Последни новини
Home / Законът / „Правосъдие за всеки“ до МП: Спецправосъдието не постигна целта си, неефективно и с ниско качество на правораздване

„Правосъдие за всеки“ до МП: Спецправосъдието не постигна целта си, неефективно и с ниско качество на правораздване

Defakto.bg

Велислав Величков, Петромир Кънев, Емил Георгиев

Обратно на становищата на  прокурорските органи, които са единодушни срещу закриването на специализираното правосъдие и  без забележки  за работата му,  юристите от сдружение  „Правосъдие за всеки“ изразяват пълна подкрепа за законопроекта в становище до министър Надежда Йорданова.  Оттам са категорични, че специализираното правосъдие е неефективно,  с ниско качество на правораздаване и не постигна целта заради, която беше създадено. За разлика от Върховна касационна прокуратура, „Правосъдие за всеки“  напълно подкрепя  предложението за премахване на т .нар. “кариерни бонуси”.

Сдружението предлага между първо и второ четене, законопроектът за промени в Закона за съдебната власт  да бъде допълнен с въвеждане на съдебен контрол над отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства.

Становището:

Уважаема г-жо министър,
В срока за обществено обсъждане Ви изпращаме своето становище във връзка с публикувания на правителствения портал strategy.bg Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Така предложеният Проект на закон следва да бъде подкрепен поради следните съображения:

1. Неефективност на специализираното правосъдие

От изготвения от Министерство на правосъдието и предоставен на народните представители от 46-тото Народно събрание „Анализ на получената информация за дейността на специализираните прокуратура и съд“1 е видно, че- Сериозен е делът на делата, по които подсъдимите са били оправдани за предявените им обвинения за престъпления по чл. 321 от НК още от първоинстанционния съд (СНС) , а тези които са осъдени са признати за виновни за извършени от тях престъпления от
компетентността на общите съдилища – районен и окръжен съд, а не по текстове от компетентност на специализирания наказателен съд.
– Установеният значителен ръст в отправените до СНС и АСНС искания (14066) и дадените от тези съдилища разрешения (11936) за прилагане на СРС по ЗСРС не кореспондира с ръст в развиващите се пред тези инстанции досъдебни производства и съдебни следствия, увенчали се с неутрализирането на тежка престъпност или разкриване на корупция по високите етажи на властта.
– Същото се отнася и до ръста в кадровото обезпечение на СП (и следствения отдел към нея)2, съответно на АСП. Увеличаването на броя „специализирани магистрати“ не кореспондира с увеличаване на работната натовареност и постигането на успехи от тези структури.
– Големият брой сключени споразумения, с които завършват делата, обезсмислят целта, заради която са създадени специализираните съдилища . Това е така, защото тези съдилища и прокуратури би следвало да гледат дела за престъпления, за чието извършване са предвидени по-тежки наказания.  Същевременно обаче чрез споразуменията значително се намаляват сроковете на наказанията, които осъдените лица получават, което обстоятелство поставя под въпрос осъществяваната от специализираните съдилища и прокуратури генерална превенция спрямо извършването на тежки престъпления.

Застъпеното в становището на КПКОНПИ  сравнително съпоставяне на данни за приключили със споразумения НОХД спрямо тези, решени с присъда в СГС и СНС през 2019 г. и 2020 г., сочещо как процентното съотношение за двете съдилища почти не се различавало, от което следвало заключението, че ефективността на двете съдилища била една и съща, е всъщност още едно доказателство за неоправдани обществения очаквания и най-вече ниската ефективност на СНС, АСНС, СП и АСП и несъществуващата от обективна страна необходимост за тяхното съществуване.

2. Ниско качество на специализираното правораздаване

(Щатна численост към 2012 г. – 22 бр.; от 2013 г.до 2016г.–34 бр.;2017г.–48 бр.; 2018г.–63 бр.; 2019г.–89 бр. 2020г. – 110 бр.; 2021 г. – 125 бр.)

От изготвения от Министерство на правосъдието и предоставен на народните представители от 46-тото Народно събрание „Анализ на получената информация за дейността на специализираните прокуратура и съд“  също така е видно, че 52 % от всички разгледани от АСНС ВНОХД са били обект на инстанционен контрол от страна на ВКС, от които над една трета не са „издържали“ касационната проверка. Това е категорична негативна оценка за качеството както на изготвените от специализираната прокуратура обвинителни актове, така и за качеството на постановените от СНС и АСНС съдeбни актове.

