Последни новини
Home / Законът / АССГ отмени „финансова корекция“ за над 600 000 лв., наложена на ВСС за спорен гаф в обявена обществена поръчка 

АССГ отмени „финансова корекция“ за над 600 000 лв., наложена на ВСС за спорен гаф в обявена обществена поръчка 

Defakto.bg

 

Маргарита Немска, сега съдия в АССГ, беше говорител на Софийската градска прокуратура , по-късно зам.-градски прокурор, а през 2012 г. ВСС я повиши в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”.

ВСС  няма да връща над 600 000 лв. като „финансова корекция“,  наложена заради едностранни промени в поръчката за изпълнение  на ИТ инфраструктурата, в която ще работи Единна информационна система на съдилищата.  Това става ясно от решение на съдия  Маргарита Немска от АССГ, която отменя предходно решение на същия съд и  приема, че извършената корекция от ВСС не нарушава правото на ЕС и вътрешното законодателство.

Делото се разглежда за втори път от АССГ, след като ВАС обезсили предходно решение в обратна посока, и го върна за ново разглеждане от друг състав на АССГ със задължителни указания.

Производството е по жалба на ВСС срещу наложената от директора на  Оперативна   програма „Добро управление“  финансова корекция  заради нередности при обявяване на обществената поръчка.  Съдебният съвет,  представляван от Боряна Мутафова, член на Прокурорската колегия,  и процесуални  представители,  оспорват наложената санкция с аргумента, че не са  налице нарушения, които биха нанесли на вреда на средства от ЕС и няма основнания на финансова корекция.   Изложени са аргументи, че заради техническа грешка се е наложило техническата спецификация да бъде допълнена, но поправката   няма потенциал да определи офертата като променена.

 Висшият съдебен съвет е бенефициент по всеизвестния Договор с ръководителя на ОП – „Добро управление“ от  2016 г. за „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.  Една амбициозна цел, която все  не може  да бъде постигната.  Въз основа на договора с  ОП – „Добро управление“,  съдебният съвте провежда обществената поръчка за „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура“, в която ще работи ЕИСС и СИСМА. След приключане на процедурата е  сключен договор за изпълнение с една от двете  фирми кандидатствали за изпълнение на проекта.

След проверка на законосъобразността на извършената обществена поръчка,  ръководителят на управляващия орган по ОП „Добро управление“ при МС налага  финансовата корекция по европроекта на стойност 604 907, 88 лв., по правилата за управление на евросредствата, която предствалява 5% от от стойността на изразходваните средства.   Корекцията е мотивирана с нарушения при възлагане на обществената поръчка заради въвеждането на незаконосъобразно условие в техническата спецификация, което съществено ограничава и променя достъпа на участниците до нея.

Поправката

При обявяване на обществената поръчка не е било записано кой носи отговорността за подръжката на системата, а в движение ВСС е допълнил спецификацията, според която –  това е производителя на хардуера.  Първоначалният текст сочи, че :  „Системата трябва да осигурява виртуализация, обработка на ресурси, съхранение на данни, система за управление и защита на данните и да осигури единна точка на поддръжка от страна на..„. След допълението текстът гласи: „ Системата трябва да осигурява виртуализация, обработка на ресурси, съхранение на данни, система за управление и защита на данните и да осигури единна точка на поддръжка от страна на производителя на хардуера.“  Поправката е извършена по  настояване на външен консултант на ВСС (доц. д-р Ц.), според който техническият пропуск да бъде отстранен с допълване на текста „производителя на хардуера“, сочат  от ВСС.

Допълнението нарушава разпоредбата на чл. 49, ал. 1 ЗОП, която  регламентира, че техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция, противопоставят се от програмата и настояват съдът да отхвърли жалбата на ВСС.  От администрацията са категорични са, че е  налице нарушение на Закона за обществените поръчки, позовават се и на редица актове за защита на европейските средства.

