Последни новини
Home / Законът / Александър Ангелов, председател на СРС: Не е случайно, че съдиите по вписванията винаги са били част от съдебната система

Александър Ангелов, председател на СРС: Не е случайно, че съдиите по вписванията винаги са били част от съдебната система

Defakto.bg
Александър Ангелов

Председателят на Софийски  районен съд Александър Ангелов  е солидарен с несъгласието на  Асоциацията на съдиите по вписванията срещу изваждането им от съдебната система и превръщането им от съдии в длъжностни лица.  Настоящият статут на съдиите по вписванията, при който те са част от структурата на районните съдилища, гарантира сигурността  на гражданския оборот, независимостта и качеството им на работата, казва  съдия Ангелов в становище до Комисията по конституционни и правни въпроси.

С преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за  дъpжaвния бюджeт,  без обществено обсъждане пpaвитeлcтвoтo пpeдложи cъздaвaнeтo нa Дъpжaвнa aгeнция пo впиcвaниятa  ĸъм MС, в ĸoятo дa ce влeят  Aгeнциятa пo впиcвaниятa, Aгeнциятa пo ĸaдacтъpa, диpeĸция ГPAO в MPPБ и peгиcтъpът нa ocoбeнитe зaлoзи, а съдиите по вписванията да бъдат извадено от  paйoннитe cъдилищa и преназначени със статут на  длъжнocтни лицa пo впиcвaниятa.

„Такава голяма промяна в статута на съдиите по вписванията, а и на какъвто и да е друг орган, следва да се извършва след изключително задълбочен анализ на всички относими фактори, проучване на нормативната уредба на другите членки на Европейския съюз и не на последно място, след провеждане на широка обществена дискусия с участието на всички заинтересовани страни.  Преместването им може да бъде обосновано единствено от достигнат след дискусия и анализ изключително аргументиран извод, че по този начин ще се решат конкретни съществени проблеми и ще има конкретни ползи“, казва съдия Ангелов.

Той  подчертава , че съдиите по вписванията винаги са били част от съдебната система,  работят на принципа на вътрешното убеждение, а дейността на Службата по вписванията при Софийски районен съд,  е  „видимо  ефективна“.

Цялото становище:

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

След като се запознах с внесения Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (сигнатура 47-202-01-7), в частта на същия, касаеща съдиите по вписванията, изразявам следното становище:

Подкрепям становището на Асоциацията на съдиите по вписванията, с коего се изразява несъгласие по отношение на предложените в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет промени.

Отделно от това, моля да имате предвид и следното:

Считам, че настоящият статут на съдиите по вписванията, който принципно винаги е действал в страната ни по отношение на тази дейност (при който те са част от структурата на районните съдилища), в много по – голяма степен гарантира ефективната им и качествена работа, извършвана при спазване на принципа за произнасяне по вътрешно убеждение, респективно гарантира сигурноста на гражданския оборот.

В Софийски районен съд се намира най-голямото  звено на съдиите по вписванията в страната ни, като службата се състои от 28 щатни бройки. Работата на същите е изключително натоварена, като това е онагледено от данните в отчетния доклад на съда за 2021г. – през годината са били разпределени за разглеждане 104764 броя молби за вписване, заличаване и отбелязване на актове, издадени са 79616 броя преписи от вписани актове, регистрирани са 173 броя нотариални завещания, обявени са 108 броя саморъчни завещания, регистрирани са 1233 уведомления за саморъчни завещания, както и са издадени 84327 броя писмени справки (удостоверения за тежести). Числата сами по себе си са показателни за това за какво огромно натоварване става въпрос, а от най-съществено значение считам, че е това, че по всички постьпващи молби за вписване, заличаване и отбелязване на актове съдиите по вписванията са постановявали разпореждане или определение в рамките на деня на постьпването (незабавно), т.е. всички постъпващи актове от Агенция по вписванията са връщани в края на работния ден. Смятам, че това води до несъмнения извод за изключително ефективна работа, респективно няма как да се обоснове, че има организационен проблем точно в структурата на съдиите по вписванията, за да бъде решаван такъв с предложената радикална промяна.

