вх. № 812100-18259/29.112021 г. на МВР):

Извършеният от адвокат Дойчинов анализ на разпоредбата на чл. 56 от Конституцията на Република България (КРБ) е коректен –  всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси, включително да се явява и със защитник в държавните учреждения. Доколото конституционните разпоредби имат непосредствено действие, на тях всеки гражданин може да се позове директно. В сигнала от адвокат Дойчинов е насочено вниманието към мотивите от Решение № 15 от 28.09.1993 г. по конституционно дело № 17 от 1993 г. на Конституционния съд, а именно: „трябва най-напред безусловно да се подчертае, че разпоредбата на чл. 56 установява правото на защита като основно право, което е универсално…Както личи от изр. 2 на чл. 56, правото на защита, включително и чрез съдействието на защитник, може да се реализира пред всички държавни  учреждения, а не се ограничава в рамките на съдебния процес.”

Министерството на вътрешните работи предприе конкретни действия по сигнала на адвокат Дойчинов. Изложените твърдения са предмет на проверка от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, който ръководи и контролира органите и длъжностните лица, за чиито действия или бездействия се съобщава. За резултата от проверката ще бъде своевременно уведомен подателят.

Изготвено е писмо рег. № 8121 р-22011/10.12.2021 г. от главния секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров, съдържащо методически указания за осигуряване на възможност на гражданите и адвокатите да упражняват конституционно гарантираните им права и за недопускане на пропуски в прилагането на чл. 56 от КРБ. Писмото е адресирано по компетентност до директорите на Главна дирекция „Национална полиция”, Главна дирекция Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, СДВР и всички областни дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Копие от писмото на главния секретар на МВР, съдържащо методическите указания Ви предоставям за сведение.

Оценявам сезирането на МВР за допуснати нарушения и заявявам готовност за бъдещо ползотворно сътрудничество.

Заместник министър -подпис

Петър Тодоров, главен секратар на МВР
2 . До директорите на ГДНП, ГДБОП, ГДГП, ГДПБЗН, ГДЖСОБТ, СДВР и  ОДМВР

С цел да не се допускат пропуски в прилагането на чл. 56 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал, 1 от Закона за адвокатурата, водещи до недопускапето на адвокати на граждани, представляващи ги пред органитс на МВР, Ви указвам да вземете па личен контрол дейностга по прилагането на посочените законови норми, като имате предвид следното:

Съгласно нормата на чл. 56 от Конституцията на Република България (КГБ) всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни ишереси. В държавпите учреждения той може да се явява и със защитник. Конституциониите разпоредби имат непосредствено действие. На тях всеки гражданин може да се позове

В този смисъл е и Решение 15 от 28.09.1993 г. по к.д, 17 от 1993 г. на Конституционния съд, в коего изрично е постановено, че разпоредбата на чл. 56 установява правото на защита като основно право, коего е универсално. Съгласно изр. 2 на чл. 56, правото на защита, включително и чрез съдействисто на защитник, може да се реализира пред всички държавни учреждения, а не се ограничава в рамкитс на съдебния процес.

Правата на гражданите в тази насока са гарантирани и с разпоредбата на чл. 29. ал, от Закона за адвокатурата, по силата на който пред съда, органите на досъдебното производствоч административните органи и други служби в страната, адвокате или адвокатьт от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

Във връзка с горното да бъдат предприети следните мерки:

  1. Да се осыцествява контрол за стриктното спазване на чл. 56 от Конституцията на Република България.
  2. Да се създаде организация за недопускане на случаи на ограничаванс на правата на гражданите и представляващите ги адвокати, пред полицейските и административни органи на мвр.
  3. Да се създаде организация за запознаване на слжителите в поверените Ви структури с настоящитс указания.
  4. При извьршване на проверки и наличие на данни за допуснати дисциплинарни нарушения, свързани с непознаване и нсизпълнение на цитираните разпоредби да се предприемат съответните мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи.

В срок до 20 декември 2021 г. в Главна дирекция „Национална полиция“ да постъпи  информация за изпълнение на разпореденото и предприетите от Вас мерки, с оглед осъществяване на функциите й по методическо ръководство и контрол на звената в облас гните дирекции на МВР, по направление на дейност, произтичащи от чл. 35, ал. 9, т. 3 и т. 5 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Главен секретар – подпис

About De Fakto

Проверете също

Законът за личния фалит мина единодушно на първо четене в правна комисия

Комисията по правни въпроси в парламента  прие на първо четене Закона за несъстоятелност на физическите …

Градска прокуратурата предлага на Гешев да иска имунитета на още един депутат от ГЕРБ – СДС

Софийска градска прокуратура (СГП) предлага на главния прокурор Иван Гешев да внесе искане за привличане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eighteen + 15 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.