Последни новини
Home / Законът / Кандидатите прокурори за четири изборни места в новия ВСС, станаха шестима

Кандидатите прокурори за четири изборни места в новия ВСС, станаха шестима

Defakto.bg

Пет предложения за изборни членове на ВСС от прокурорската квота са депозирани в петък 29 май в съвета.  Предложенията са на  прокурори от ПРБ за издигане кандидатурите на Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, Николай Димитров – завеждащ отдел 03 „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, Пламен Петков – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница  и Красимира Филипова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

На 27 април Апелатина прокуратура -Пловдив излъчи първият кандидат за цлен на ВСС от  прокурорската квота –  Добринка Калчева от АП в града. С днешните пет предожения общо шест станаха кандидатите от прокурорската квота за новия ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание.

 

Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на АП – Варна има над 28 години юридически стаж, като професионалната му кариера започва през 1999 г. и последователно в периода до 2005 г. заема длъжностите „военен следовател”, „прокурор” и Заместник военно- окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София. От 2005 г. е административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Варна, а в периода от 2010 г. до 2018 г. е окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна. През 2018 г. е избран за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, където работи и към настоящия момент. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Вносителите на предложението посочват, че прокурор Чавдаров има голям административен опит и висока професионална квалификация. Предложителите считат, че „със своя натрупан ценен прокурорски и административен опит той успешно ще представлява и ще защитава интересите на магистрати и служители, а и на съдебната система като цяло, издигайки нейния авторитет“.

Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен започва професионалната си кариера в системата на Прокуратурата на Република България през 2007 г. в Районна прокуратура – Плевен, като до 2021 г. заема последователно длъжностите „младши прокурор“, „прокурор“, заместник районен прокурор и административен ръководител на органа. През 2021 г. е избран за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, където работи и до настоящия момент. Той е председател на Асоциацията на прокурорите в България, като два мандата е бил член на Управителния съвет. Прокурор Николов притежава дългогодишен опит и в преподавателската дейност – временен преподавател към НИП; преподавател към дистанционната програма към НИП; лектор в ERA и към Националната комисия за трафик на хора и различни неправителствени организации. Прокурорите издигнали кандидатурата му, посочват че той познава детайлно спецификите в работата на ПРБ на районно и окръжно ниво, както и че „той притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества да защитава и отстоява авторитета и независимостта на съдебната власт, на ПРБ, както и професионалните интереси на българските прокурори“. Ползва се с доверието както на своите колеги, на членовете на АПБ, на представители на научните среди, както и на международни институции, с които съсловната организация на прокурорите поддържа постоянен контакт.

Николай Димитров – завеждащ отдел 03 „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура започва професионалната си кариера през 1997 г. като прокурор в Софийска районна прокуратура. През 1999 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура, като в периода от 2004 г. до 2006 г. е заместник градски прокурор. В периода от 2006 г. до 2015 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – София, след което е назначен във Върховна касационна прокуратура, където работи и към настоящия момент. Прокурор Димитров е участвал в множество стажове, международни срещи, семинари и конференции, както и в програма за обмен на магистрати на Европейската комисия в Република Франция през 2005 г. Присъствал е на срещи на ръководителите на апелативните съдилища и прокуратури на столиците на Европейския съюз през 2008 г. в Париж, 2009 г. в Рим и 2010 г. в Берлин. Предложителите сочат, че „в отношенията си с колегите проявява добронамереност, отзивчивост, толерантност и откритост. Притежава чувство за справедливост и се отнася отговорно към възложените му задачи. Умее да работи в колектив, да взема бързи и адекватни решения. Ползва се с добро име и е уважаван от колегите“.

Красимира Филипова – заместник на главния прокурор при ВКП притежава значителен професионален и административен опит, като е преминала през всички нива в структурата на Прокуратурата на Република България. В периода от 2001 г. до 2003 г. последователно заема длъжностите „младши прокурор“ и „прокурор“ в Районна прокуратура – Ботевград, а от 2003 г. до 2010 г. е прокурор, заместник районен прокурор и и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Костинброд. От 2010 г. до 2014 г. е заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София и от 2014 г. до 2019 г. е заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София. Прокурор във ВКП става през 2019 г., като от 2020 г. и към настоящия момент е заместник на главния прокурор и ръководи работата на прокурорите от отдел „Съдебен“ и отдел „Административен“. Специализирала е във Френската национална школа на магистратурата в гр. Париж и гр. Бордо. Участвала е в международни стажове и обмени във Франция, Испания, Германия, Швеция, Унгария и Словения. От 2007 г. е временен преподавател в НИП. Със заповеди на главния прокурор от 2017 г., 2019 г. и 2021 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“. В предложението е посочена високата оценка за резултатите от участията на Красимира Филипова в различни междуведомствени формати, работни групи и обучителни мероприятия. Отчетено е, че тя продължава активната си работа за подобряване на между институционалното сътрудничество на ПРБ и взаимодействието с неправителствения сектор в различни области. Като заместник министър на правосъдието и член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, тя е показала високи организационни умения за сформиране и ръководене на екипи от специалисти при изготвяне на законопроекти за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Наказателно – процесуалния кодекс, Наказателния кодекси и други.

Пламен Петков – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница има над 16 години юридически стаж. Започнал е професионалната си кариера като следовател, през 2006 г. е назначен като прокурор в Софийска районна прокуратура, а през 2018г. е избран за административен ръководител на Районна прокуратура – Сливница. В предложението е посочено, че прокурор Петков „притежава задълбочена и отлична правна подготовка, прецизен е в работата си, притежава изключителна способност за работа в екип, проявява откритост в професионалните и личните си контакти, взема балансирани решения след задълбочен анализ на всички заинтересовани страни. Посочено е, че прокурор Петков полага много усилия и енергия за създаване на добър колектив и поддържане на добри взаимоотношения със съдиите и разследващите полицаи.

About De Fakto

Проверете също

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Правен екип на ИПИ: Пренебрегнатият въпрос за бюджета на съдебната власт в Конституцията не крепи доверието във ВСС

„Де Факто“ публикува становището, изпратено до парламентарната комисия по конституционни въпроси, от страницата на Института …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.