3. Непостигната цел на специализираното правосъдие

От обсъденото по предходните 2 точки може да се направи извод, че за периода 2012-2021 г. не е постигната основната цел, за която бяха създадени СНС, АСНС и съответно СП и АСП, а именно – да се осигури тясна специализация на съдиите и прокурорите чрез разглеждане само на определен вид дела, за да придобият
по-задълбочени познания, да натрупат практически опит и така да се повиши качеството и бързината на правораздавателната дейност срещу тежките престъпления, организираните престъпни групи, проявите на тероризъм и особено актуалната корупция по високите етажи на властта.
Отделно от това намираме, че не е налице нужната специализация в съответната материя на самите магистрати, работещи в специализираните съдилища и прокуратури, като никакъв подбор в такъв смисъл не е правен при назначаването на същите. Част от магистратите в СпНС и СППр са с малък опит и недостатъчна компетентност, което важи особено за прокурорите в тези структури, а в СпАпНС има и бивши членове на ВСС, попаднали там по силата на т.нар. “кариерни бонуси”, което е абсурдно за такъв тип структури.
В този смисъл напълно подкрепяме и предложението за премахване на т .нар. “кариерни бонуси” с изложените мотиви към законопроекта, а именно: „Кариерните бонуси“ за членовете на ВСС, за главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, както и за административните ръководители и техните заместници създават привилегия за съответните магистрати, която им предоставя несправедливо преимущество за кариерно израстване пред останалите магистрати. От друга страна, лицата, които не са заемали длъжности в системата на съдебната власт преди избора им за членове на ВСС, главен инспектор и инспектори от Инспектората към ВСС, не
разполагат с такава възможност за „кариерно израстване“, поради това те също са поставени в непривилигировано положение в сравнение с лицата по чл. 28 ЗСВ, главният инспектор и инспекторите….
Премахва се възможността след освобождаване от съответната длъжност да се върнат на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт.”
Напълно споделяме изводите на съставителите на законопроекта, изложени в мотивната му част относно така наречената специализация на Правосъдието, а именно: “От друга страна, смесването на критериите за специализация по материя (предмет) и специализация с оглед субектите нарушава принципа за независимост на съда, а от тук и принципа на правовата държава. Въведената специализация влиза в колизия със стандартите, формулирани в Становище № 15/2012 на
Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС). Избраният от законодателя подход на специализацията, която се основава върху не изчерпателно и избирателно изваждане на част от престъпленията по отношение на категория субекти, упражняващи различни публични функции, е силно проблематично от гледна точка на независимостта на съда. Стандартите на КСЕС за специализираното правосъдие ясно определят, че всяка необоснована намеса в съществуващата институционална структура на съдилищата чрез отделяне на специализирани съдилища от общите, доколкото допуска различна от
общата мярка на правораздаване, представлява опасност за върховенството на правото.”
Време е Правосъдието да се завърне в конвенционалните съдилища, които са конституционно уредени и, към които могат да се създават специализирани отдели с тясна специализация на съдии и прокурори в съответната материя.
С оглед на гореизложеното от „Правосъдие за всеки“ считаме, че така предложения проект за ЗИД на ЗСВ следва да бъде внесен за разглеждане в 47-то Народно събрание, където на свой ред да получи подкрепата на избраните в същото народни представители, като се извърши прецизиране на някои от предложените текстове между първо и второ четене на законопроекта, по които ще изкажем допълнителностановище.

Предлагаме на народните представители в рамките на процедурата между първо и второ четене да предвидят въвеждането на съдебен контрол върху отказите за образуване на досъдебно производство от Прокуратурата, когато има пострадали или щета от евентуално извършеното престъпление.

11.02.2022 г. С уважение адв. Велислав Величков –
председател на сдружение „Правосъдие за всеки“

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата иска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по „Барселонагейт“

Софийската градска прокуратура предложи на главния прокурор да поиска от Народното събрание да снеме имунитета …

Демерджиев внесъл сигнал в прокуратурата срещу кабинета „Петков“ за злоупотреби с помощи за украински бежанци

„В понеделник внесох сигнал в прокуратурата, който касае работата по помощта за украинските бежанци.“ Това обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.