Последни новини
Home / Законът / Концепцията на кандидата за ВСС Бойко Атанасов: Пълна ревизия на „шуробаджанащината“ по върховете на прокуратурата

Концепцията на кандидата за ВСС Бойко Атанасов: Пълна ревизия на „шуробаджанащината“ по върховете на прокуратурата

Defakto.bg
Бойко Атанасов

Cлeдoвaтeлят Бoйĸo Aтaнacoв, който пръв пpeдлoжи ĸaндидaтypaтa cи зa изборен члeн нa BCC до Oбщoтo cъбpaниe нa cлeдoвaтeлитe,  представи концепцията си за работата на новата Прокурорската колегия и  ВСС.

В нея той излага възгледите си за ревизия на дейността на досегашната колегия, промени в кадрово обезпечаване на съдебната власт с магистрати  и съдебни служители – настоява за въвеждане на проверка за интегритет  на новопостъпващите следователи и прокурори в системата.   Обявява се срещу „шуробаджанащината“,  кариерните бонуси  по високите етажи на прокуратурата и командироването на магистрати, които създават зависимости. Смята, че  трябва  да бъде извършена пълна ревизия на дейността и на предходните два съдебни съвета.

Общото събрание на следователите за изслушване на кандидатите за новия ВСС ще се проведе на 4 юни 2022 г. в зала 3 на НДК.  На 21 март за изборен член бе предложен и сегашният председател на Камарата на следователите Петко Петков.

Алтернатива

Предлагам Ви алтернатива  за развитие в   работата на   прокурорската колегия, която се изразява в повишаване на отговорността на членовете на ВСС,  професионализъм и  изкореняване на  всякакъв вид зависимости, пише следователят Бойко Атанасов  до ОС на колегите си.   Посочва, че ще полага усилия за  осветяване и  прозрачност на работата на прокурорската колегия на ВСС и на  пленума на ВСС,  които да  доведат  до желаните от обществото законност, независимост, съразмерност, истинност, равенство, самостоятелност, безпристрастност, бързина, достъпност, публичност,   последователност и предвидимост. Тези елементи от  работата на настоящият състав на  прокурорската колегия  са в дефицит – обстоятелство което трябва  да бъде коригирано.  „Поемам ангажимента пред Вас, че   една от основните ми цели, ако бъда избран  за член на ВСС,  ще  бъде  борба със   зависимостите във Висшия съдебен съвет, без обслужване на  интересите на партийни лидери и на свързани  олигарси, които са санкционирани  за корупция  от чужди демократични държави„, посочва  Атанасов.

  Пълна ревизия

Ако ми бъде гласувано доверие и бъда избран за член на Висшия  съдебен съвет, ще  работя активно за  извършване на пълна ревизия  на  дейността на последните два състава на  Висшия съдебен съвет.  Единственият орган в държавата,  чиято дейност не е била подлагана на проверка, а критиките към неговата дейност се множат всеки ден, а резултатите от кадровата му дейност са повече от отчайващи, казва следователят.

Ревизия в прокурорската колегия на ВСС следва да обхване  и кадровото обезпечаване на  Върховна касационна  прокуратура,  Върховна административна прокуратура и Национална  следствена служба и да отговори на въпроса – необходимо ли е в органите на  съдебната власт да има такъв  раздут щат от  прокурори и следователи анализатори и нормотворци.  Това е една от същинските задачи на  ВСС  за ограничаване на  подобни паразитни структури, създадени в разрез с целите на закона“ , казва следователят.

 Понастоящем  на членовете на ВСС  никой не може да  търси  дисциплинарна отговорност за нарушения от каквото и да е естество, а всеки следващ състав на ВСС продължава практиката на предходния,  без да  ревизира дейността на предходния и да изтърже пороците.   Това продължава от 1991 година до днес, а негативите в работата вместо да се отстраняват,  се  затрупват с нови  скандали  в работата на ВСС, а  липсата на прозрачност  води до  съмнения дали въобще се върши нещо полезно във ВСС, пише в документа.

