Последни новини
Home / Актуално / Осъдиха прокуратурата да плати 400 хил. лв. обезщетение за незаконно разпореждане с веществени доказателства

Осъдиха прокуратурата да плати 400 хил. лв. обезщетение за незаконно разпореждане с веществени доказателства

Defakto.bg

Близо 400 000 лева обезщетение е осъдена да плати прокуратурата за разпоредителни действия с веществени доказателства, иззети от една фирма и върнати на друга. Решението е на Пловдивския окръжен съд, който признава нанесени имуществени вреди на  фирма „Кредит актив“, която  десет години се бори да  възстанови щетите от противоправно действие на прокуратурата.

На 30 май 2018 г.  „Кредит актив“ ЕООД завежда иск срещу прокуратурата за сумата от 316 812лв., като обезщетение за претърпени имуществени вреди плюс законната лихва до окончателното плащане.  Претенцията е за вреди, които представляват 88% от стойността на общо 162 736 литра дизелово гориво, иззето от „Кредит актив“ и върнато на ОМВ България  ООД.

В резултат на прокурорското разпореждане, спорещите фирми затъват в поредица  от дела за собственост на горивото, вреди  от отнемането му и действията на прокуратурата.   По едно от тях, водено от ОМВ срещу прокуратурата  и Кредит актив“,    съдът  окончателно е признава  вземане от 43 201.75 лв.   на  „Кредит актив“, което е 12% от общия размер на вредите от 360 014.58 на

Затова пред Пловдивският окръжен съд,  делото за обезщетяване на вреди  ( по чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД) e за останалия размер от 88%  за вреди от иззетото гориво.

 Историята

През 2010 г. дружеството  „Кредит актив“ търгува с горива, голяма част от които закупува от „Кибела БГ” ЕООД и от „Диминвест-81“ ЕООД, а  горивото  съхранява в цистерни в складовата си  база, откъдето се извършвали продажби на клиентите му.

След акция на ОД на МВР – Пловдив в периода  30. 06. 2010 г. – 02  юли 2010 г.  от базата на „Кредит актив“ е  иззето цялото налично количество негово дизелово гориво,  в размер на общо 162 736 литра, за което бил съставен протокол за претърсване и изземване.

Операцията е оправдана с досъдебно поизводство на  ОД на МВР – Пловдив, което било образувано по жалба на „ОМВ България” ООД.  Първоначално производството  е за измама и престъпление против финансовата система и данъчната система  срещу неизвестен извършител, а по късно конкретизирано срещу длъжностно лице от „Кредит актив“ (Б.Б.Л).  По време на разследването се установява, че доставчикът „Кибела БГ” ЕООД има сключен договор за доставка на гориво и с „ОМВ България”, с която не  се  бил разплатил.

По същото време „Кибела БГ” е фактурирала на „Кредит Актив” ЕООД закупеното гориво,  което й било заплатено по банков път с платежни нареждания.

Три години, след образуваното досъдебно производство, на  07.06. 2013 г. Районна прокуратура – Пловдив  прекратява делото срещу (Б.Б.Л).,  поради липса на данни за извършено престъпление.

 

Черешка на тортата

 

С постановлението за прекратяване прокуратурата разпорежда  веществените доказателства – проби от дизелово гориво, бутилки, съдържащи гориво, с изключение на иззетите 162 736 литра  дизелово гориво, да бъдат унищожени.

Оказва се обаче, че още преди да е прекратено наказателното производство,  с две постановления от 11.11.2011 г. и от 13.12.2011 г. Окръжна прокуратура – Пловдив е разпоредила  иззетото от„Кредит Актив”  дизелово гориво,  общо 162 736 литра да бъде „върнато” на „ОМВ България” ООД.

Като същински съд, но без съдебен акт,   отсъжда: „ОМВ България” ООД „не само е легитимен собственик на горивото, но се явява и „пострадало дружество от неправомерните престъпни действия на Б.Б.Л.”, изпълняващ към онзи момент длъжността „***” на „Кредит Актив” ЕООД.” Става въпрос за същото лице, срещу което по-късно преследването е прекратено.

От делото пред Окръжен съд – Пловдив  за нанесени вреди на „Кредит Актив” , не се разбира, дали в самата прокуратура са търсили отговор на какво се дължи това откровено противоправно действие?! Не са нужни академични познания, за да се види с просто око нарушените разпоредби на чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от НПК, според които „веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство, …а предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение.”

След прекратяване на наказателното дело,  „Кредит Актив” ЕООД  подава няколко молби за връщане на иззетото му дизело гориво, но получава откази от  Окръжна прокуратура –  Пловдив с мотива: „ че се касае за спор за собственост, който следва да бъде разрешен по реда на ГПК“.  Въпреки, че в хода на разследването са били събрани достатъчно писмени доказателства, с които се установяват  уредените договорни отношения на  „Кредит актив” с  неговия доставчик „Кибела БГ”, пише в кориците по делото.