На второ място, но в никакъв случай по своята значимост, моля да имате предвид, че по съществото си дейността, която извършват  съдиите по вписванията (производствата по вписвания, отбелязвания и заличавания, както и по издаването на писмени справки) представлява нотариално охранително производство. Съгласно приложимите по силата на Гражданския процесуален кодекс правила за този вид производства, решаващият орган преценява всички доказателства по вътрешно убеждение (чл. 12 ГПК). Предвид това по всеки отделен казус изключително в компетентноспа на съдията по вписванията е да прецени какво разпореждане да постанови, а част от актовете му подлежат на съдебно обжалване.

Дейността на съдиите по вписванията е от съществено значение за сигурността на гражданския оборот и то по отношение на доста чувствителната за българските граждани и уязвима, с оглед на значителните интереси, материя, касаеща сигурността, свързана със собствеността върху недвижими имоти. Вменените на съдиите по вписванията правомощия касаят например преценката за наличието на правен интерес и допустимост на исканията, като има редица съдебни произнасяния, с които е провъзгласявана нищожност на вписвания, поради липса на правен интерес и поради вписване на неподлежащ на вписване акт. Част от дейността им пък касае преценката по отношение на последващи вписвания — отбелязвания и заличавания, доколото този вид актове имат и правопогасяващ характер — например заличаване на ипотека, вписване на нов кредитор и т.н.  При неправилна преценка на съдията по вписванията, независимо дали същата е в насока погрешно вписване, отбелязване, заличаване или отказ, може да се стигне до понасянето на значителни вреди от страни по сделки или трети лица, както и до множество искови съдебни производства.

Съдиите по вписванията както към момента, така и в миналото, винаги са били част от съдебната система — конкретно част от структурата на районните съдилища, като статутът им е уреден в Закона за съдебната власт. Съгласно чл. 80, ал. 1, т. 8 ЗСВ, председателят на районния съд е този, който ръководи и контролира работата на съдиите по вписванията, но правомощията му включват само създаването на обща организация за работата им, като той няма никакви правомощия да се намесва по какъвто и да е начин по същество при произнасянията им по конкретни казуси.  Смятам, че този вариант в несравнимо по-голяма степен гарантира независимостта на съдиите по вписванията при осъществяване на дейността им и възможността да работят в съответствие с вътрешното си убеждение, в сравнение с преместването им в структурата на административен орган.

Считам, че такава голяма промяна в статута на съдиите по вписванията, а и на какъвто и да е друг орган, следва да се извършва след изключително задълбочен анализ на всички относими фактори, проучване на нормативната уредба на другите членки на Европейския съюз и не на последно място, след провеждане на широка обществена дискусия с участието на всички заинтересовани страни.  Преместването им може да бъде обосновано единствено от достигнат след дискусия и анализ изключително аргументиран извод, че по този начин ще се решат конкретни съществени проблеми и ще има конкретни ползи.  В случая от изложеното по-горе поне по отношение на дейността на Службата по вписванията при Софийски районен съд смятам, че е видно, че към момента работата на съдиите по вписванията е много ефективна, съответно следва да се направи анализ дали евентуално сочените в мотивите на законопроекта проблеми и затруднения в процесите по вписване не са на друго място, т.е. извън работата на съдиите по вписванията или техният статут, където и респективно да се насочат усилията за реформа и оптимизиране.

Председател на Софийски районен съд

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата иска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по „Барселонагейт“

Софийската градска прокуратура предложи на главния прокурор да поиска от Народното събрание да снеме имунитета …

Демерджиев внесъл сигнал в прокуратурата срещу кабинета „Петков“ за злоупотреби с помощи за украински бежанци

„В понеделник внесох сигнал в прокуратурата, който касае работата по помощта за украинските бежанци.“ Това обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.