Последни новини
Home / Законът / След 5-часа остри въпроси: ВСС избра за втори път Даниела Дончева за шеф на Софийския апелативен съд

След 5-часа остри въпроси: ВСС избра за втори път Даниела Дончева за шеф на Софийския апелативен съд

Defakto.bg
Съдия Даниела Дончева има над 28 години юридически стаж като съдия. Тя  аргументира мотивацията си да се кандидатира за втори мандат с дългогодишен професионален стаж, придобит административен опит, качества и умения като заместник на административния ръководител на СРС и на Апелативен съд – София, както и с изпълнението на ангажиментите, поети за първия ѝ ръководен мандат.  Като приоритети пред АС – София, тя поставя предизвикателството при осъществяване на правоприемството на Апелативния специализиран наказателен съд, разрешаването на проблемите с високата натовареност на съдиите и кадровата необезпеченост на съда. Акцентира на развитието на електронното правосъдие и на необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, на продължаването практиката за провеждане на съвещания с магистратите от съдебния район и съвместни обучения с Националния институт на правосъдието. Като приоритети се поставят приносът на съда за подпомагане на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд и за уеднаквяване на съдебната практика в съдебния район, реализираната медийна политика, подобряването на материално-техническата база, като се обръща внимание на недостатъчната сградна обезпеченост, за преодоляване на която е необходимо съдействието на други органи и институции.

С  9 гласа „за“ и  2  „против“  Съдийската колегия  на ВСС избра за втори мандат Даниела Дончева за  председател на Апелативен съд – София .   Изборът бе предшестван от близо 5 -часовото обсъждане на кандидатурата й,  съпроводено с множество въпроси за конфликти и  скандалите в съда под нейно ръководство и управление.

Продължителността на дебата сам по себе си е показателен, независимо от предизвестения  му край – Дончева бе питана  за начина, по който се командироват съдии в най-големия апелативен съд в страната, защо Наказателното отделение на съда две години  без ръководител, как се справя с управлението на Съдебната палата,  как  защитава съдиите, обругавани  заради решенията им. Отговорите бяха рутинни, отговорностите – прехвърляни.

Още в началото Атанаска Дишева поиска точката от дневния ред да бъде отложена поради нередовност на процедурата по изслушване на Дончева от Общото събрание на съдиите от Софийския апелативен съд.

Това изслушване е проведено през юли м.г. преди кандитатът да бъде допуснат до участие  в конкурсната процедура„, каза Дишева.  Считам, че това противоречи както на смисъла на изслушването, така и на  досегашната практика, когато сме приемали за нередовна  процедурата при проблеми  с провеждането на общите събрания на съдиите„, каза тя. И  предложи процедурата да бъде отложена, докато Дончева  проведе Общо събрание на  съдиите от АС  София, на което да бъде изслушана.

По щат в САС трябва да работя 70 съдии, а заетите места са 51.  От тях на проведено на 14 юли м.г. общо събрание  са присъствали 34 съдии, като 10 от тях  са били против обсъждане на нов мандат на Дончева и  са напуснали събранието.  Това означава, че събраниеото не  е имало кворум да  вземе решение за кандидатулата на Дончева за втори мандат, присъедини се и Олга Керелска.  Изказвали са се само онези съдии, които са приятелски настроени към нея, но не и тези с критично отношение,  отбеляза тя. Керелска също застъпи позицията да се даде възможност на съдиите да си кажат мнение и едва тогава да се пристъпи към избор на административен ръководител на АС – София.  Проблем има, категорична бе  тя.

Драгомир  Кояджиков се противопостави с примери, че на много места Общите събрания са проведени месеци преди конкурсната процедура.  Дишева опонира, че това няма нищо общо с поставения проблем.

Предложението за отлагане на избора обаче бе отхвърлено с  9 гласа „против“ и два гласа „за“ .

Макар от рано да бе ясно, че  разпределнието на силите води към избор на Дончева,  трябва да се  отбележи, че  Олга Керелска и  Атанаска Дишева не спестиха нито един от въпросите, свързани с публично известни конфликти –    за командированите съдии,  съдебни  състави само от командировани съдии, за мълчанието на Дончева, когато бяха „линчувани“ съдии заради решенията им.  Наскоро „Съдебни репортажи“ писа, че  според справка в регистъра на командированите магистрати на ВСС ,  в САС са командировани 24 съдии. Това означава, че 1/3 от съдиите, правораздаващи в съда, са командировани със заповеди на съдия Дончева.

