Последни новини
Home / Актуално / Отмениха като невалидни присъди на Спецнаказателния съд, произнесени по непредявени обвинения

Отмениха като невалидни присъди на Спецнаказателния съд, произнесени по непредявени обвинения

Defakto.bg

Любопитна присъда на първа инстанция от Специализирания наказателен съд по дело за „гръмовни“ подкупи от служители в митницата, е отменена от АСНС заради непоправими нарушения на процесуалните правила.  Интересното дело е по обвинение на Специализираната прокуратура от 2019 г. срещу  три служителки на митниците  за участие в ОПГ за подкупи, извършени  в условията на продължавана престъпна дейност.

Общият размер на „неследващата се облага“ е 100 лева, но независимо дали обвинението е за 5 лв. или 5 милиона, то трябва да е конкретно, доказано и с ясни отговори на съществените въпросите в присъдите –  кога, къде, как, от кого и пр. В случая обаче АСНС е констатирал, че първоинстанционният състав на СНС е минал без някои от тези „подробности“, като на приктика се е произнасял по неповдигнати обвинения.

Престъплението

Три служителки на миттницата – М.Б.Г., началник на Митническо бюро, Митница Б. към Агенция „ Митници“ и инспекторите  М.П.Д и И.Г.Л  са обвинени и признати за виновни като участнички в ОПГ, сговорили се да  получават подкупи при условияна на продължавана престъпна дейност.  Според обвинителния акт, акт на „неустановена дата“ в началато на 2017 г. те са сговорили  и в периода от 6 април 2017 г. до 29 май 2017 г., са извършили престъплението.   Подкупът, получен от първата служителка, е извършен с  „пет деяния“,  е на стойност 30 лева, от втората – със „седем деяния“ – 35 лева , а третата с „седем деяния“ е –  35 лева.

Размерите на „неследващия се дар“ са от по 5 и 10 лева, които трите са получавали,  за да бъдат обработвани по бързо документите на водачите на тежкотоварни автомобили, преминаващи през митническото бюро.

За престъпната им дейност СНС ги е признал за виновни и ги е осъдил на „Пробация“, задължителна регистрация по настоящ адрес за 1 г. , периодични срещи за определени периоди с пробационен служител плюс отнемане в полза на получените суми.

Срещу размера на произнесените  присъди  Специализираната  прокуратура подава протест с искане за увеличаване на наложените наказания – прокурорите са категорични, че по делото са събрани всички доказателства за виновността на подсъдимите.  По-късно ще се разбере, че серия от недоделки  са далеч от изрядната прокурорска работа.  Защитата също обжалва наложените наказания – настоява АСНС да отмени присъдите или алтернативно да ги върне на друг състав заради  нарушения,  които практически водят до липса на мотиви.

Междувременно АСНС  отменя  наказанието и прекратява наказателното производство срещу първата пъдсъдима,  тъй като е починала през август 2021 г.  след постановяване на първоинстанционната присъда.

Удивителни гафове 

При преценката  на оспорените присъди, въззивната инстанция се натъква на процесуални изненади, които трудно могат да се впишат в предствата за сериозно правосъдие, камо ли специализирано.

На една от осъдените служителки (М.Д),  например, при привличането й към отговорност са повдиганити две обвинения – за подкуп при продължавано престъпление общо за 40 лв.  В обвинителния акт инкриминираната сума е от 35 лв, но в материалите по делото  липсва „надлежно“ постановление за частично прекратяване за сумата от 5 лв. „Това обстоятелство не е било констатирано от първоинтаницонния съд, което е довело до разглеждане на делото при наличие на допуснато съществено нарушение  на процесуалните правила в досъдебното производство“ , отбелязва АСНС, като посочва, че така е било нарушено правото на защита на подсъдимата.

Само това нарушение е достатъчно за отмяна на присъдата,  но „ с оглед пълнотата на изложение следва да се посочат и другите констатирани пороци в първоинстнационния съдебен акт“, казва  съдът.