Решението на АССГ

Междувременно Пленумът на ВСС не даде съгласие да бъде извършено плащането по покана за доброволно изпълнение на сумата от 604 907, 88 лв.,  до приключване на делото, което на онзи бе спечелено от ОПДУ.  Пред ВСС председателят на ВАС Георги Чолаков обобщи: Ние казваме, че няма да платим, докато не приключи това прозводство  с влязъл в сила съдебен акт.“ 

След дадените указания от състав на ВАС, сега АССГ  приема,  че няма нарушение на условията за  конкуренция,  а съобразяване с подръжката на ИТ инфраструктурата,  в която ще работи Единна информационна система на съдилищата  и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ, приема съдът.

Принципно са верни изводите на “ ОП ―Добро управление“, че  поддръжката на оборудването би могла да бъде извършена не само от производителя, но и от лица, упълномощени от производителя или неговият официален представител са верни, но те не биха могли да бъдат отнесени към настоящия случай, е записано в мотивите.

Съдия Немска  изцяло възприема тезата на ВСС, че поставеното изискване към поддръжката на ИТ инфраструктурата от  изпълнителя, е обосновано от специфичния предмет и целите на поръчката.

В конкретния случай, поставяйки това условие, възложителят е съобразил, че на територията на Република България функционират 182 съдилища, като в обхвата им не попадат -28 броя административни съдилища и Върховен административен съд, така в ЕИСС е предвидено да се създаде комуникационна свързаност и информационна система за 153 съдилища. Поддръжката и обслужването на посоченото оборудване, с оглед броя съдилища, в които ще бъде използвано, обществената значимост и важност на дейността, извършвана от съдии и съдебни служители в съдилищата, следва да се приеме, че е изключително специфично и иновативно по своята същност, и следва да бъде осигурено единствено от производител, приема съдия Немска.

„С ограничаването на източника на техническа поддръжка единствено до производител, жалбоподателят (ВСС) е имал за цел да гарантира качеството и надеждността при поддръжка на предлаганите хардуерни компоненти. Именно въведеното от жалбоподателя изискване, относно нивото на поддръжка и срокът на техническа поддръжка да са осигурят директно от производителя за срок минимум 3 години в конкретния случай не би могло да ограничи кръга на потенциалните участници в процедурата, е друг извод в решението.

С оглед изложените специфики на поръчката и от гледна точка на обществения интерес, който тя ще трябва да задоволи, е необходимо същата да отговаря не за по –  широк кръг лица с оглед възможностите им да осигурят техническите и професионални изисквания на възложителя, а към кръга лица, които имат възможностите да изпълнят поръчката по такъв начин, че в пълнота да гарантират изпълнението на поставените технически изисквания, технологичните предизвикателства и необходимото качество, така че да се осигури дълготрайно и безопасно експлоатиране на хардуерните компоненти, пише в мотивите.

Съдът посочва още, че възложителят (ВСС) е коригирал техническия пропуск, „с което не се променя предмета на поръчката, не се увеличава, нито намалява обема на дейностите, включени в обхвата на поръчката, както и не се променя кръга на заинтересованите участници.  Достъпът до документацията за всяко заинтересовано лице е свободен и неограничен.  Извършеното от Възложителя допълване (промяна) на техническата спецификация и техническото предложение, изразяваща се в корекция на техническия пропуск (неточности в условията на поръчката), не води до необходимост от промяна на офертите на участниците.

В заключение  съставът на АССГ  приема, че описаното допълване на техническата спецификация на обявената поръчка, жалбоподателят в качеството си на възложител, не е нарушило разпоредбата на чл.100, ал.10 ЗОП и не е не е осъществил твърдяната от Ръководителя на УО нередност, поради което неоснователно му е наложена финансовата корекция.

АССГ е категоричен, че няма  данни  за извършени нарушения и отменя оспореното решение като материално незаконосъобразно, признало финансовата корекция за законосъобразна. 

„Осъжда МС , в чиято структура се намира ОП „Добро управление“ да заплати на Висшия съдебен съвет, направените по делото разноски, а именно – юрисконсултско възнаграждение, в размер на 200 лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Атанас Славов: В Министерството на правосъдието има приемственост на каузи и политики

 „За България е важно да има управление, което защитава правата на гражданите, правовата държава, което …

Зам.- министър Емил Дечев представи пред СЕ промените за отговорна прокуратура и ефективен наказателен процес

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев представи днес пред Комитета на министрите на Съвета на Европа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

18 − nine =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.