Съдия  Дончева отговаряше любезно,  но не показа, че се смята отговорна за поставяните проблеми.

Питаха я също за   отношения й със съдия Милен Василев, на когото  Дончева бе е иззела всички дела  без обяснения.  Сред тях  бе и разпределеното на Василев  търговско дело, свързано с казуса “КТБ”  на значителна стойност – над 102 млн. лв.  Делото е било преразпределeно и  решено, а Дончева не е извършвала действия по него, стана ясно от отговора й, но не се разбра защо си е го е била възлагала изобщо.

Защо съдия Дончева не е инициирала и задължителните по закон проверки на окръжните съдилища в Софийския апелативен район (чл. 106, ал.1, т.7 от ЗСВ казва, че председателят на апелативния съд „извършва лично или възлага на съдия от апелативния съд проверки на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от своя съдебен район“).  И т. н.

Как в  рамките на пет минути се съгласихе да управлявате Съдебната палата, след като управлението й  бе отнето от бившия председател на ВКС   Лозан Панов, попита Дишева.  “ Аз съм отговорен човек и когато ми се обади преседателят на ВАС за взетот решение от ВСС, не можех да си позволя да не го изпълня,  отговори Даниела Дончева.  Според Дишева, въпросният разговор е проведен преди решението на ВСС,  а не след като него, което подсказва пък организирано отнемане на СП от управлението на ВКС.

В помощ на Дончева се намеси Боян Магдалинчев,  който поиска тя  да обясни в какъв вид  е заварила СП, когато е поела СП от Панов, и тя отговори: „Не беше лесно, имаше трудности и проблеми!“

Боян Новански заяви, че няма никакви съмения в качествата на Дончева и ще я подкрепи като „отговорен и дисциплинират човек“. Д,dhf;r,имитър  Кояджиков  и  Вероника Имова също обявиха за успешен първия мандат на Даниела Дончева.  Имова дори се почувства засегната от критиките към Дончева – тя е един отличен съдия, който се ползва с уважението на върховните съдии и на колегите си с които работи, добави  Имова. Даниела Марчева, която също е работила като командирована в  САС, заяви, че днес  било измислено някакво правило за общотото събрание на съдиите, което даже било обявено за нарушено.

Дишева я репликира,  че „бърка точките“ и повтори, че „за “ кандидатурата на Дончева е бил необходим  кворум от 27 съдии от САС, а решението е взето от 24 – ма.

Обобщи: „Аз  няма да подкрепя избора за втори  мандат, защото не притежава  качества, за да е административен ръководител на най–големия  съд в страната.  За мен е ясно, че като адм. ръководител не е инициативна,  оправдава случаи на  командироване с това, че се дължи на решения взети преди нея,   но тя като адм. ръковител и е  трябвало да инциира промяна на правилата.   В продължение на  повече от 2 г. наказатебното отделение на АС няма адм. ръководител. Абсурдно е да смята, че може да влиза по всички  дела, независимо дали са граждански,   търговски или  наказателни..  Проблем е че има състави само от команидориван съдии, чиято независмост е спорна в подбни случаи..“

Олга Керелска заключи, че  “ днешното изслушване е извършено при процедурно нарушение“, тъй като подкрепата  за Дончева от съдиите в САС е  „твърде малка за предствателно решение  на съдийско самоуправление“, отбеляза тя.

Мълчаливото мнозинство нямаше дилеми и въпроси,  и сметна, че Даниела Дончева се е справила с администрирането съда и заслужава втори мандат начело на САС.

„Предстоят й  много трудности, особено с приложението на Закона за съдебната влъст във връзка със закриването на  спецправосъдието“, отбеляза Имова, която изрази надежса, че  КС ще  облекчи “ тези трудности“.

Даниела Дончева за втори път оглави вече  един  особено значим съд – със  закриването на спецправосъдието,  делата за високата корупция отново ще се разглеждат в СГС, а оттам – и в Апелативен съд – София.

About De Fakto

Проверете също

Образуваха дисциплинарни производства срещу военни магистрати заради подслушвани разговори с президента

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  образува дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на …

ЕСПЧ: Съдилищата не са зачели правата на жертва на сексуална експлоатация, с чиито пари се е обогатявал трафикантът й

 На 28 ноември Европейският съд постанови решението си по жалба Krachunova v. Bulgariа.  За първи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.