На всички ни е ясно как се избираха от политическата квота  представителите в предходните състави на ВСС.  Основна задача на  цялостната ревизия  на предходната дейност на  кадровия орган от  новият състав на ВСС  е да изясни причините за пропуските в работата, за да се предприемат действия по отстраняване на  зависимостите в работата,  провокирани от професионалното ръководство на прокуратурата, е посочено в концепцията.

   Следователят обещава, че ще продължава да  сочи  проблемите в работата на прокуратурата и  прокурорската колегия, както и на ВСС, свързана с най- най важната  задачата –  добра селекция на работещите в  съдебната система магистрати и  съдебни служители чрез изработване на  правила, които да отговарят на  стриктни критерии   при  кандидатстване в съдебната система и за кадрово израстване.

  Следващият състав на ВСС  е необходимо да   предприеме незабавно  законови действия, които да  прекъснат уронването на  престижа на съдебната власт от страна на  ръководството на прокуратурата.  Това може да се случи,  ако във  Висшия съдебен съвет има критично  отношение към  дейността на ръководството на прокуратурата, в случай , че  с действията си  ръководния състав  нарушава закона и етичния кодекс на магистрата,  заявява  Бойко Атанасов.

Категоричен е, че  ако бъде избран,  няма да се поддава на политически влияния от партии, икономически кръгови или масонски обединения,  при вземане на решения, като ще изисква  членовете на Висшия съдебен съвет и главния секретар на ВСС  да мотивират  действията си.

Ще продължа да работя за  подобряване на работата  на съдебната  власт, за недопускане на непотизъм и всякакъв вид шуробаджанащина при вземане на кадровите   решения на ВСС и при най- малко съмнение  те ще бъдат  изобличавани, обещава следователят.  Ще изисквам от Висшия съдебен съвет   да разглежда  всеки един сигнал за незаконно действие или бездействие от страна на органите на съдебната власт и ВСС , осигуряване на законност , равенство,  истинност  и независимост  чрез  осигуряване на бързина,  достъпност  публичност,  прозрачност , последователност  и съвсем скоро  ВСС да стане  предвидим в работата си, като не ангажира  вниманието на цялото общество с  непредвидими и   противозаконни  действия уронващи престижа на съдебната власт.

Проверка на пригодността

Бойко Атанасов посочва,  че ще работи за  нови правила  при  провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. Задължително е, смята той,  да бъде заложено  задълбочено  изследване  на професионалната и личната   пригодност   на  интегритета на  кандидатите.  Това се налага заради   съмненията в   прецизност  при     подбор на кандидатите  участващи в процедурите за първоначално назначаване , повишаване в длъжност или преместване. 

Към настоящия момент  ВСС  не е положил достатъчно  изисквания  в правилата си  за  постъпващите на работа в съдебната система  и на практика лошите резултати в работата се дължат основно на липсата на  критерии  за интегритет  при постъпване и последващо кариерно израстване на магистратите и съдебните служители.

Селекция на кадрите по корупционните дела

Свидетели сме на липса на  качествени разследвания по  наказателни производства, свързани с  преследване на тежки икономически престъпление и  корупция„.  Решението е  едно, а то е  селекция на кадрите,  работещи по корупционни дела , която освен   теоретична и  практическа информираност  трябва включва  личностните качества на кандидатите  – имат ли  куража да не се поддават на влияния при вземане на  решения всложни ситуации.

На практика ВСС не участва активно при  провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, въпреки  правилата, приети  от пленума за активно участие в тях. “  На практика  ВСС  организира конкурсите,  но членовете му  се задоволяват при вземане на решението  за назначаване с представената им информация от писмения изпит,  устния изпит и събраната информация подадена със заявленията на кандидатите и писмената информацията, събрана от комисиите по атестиране и  конкурса . По представената информация  ВСС взема решение , с което  назначава  кандидатите според класирането….  Това е една бюрократична процедура,  а ВСС като постоянно действащ орган се е задоволил с представена му информация от другиго,  за да я приеме  като достоверна,  без да  е приел  активни действие при провеждането на конкурса .

