Последни новини
Home / Законът / ВАС пита КС: Защо някои спорове за актовете на властта са изключени за решаване от административните съдилища

ВАС пита КС: Защо някои спорове за актовете на властта са изключени за решаване от административните съдилища

Defakto.bg

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“

С този въпрос Пленумът на ВАС отправи искане за задължително тълкуване от  Конституционния съд за тълкуване на текстове от Конституцията за задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията.

Със  задължителното тълкуване на поставения въпрос ще бъдат изяснени важни въпроси, свързани с осъществяването на административното правораздаване  относно подведомствеността на административноправните спорове и обема на правомощията на специализираните административни съдилища и Върховния административен съд при разрешаването на тези спорове, посочват съдиите.

„Законодателят е воден от принципа споровете за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на ВАС и
създадените със Закона за съдебната власт административни съдилища“. Въпреки това за съдиите е  необяснимо защо някои чисто административни спорове са изключени от системата на административното правораздаване.

Посочват  примери за селективно изключване на специализираните административни съдилища от решаването на спорове за законността на административни актове  по чл. 25, ал. 1 от Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чл. 7, ал. 5 и чл. 61, ал. 4 от Закона за
адвокатурата, чл. 24, ал. 7 от Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 67, ал. 2 и чл. 120, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, чл. 29, ал. 1 от Закона за особените залози, чл. 36, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и др.

Във всички изброени случаи е налице административноправен по своята правна същност спор, който обаче законодателят е предвидил да е подведомствен на общите съдилища, въпреки наличието ВАС и на специализирани административни съдилища, казват  административните съдии.
Напомнят, че създадените през 2007 г. и функциониращи от 15 г. в страната 28  административни съдилища представляват специализирани съдилища, които имат компетентност да решават всички спорове за законност на актове и действия на административните органи, с изключение на тези подсъдни на ВАС по силата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията.
До създаването на административните съдилища гражданските и административните дела се разглеждаха от общите съдилища при съществуващото конституционно основание за различна компетентност на Върховния касационен съд, който има правомощие да осъществява върховния надзор за точното и еднакво прилагане на законите, и на ВАС – с правомощие да осъществява върховния надзор за точното и еднаквото прилагане на законите в административното правораздаване. С
учредяването на системата на административните съдилища законодателят запази гражданските дела в компетентност на общите съдилища, а на административните
съдилища възложи правораздаването по всички административните дела, казват от ВАС.

С оглед на тези съображения, пленумът на ВАС приема, че принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, изисква след създаването със закон на специализирани административни съдилища с обща предметната компетентност в административното правораздаване, всички административни дела, освен тези, подсъдни на Върховния административен съд, да бъдат подведомствени на тези специализирани административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията.

About De Fakto

Проверете също

Купувачът на МПС, оборудвано със забранено измервателно устройство, има право на обезщетение за вреди от производителя

  Купувачът на моторно превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство, има право да получи …

Върховният административен съд образува тълкувателно дело по прилагането на текстове от Закона за хазарта

Върховният административен съд образува тълкувателно дело – №1 от 2023 г., за приемане на тълкувателно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

18 − 17 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.