Последни новини
Home / Законът / В тревожни дни адвокатите от страната провеждат годишно Общо събрание

В тревожни дни адвокатите от страната провеждат годишно Общо събрание

Defakto.bg

Днешното събрание  провеждаме в едни изключително тревожни дни, дни в които ние като хора – следвоенновременни,  се надявахме,  че няма да преживеем.  Да се надяваме, че хуманизма, разума и защитата правата на човека, ще надделеят и   тази изключително неприятна и тревожна ситуация ще приключи. 

С тези думи адвокат Ина Лулчева,  зам. председател на Висшия адвокатски съвет даде начало на заседанието на  годишното Oбщoтo cъбpaниe нa aдвoĸaтитe в cтpaнaтa. То се  провежда всяка година в последните събота и неделя на м. февруари.

Със ставане на крака адвокатите почетоха паметта на починалите си колеги от цялата страна  през изминалата година

След официалната част бяха представени отчетите на висшите органи на адвокатурата – на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет, на Висшия дисциплинарен съд, както и финансовия отчет на ВАдвС.

Форумът в хотела „Балкан“ в столицата започна с един час закъснение заради липсата на кворум в часа, за който бе обявено началото.  При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.  ОС e oтчeтнo и се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет и  се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.  В него участват по право без право на глас председателите и секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на висшите органи на адвокатурата.

Общият  брой на адвокатите в страната е 13605 ( още виж най-долу)

Делегати и гости на годишното ОС на адвокатите в страната Снимки: Лилия Йотова

Поздравителни адреси до форума  изпратиха президентът Румен Радев,  председателят на ВАС Георги  Чолаков. и Благовест Пунев – председател на Арбитражния съд към БТПП.

С ръкопляскания бяха посрещнати Галина Захарова, председател на ВКС,  Борислав Ганчев, зам.министър на правосъдието,  Елена Чернева, представител на омбудсмана,  Владислав Славов, председател на СЮБ,   Меглена Тачева, директор на НИП и доц. д-р Камелия Цолова – зам.-декан на ЮФ на СУ „Климент Охридски“.  Тук бе и  бившият председател на ВАдС Ралица Негенцова, но не като гост, а като адвокат.

Те поднесоха поздравления за полезната и неоценима дейност за правата на гражданите,  която извършват адвокатите, по думите на Галина Захарова.

Адвокатурата се доказа в годините, като орган с професионална позиция в законодателния процес и последователна роля в осъществяване на съдебната реформа“, заяви заместник-министърът на правосъдието Борислав Ганчев.

Като отправи поздрави към адвокатите,  Владислав Славов отбеляза една неотбелязвана годишнина – „30 години съдебна реформа“.  Една реформа се прави с тези, които са реформирани и с  адвокатурата, каза той. Останахме единствената държава в ЕС без консолидирано законодателство. Каква наказателна политика има тази държава, при положение че не можем да приложим принципа „ignorantia legis neminem excusat“ (незнанието на закона никого не извинява), защото нямаме консолидирано законодателство, зад което стои държавата, което е достъпно и безплатно за всеки гражданин? За изпълнителната и за законодателната власт съществува задължение за поддържане на такова законодателство“, каза още Славов. „Не искам да говоря  за електронно  правосъдие,  защото вече ме е срам„, каза бившият конституционен съдия и изчерпателно  припомни многобройните  провали на изпълнителната и законодателната власт по съдебната реформа, включително и на юридическото образование.

Направи впечтление отсъствието на представители от законодателната власт.

Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдС, вдясно Ина Лулчева, зам.председател

Отчетът на  ВАдС

пред ОС произнесе неговият председател д-р Ивайло Дерменджиев.

Настоящият доклад е първи за сега действащия състав на Висшия адвокатски съвет, който пое своите функции на 6 август 2021 г. Въпреки краткия период на своята дейност – едва пет месеца, силно вярваме, че присъствието на Висшия адвокатски съвет се усеща интензивно от всеки един адвокат, члeн на Българската адвокатура“, заяви председателят на ВАдС д-р Ивайло Дерменджиев във  встъпителните си думи  за дейността на новия съвет.  Отчетът  обхваща периода от 1 юни 2021 г. до 17 февруари 2022 г., като за периода юни и юли 2021 г. решенията са вземани от предишния състав на Съвета.

В доклада пунктуално изброи  дейностите на ВАдС, пряко свързани със законодателната работа,  с тълкувателната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд (чл. 122, т. 125 ), със сезиране на КС включително и с участие на ВАдС като заинтересована страна в производството пред Конституционния съд  (пълният текст на доклада тук)  Отбелязани бяха становищата на адвокати  по тълкувателната практика на ВКС и ВАС, концепцията за нов проект на Закона за адвокатурата, както и дейността на  Висшият адвокатски съвет в реформата на заповедното производство.

