Последни новини
Home / Законът / Незадоволително. Изпълнени са едва 1/3 от мерките по Актуализираната стратегия за реформата в съдебната власт

Незадоволително. Изпълнени са едва 1/3 от мерките по Актуализираната стратегия за реформата в съдебната власт

Defakto.bg
Доц. Наталия Киселова е „доктор“ по Конституционно право и  преподавател в Софийския университет „Св.Св. Климент Охридски“

Наталия Киселова

В последната седмица зачестиха дискусиите за промени в съдебната система. Идеята за върховенство на правото, разбирано като функционираща правосъдна система, съпътства българското общество от началото на прехода към политическа демокрация и пазарна икономика.
Днес, три десетилетия по-късно, темата продължава да е актуална.

Какво в съдебната система се нуждае от реформа, закриване или промяна?
Политическите разговори веднага поляризират мненията. През обективен анализ на постигнатото и неизпълненото по Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. може да се направи трезва оценка за сегашното ѝ състояние. А аналитичният анализ е отправна точка за промени.
С колегите проф. д-р Спартак Керемидчиев и доц. д-р Екатерина Салкова от БАН и д-р Цвета Попова от СУ „Св. Климент Охридски“ започнахме да правим последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за периода 2015-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й като основната ни цел бе да установим напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнението на тази Стратегия (АСПРСС 2014-2020 г.). Задачата се оказа трудна. Оскъдна информация, формално отчитани дейности, бюрократичен език, динамика на персоналните промени в Министерство на правосъдието (за 7 години – 9 министри), изборен маратон през 2021 г., разкриха интересни данни.
Благодарение на създаден софтуер и на усилията на екипа обобщихме данните в доклад „Основни резултати от мониторинга на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“.

Какви количествени обобщени резултати от мониторинга установихме при изпълнението на стратегическите документи (Актуализираната стратегия и Пътната карта към нея)? През началните години на действие на Актуализираната стратегия 2015-2018 г. изпълнението е било на равнище от 21%, а през последните две години то се ускорява и тогава се изпълняват близо 14% от мерките.
Най-високо равнище на изпълнение на целите на стратегията има при първите две от тях. Стратегическа цел 1 е изпълнена на 58%, а стратегическа цел 2 на 51%. Постигнатото равнище се дължи на изпълнение на мерките по тези цели през периода преди 2019 г. През 2019- 2020 г. тези цели отбелязват изпълнение, което е близко до средното равнище на другите цели. С по-нисък процент на изпълнение са стратегическа цел 3 и стратегическа цел 6 съответно с 35% изпълнение и с близо 29% изпълнение. Стратегическите цели 4 и 5 са с най-ниско равнище на изпълнение като постигат съответно 12% и 16% изпълнение.
В основата на постигане на стратегическите и специфичните цели стои изпълнението на заложените мерки. В Пътната карта са застъпени 103 мерки, които се характеризират с различен обхват и сложност при изпълнение, различни институции са отговорни за тяхното прилагане, а разпределението им е различно в целия период на действие на стратегията.
Според степента на изпълнението си мерките се разпределят както следва:
– Изпълнени – 21 мерки;
– Частично изпълнени – 28 мерки;
– Неизпълнени – 54 мерки.
Обобщаването на изпълнението на мерките води до постигането на незадоволителния резултат от 34 (33,99) % изпълнение на Стратегията.

Анализът на изпълнението на Стратегията навежда на няколко изводи и междинни препоръки:

 В значителна степен Стратегията е съставена от мерки, които изискват еднократни усилия, без да се преследва постигане на ефективност на уредбата на ниво ЗСВ и в подзаконовите актове;
 При администриране на дейностите по изпълнение на Стратегията липсват последователност, целенасоченост и ориентация към реален резултат при прилагането на първоначално заложените мерки;
 При изпълнението на някои мерки има регрес (напр. реформата във висшето юридическо образование; ограничаването на възможностите за командироване на магистрати);
 Част от мерките са отчетени като изпълнени, което не отговаря на реалността – напр. относно стажовете по време на обучението, индивидуалната конституционна жалба;
 За значителна част от заложените и изпълнени мерки липсва публична информация и отчетност;

 Обобщената количествена оценка за изпълнението на заложените мерки на Актуализираната стратегия е 1/3. Въпреки че на два пъти се отлага краят на изпълнението ѝ (последният път до 2023 г.), не се установява забележимо ускоряване на изпълнението на заложените мерки;
 Необходимо е да се подобри достъпът до публична информация и отчетността на основните институции, отговорни за изпълнението на АСПРСС чрез интернет страниците им и създаване на специални директории в тях, където всяка институция да споделя информация за изпълнение на Стратегията.

Екипът по проекта ще изготви подробна последваща оценка на Стратегията, за да установи трайните ефекти и въздействие върху съдебната система.
Докладът „Основни резултати от мониторинга на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0119 „Последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, Дейност 1.
Продължаване и финализиране на мониторинга на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението ѝ. Пълният текст на доклада можете да видите и да свалите от тук.

Заглавието е на Дефакто

About De Fakto

Проверете също

Българските граждани без лична карта надхвърлиха 207 000 души, от тях 110 389 живеят в България, лишени от основни права

Въпреки многобройните сигнали и загубени съдебни дела, МВР продължава  да наблюдава безучастно разрастващия се брой …

Общият съд отмени решение на ЕК, с което са утвърдени румънски помощи в полза на Wizz Air на летище Тимишоара

     Общият съд отменя решението на Европейската комисия, с което се утвърждават румънските помощи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.