 Нови правила за конкурсите

Това следва да се промени с нова наредба, с която членовете на ВСС да  изпълнят законно предвидените си правомощия и като кадрови орган да участват реално  в провеждането на конкурсите.   Занапред ВСС трябва да  приеме наредба за провеждане на конкурси  в съдебната власт, която да включи проверка на   интегритета   на участниците в конкурсите.  В момента в Закона за съдебната власт не е въведен такъв критерии и законодателят не се интересува от интегритета на магистратите, допускани да правораздават в съдебната власт, казва следователят и добавя, че „това не  освобождава ВСС да въведе   критерии на база  на детайлно изследване   на кандидатите участващи в провежданите конкурси по отношение интегритета им“.

 Ако бъде избран, Бойко Атанасов се ангажира да работи за проверка на цялата  информация по проведените конкурси. ВСС  до момента превратно е стеснил правилата, без да проверява достоверността на поднасяната му информация, а това не е в интерес на обществото, защото става дума за  избор на кадри, от които се очаква да работят почтено и независмо в негов интерес.

 В момента  след обявяването на конкурса и назначаване на конкурсните комисии,   ВСС  получава събраната информация,    доверява се  на преценката на помощните комисии  и взема  едно   решение,  което вече е взето от друг.  Така на финала, предизвестеният резултат  може да бъде обявен и от  една деловодителка, която с  компютър да  определи печелившите кандидати.

Поемам ангажимент да работя за осветяване на тези процеси във Висшия съдебен съвет, които подриват авторитета на съдебната власт и водят до  деструктивност при определяне на кадрите   които следва да работят в съдебната власт„, обещава следователят.

Актуалната картина за командировките в прокуратурата

Атанасов отбелязва, че  важен момент от работа на следващата Прокурорската  колегия, е да се запознае с  актуалната картина в прокуратурата по отношение на командированите прокурори и следователии и да предприеме действия за преформатирането й.  „Известно е, казва Атанасов, че има  следователи  и прокурори,  които години наред са командировани  без конкурс в друг орган на съдебната власт„, а това несигурно кариерно състоявие поражда зависимости.

Категорично е  мнението  му,  че  бъдещият  ВСС и Прокурорската колегия, трябва да  пресекат  нормотворческа дейност ,   при  извършване на случайния подбор завъзлгане на делата.  Според следователя, административните ръководители  в прокуратурата  следва да преустановят  дописването на закона и занапред да разпределят  делата и преписките в рамките на  отделите,  а не  в незаконно създадени   сектори  от магистрати,   за да не сте стига до произвол  в работата на прокуратурата, казва той.

Пак  тези кариерни бонуси

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет като кадрови орган е абдикирал и се държи като чужденец за подобна проблематика„.  Тази порочност в работата трябва да бъде прекратена чрез възстановяване на законовите критерии по отношение на приближените на ръководството магистрати. Те са получили своя кариерен бонус  от  ръководството на прокуратурата, което ги  е командировало в по горен етаж на съдебната  власт – по малко натоварен, а за сметка на по ниската си натовареност получават по висока заплата.   ВСС не се интересува от тези  порочни процеси течащи от десетилетия в прокуратурата, което на практика ги превръща в ненужна креатура, след като  главния прокурор може с десетилетия да командирова магистрати  заобикаляйки конкурсите,  погазвайки  закона.

На финала следователят Бойко Атанасов изразява готовност да отговоря на  въпроси пред общото събрание на следователите.

About De Fakto

Проверете също

С две особени мнения Конституционният съд отхвърли искане на състав на ВАС срещу oтнетия лиценз на „Делта гард“

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност …

ССБ уточнява: Пленумът на ВСС може да бъде заменен от извънредно Общо събрание на Съдебния и Прокурорския съвет

В допълнително становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България  по законопроекта за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

sixteen + 20 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.