През последните няколко години, Висшият адвокатски съвет участва активно в процесите, свързани със съдебната реформа, каза  Дермендижев.   Той обърна внимание на становищата на  Висшия адвокатски съвет по въпросите за реформата на съдебната карта в България, която отхвърли предложения от ВСС модел,  понеже не отчита специфичната роля на районните съдилища като основен първоинстационен съд в системата на правораздаването. Напомни, че  Висшият адвокатски съвет подкрепи становището на съдиите от Върховния касационен съд, Софийския районен съд и други съдилища в страната, които вече решиха „на този етап“ да не използват ЕИСС.

Като важна бе отбелязана  подкрепа на ВАдС на  кандидатурата за нов председател на Върховния касационен съд на съдия Галина Захарова

За първа година Висшият адвокатски съвет реши да бъде сключена със средства на съвета  групова полица за застраховка „Професионална отговорност”, каза Дерменджиев.   Тази застраховка е задължителна за всички адвокати (чл. 50, ал. 3 ЗА), като с решение  ВАдвС е одобрил застрахователен минимум от 20 000 лв. Съветът обмисля още създаването на Наредба за задължителното застраховане на адвокатите. Към настоящия момент всеки от колегите, който желае да има по-високо покритие на риска, може да доплати към плащаната от ВАдвС премия и получи добавък за по-висока застрахователна сума, отбеляза председателят на ВАдС.

Друга идея на новия ВАдС е   оптимизиране на участието на адвокатурата в законодателния процес, тъй като  участието на ниво работни групи не винаги постига оптимален резултат, каза Дерменджиев.   В тези случаи участието на адвокатурата се свежда до формално присъствие, чрез което се легитимира проект за нормативен акт, който на практика адвокатурата не припознава като свой, отбеляза той.

Новост е и решението на ВАдС да публикува в закритата секция  на електронната страница на съвета пълният текст на протоколите от всяко заседание, като се заличават едниствено личните данни на колегите. Висшият адвокатски съвет продължава членството си в четирите международните адвокатски организации  Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа със седалище в Брюксел,  Международния адвокатски съюз със седалище в Париж,  Международния адвокатски съюз със седалище в Лондон,  Федерацията на европейските адвокатури със седалище в Страсбург.

Финално

Имаме най-добрата  воля да предсталяваме адвокатите при условията на устойчиви принципи и предвидим подходи, каза Дерменджиев. Доколкото настоящия съства на  ВАдС е само на шест месеца, механизмите за намиране на максимална философия за нашето поведение, в частност и на единната ни работа,  все още е в процес на прецизиране между разбирания,  характери и вижданията на членовете на съвета. За опитмално управление на българскта адвокатура е задлъжително личното и активно  участие на всички адвокати, включителони критични оценки. Моята мисия като председател на съвета е обединение около общата кауза за достойното ни място в обществото, наместо съществуващото към момента не полезно разделение на групи адвокати. Най-голяма част са колегите, които са изцяло незаинестересовани от адвоктураат, въпреки че редвона заплащат членския си внос.

Друга група са колегите, които имат отношение, но заради наложилото се мнение, че само адвокатите-членове на органи, имат право да изразяват мнение, да пишат становища. Има и още една група, която често критикува самоцелно и агресивно, без рационалност и прагматизъм или пък се присъединавт към онези, които искат да станат членове на органите на адвокатурата, след което веднага започват да чуват само собествения си глас. 

Уважаеми колеги, на 6 август 2021 г., когато този състав на Висшия адвокатски съвет встъпи в длъжност, ние приехме и разпространихме декларация, с която заявихме пред Вас нашите цели, задачи и разбирания на своята мисия.
Искрено вярвам, че настоящият доклад не само не се отклонява от нашите обещания, но и виждате в него перспективата за още подобри дела и успешен мандат. Ние, членовете на Висшия адвокатски съвет и останалите висши органи на адвокатурата сме водими от съзнанието за отговорността, която носим в качеството си на членове не само за своите лични дела, но и за посланията, които отправяме с всяко едно наше общо решение или действие, изявление или присъствие.

Докладът догодина –  с  танци като масаи*

Близо едночасовото изложение на Дерменджиев  приключи с любопитен разказ. Преди 5 години, като почетен консул на република Кения в България, той е  бил поканен заедно с още 50 -60 почетни консули на среща на министри в Кения.  Тогава той е присъствал  на връчването на годишния отчет на кенийския ВСС на министъра на правосъдието.  Пред 300 – 400 човека, от които „ белите петна“ били само три – от  България, Германия и Гърция,  докладът на съдебния съвет не  бил четен, а в папка – връчен на министъра.