 Ответниците пред съда

Интересна е  защитата на прокуратурата, първоизточник на съдебната одисея  за имуществени вреди. Нейн представител оспорва иска на пострадалата фирма,  като „неоснователен и недоказан“, настоява за отхвърлянето му,  а  претърпяна загуба – недоказана. Прави възражение за изтекла давност както за главницата, така и за претендираната лихва, с аргумента, че  5-годишният давностен срок по чл. 110 от ЗЗД започва да тече от датата на деликта –(връщането на горивото от прокуратурата на ОМВ)– 11.11.2011 г., съответно – 13.12.2011 г., а исковата молба на „Кредит актив“ е заведена на 30.05.2018 г.

По  искане на прокуратурата като  трето лице –  помагач в процеса е привлечена и фирма „ОМВ България“, като обвинението декларира, че в случай на неблагоприятен изход по искането на „Кредит актив“, ще води дело срещу ОМВ България за сумата, „ с която ще обеднее, а третото лице ще се е обогатило за негова сметка, тъй като именно нему е било върнато процесното гориво, без основание“

ОМВ протестира срещу привличането му като  помагач  на прокуратурата и казва:  „Ако бъде уважен иска за вреди на „Кредит актив“, прокуратурата  ще има право на регресен иск спрямо прекия причинител на деликта – съответния прокурор от ОП – Пловдив, разпоредил неправомерното връщане на иззетото дизелово гориво, а дори производството да продължи с негово участие, постановеното по делото решение не би могло да го обвърже в отношенията му с ответника ( прокуратурата), поради което моли определението, взето от съда за неговото конституиране, да бъде отменено“. 

Искането на ОМВ отхвърлено.

Безусловна  причинно следствената връзка

Най-напред съдът установява безусловна  причинно следствената връзка между претърпените вреди от „Кредит актив“  и действията на прокуратурата.

Настоящият състав не може да намери за установено в производството по този иск друго, освен, че в пряка причинна връзка с действия на прокурор от ОП-Пловдив, материализирани с постановления от 11.11.11.г. и 13.12.11г., при изпълнение на възложена му от ответника работа на посочената длъжност, които са противоправни, защото при наличие на спор относно собствеността на вещи, иззети като веществено доказателство по ДП №ЗМ-457/10г., е постановил връщането им на един от претендентите- ОМВ България ООД, като на техен собственик, а не на лицето, от което са били иззети- „Кредит актив“ ООД, вследствие на което за последното лице са настъпили имуществени вреди – претърпяна загуба в размер на паричната стойност на иззетото от базата му дизело гориво в обем от 162 736литра, които не са му били нито върнати, нито заплатени от ответника, а и връщането им е било невъзможно, тъй като не са се намирали у него, а е предал преди прекратяване на досъдебното производство фактическата власт върху тях на друго лице, за което, в производството по гр.дело №2480/16г. е и установено, че не е техен собственик, е посочено в мотивите.

 За давността

Като се позовава на Тълкувателно решение на ВКС и други съдебни решения по спора, съдебният състав на ОС – Пловдив приема, че  в случая давностните срокове текат от датата на която е прекратено наказателното производство срещу „Кредит актив“ 07.06.13 г. – тъй като от този момент се дължи връщане на веществените доказателства, които са били иззети.  Като отхвърля  претенциите на прокуратурата за изтекла давност, посочва: По тази причина „вземането на ищеца не е погасено по давност и съществува в негова полза срещу ответника“.  

Като  неоснователно е отхвърлено и твърдението на прокуратурата, че е погасено и вземането за законна лихва, което се  дължи от 30.05.15г., денят на заявената претенция, приема съдът.   Ето защо, доколкото с влязлото в сила решение по първия предявен от ищеца частичен иск от същото вземане са му присъдени 12% от вземане с общ размер 359 376.42лв., а предмет на това производство е разликата/остатъка от 88% от същото вземане, размерът, до който искът е доказан и следва да се уважи, възлиза на  316 251.25лв. /88% от 359 376.42лв./“, заключава съдът.

Окончателно

В обобщение, предявеният иск  е  уважен в размер на 316 251.25 лв., заедно със законна лихва от 30.05.15 г. до окончателното плащане.  Прокуратурата трябва да плати и съдебните разноски  на  „Кредит актив“ от  20 801.83 лв.

Решението  е окончателно.

 Офанзива срещу ОМВ

След произнасянето,  прокуратурата е поискала съдът изрично да допълни,  че решението е   „постановено при участието на третото –лице помагач , именно  „ОМВ България“ ООД“.  Съдът е уважил искането.  А това значи,  че прокуратурата ще търси съдебен реванш от ОМВ  за 400 -те хил. лв, които е осъдена  да плати на Кредит актив“, с чиито горива  незаконно се е разпоредила преди това.

Няма данни за намерения да търси виновник  в своите редици.

About De Fakto

Проверете също

След 12 часа дискусии по Изборния кодекс в петък, заседанието приключи с обещание за дело в съда (обновена)

След 12 -часов дебат по извънредните  промени в изборното законодателство,  петъчният  парламентарен ден приключи с …

Съобщение на Инспектората към ВСС за нов образец на имуществените декларации

Инспекторатът към ВСС разпространи съобщение за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.