Самото връчване станало по изключително екзотичен начин –   председателят на ВСС и членовете изпели една песен и с танци на масаите,  го връчили  официално на министъра на правосъдието.

„Догодина, може и ние да разчупим модела“ , предложи идея  за връчването на годишния отчет на ОС догодина Ивайло Дерменджиев.

Предложението бе посрещаното с оживление в залата.

*Масаите са коренни жители на Югозападна Кения,  воини, които вярват,  че земята не може да бъде собственост на никого, а може да бъде използвана от всички, защото е част от Бога, като четирите основни елемента на живота – вода, огън, земя и въздух. Смятани са чисти души,  защото живеят в  хармония с природата, задоволяват се с малко и са последните останали непокварени от заразата на „искам още и още“.

Дисциплинарните дела бележат спад 

Илонка Райчинова

Очевидна е тенденцията на намаляване на броя на дисциплинарните дела, както пред дисциплинарните съдилища към колегиите, така и пред Висшия дисциплинарен съд, каза в отчетния си доклад Илонка Райчинова, преседател на Висшия дисциплинарен съд .  Очевидна и затвърдяваща се е и тенденцията много адвокатски съвети въобще да не повдигат дисциплинарни обвинения и да не се образуват и разглеждат дисциплинарни дела, каза тя.

През отчитания период – 26.02.2021 г. 26.02.2022 г., Висшият дисциплинарен съд е разгледал и решил като втора инстанция – общо 45 дисциплинарни дела.

В тях се включват: 10 производства по реабилитация на дисциплинарно наказани адвокати и 35 производства с произнасяне по същество въз основа на постьпили жалби от дисциплинарно наказани адвокати срещу решения на първата инстанция, по жалби от представител на адвокатски съвет при съответната адвокатска колегия, или жалби от заинтересовани страни.

За същия период Висшият дисциплинарен съд е разгледал и решил като пьрва инстанция — 2 дела – 1 от тях (осъдително) е потвърдено като правилно от Върховния касационен съд /ВКС/ и едно  все още висящо във ВКС.  През изтеклия отчетен период дейностга на ВДС е била  финансово обезпечена с целеви бюджет , а именно – бюджет за 2021 г. в размер на 60 000 лева, от който бюджет  са усвоени само 28 З 13.78 лева.

Годишен  финансов отчет направи и адвокат Ели Христова, главен секретар на съвета.

 

Брой на адвокатите в страната 

 

 Общ брой вписани адвокати и младши адвокати е 13605 адвоката (13 880 м.г.), които са разпределени по колегии както следва: Благоевград – 413; Бургас – 682; Варна – 1,101; Велико Търново – 290; Видин – 136; Враца – 164; Габрово – 121; Добрич – 187; Кюстендил – 214; Кърджали – 71; Ловеч – 119; Монтана – 155; Пазарджик – 298; Перник – 190; Плевен – 231; Пловдив – 1,229; Разград – 98; Русе – 335; Силистра – 100; Сливен – 181; Смолян – 114; София – 5,978; Стара Загора – 400; Търговище – 87; Хасково – 364; Шумен – 200; Ямбол – 147. 2.

В Единния регистър на чуждестранните адвокати към днешна дата са вписани 88 адвоката от 14 държави – членки на Европейския съюз, както следва: от Федерална република Германия – 20; от Република Гърция – 19; от Република Чехия – 10; от Република Австрия – 4; от Обединеното Кралство Великобритания, Англия и Уелс – 9; от Република Румъния – 3; от Република Италия – 6; от Кралство Испания – 6; от Кралство Дания – 1; от Унгария – 2; от Република Полша – 1; от Република Франция –4; от Кралство Белгия – 2; от Република Естония – 1. За отчетния период не са постъпвали искания до председателя на Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 11, чл. 12 във вр. с чл. 10, ал. 4 от Закона за адвокатурата

 

About De Fakto

Проверете също

Зарков: Трябва активно да се включим в дебата за Европейския акт за свобода на медиите, да не чакаме да ни кажат какво да правим

Една от препоръките на ЕК в новия доклад за върховенството на закона за България ще …

Турски гражданин е задържан и привлечен като обвиняем за недекларирана валута на стойност 3 056 698 лева

Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение-Свиленград привлече като обвиняем по бързо производство М.Г.,   на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

14 − five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.