Съдиите  установяват, че подсъдимите ( М. Д. и И. Л.) са съдени и по непредявено обвинение – за  престъплението по чл.321, ал. 6 НК ( участие в организирана престъпна група).  В обвинителния акт на двете е повдигнато обвинение за  престъпен сговор за извършване на престъпления по чл.301, ал. 1 от НК (подкупи), като е  инкриминирано времето на твърдяното деяние с израза: „на неустановена дата по делото в началото на 2017 г.“.  В хода на съдебното производство прокурорът не е изменял обвинението, включително и за твърдяната дата на осъществяване на престъплението по чл.321, ал.6 от НК, посочва въззивният съд.  Въпреки това първоинстанционният съд е приел, че подсъдимите „ са осъществили деянието в периода 06.04.2017 г. до 29.05.2017 г.“, като ги оправдава за извършеното деяние  „на неустановена дата от началото на 2017 г. до 06.04.2017 г., както и за времето от 29.05.2017 г. до 21.06.2017 г.“, е посочено в мотивите на АСНС.

При повдигане на обвинението, прокуратурата е приела, че деянието е осъществено на определена дата- в началото на 2017 г. т.е. в рамките на един ден. С присъдата си СНС е разширил инкриминираната дата, като е осъдил лицата за деяния в  период около месец и половина, без да е имало обвинение в този смисъл.

„Според възприетото разбиране в съдебната практика, времето на осъществяване на престъплението е съществен елемент от неговите признаци и разширяването на времевия диапазон на инкриминираната дейност, може да бъде извършване единствено след наличие на съответно изменение на обвинението по предвидения за това процесуален ред.  Съдебният състав е допуснал нарушение като е осъдил лицата, при установено съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, без надлежно изменение на обвинението в този смисъл. С това е било нарушено правото на защита на подсъдимите М. Д. и И. Л., тъй като същите са осъдени за обстоятелства срещу, които не са се защитавали“.

Въззивният съд установява още, че при изготвяне на мотивите на присъдата, СНС не е посочил, кои факти е приел за установени относно деянието по чл. 321, ал. 6 от НК (участие в ОПГ), а относно подкупите,  включени в продължаваните престъпления по чл.301, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за подсъдимите М. Д. и И. Л. е повторил единствено диспозитивите на обвиненията.

Липсват изложени каквито и да е фактически констатации от СНС, за което и да е от включените в продължаваните престъпления подкупи, относно всеки от съставомерните белези на деянията кога, къде, при какви условия и кой е предал неследващ се дар на подсъдимите, в какъв размер, приет ли е дарът и т.н.

Проверяваният съд е следвало да посочи в мотивите си, кои обстоятелства приема за установени и въз основа на какви доказателствени материали, събрани и проверени посредством допустимите по НПК доказателствени средства. Липсата на каквито и да е мотиви в тези части на присъдата, води до невъзможност въззивната инстанция да провери правораздавателната воля на СНС относно престъпленията по чл.301, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Доколкото се констатира пълна липса на мотиви в тази част на първоинстанционния акт, то е невъзможно както проверката на волята на СНС, така и заместването им с мотиви от въззивната инстанция.

Заключението

На финала АСНС като се позовава на практика на ВКС,  приема, че СНС е допуснал нарушения на процесуалните правила, от категорията на съществените ( чл. 348, ал. 3, т.1 и т. 2 пр. 1 от НПК), отменя и връща  делото за ново разглеждане от друг състав на съда.“ Ако въззивният съдебен състав се произнесе по съществото на обвинението, като отмени първоинстанционната присъда и постанови нова, лишава страните от една пълноценна във всякакъв план инстанция по фактите и правото, което е процесуално недопустимо“, пише в мотивите.  И още – като контролно решаваща инстанция, въззивният съд процедира само при надлежно проведено първоинстанционно производство, приключило с валиден съдебен акт. Решението е окончателно.

Съдебните разноски 

С наложените присъди през 2021 г. Спецсъдът е осъдил  трите служителки да платят съдебните разноски по мащабното дело –  всяка по 557 лв. съдебни разноски за разходите в досъдебното производство и по 526 лв. разноски на съдебната фаза. Не са пропуснати и таксите от по 5 лв.  за  изпълнителен лист за събиране на вземането.  Първата сума отива в  държавния  бюджет, втората – по сметка на Специализирания съд.

Прави впечатление, че защитата по делото е повдигала въпроса за малозначителност на престъплението по чл. 9 ал 2 от НК, според който:„Не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна“.  Спецовете по наказателно право обаче са категорични –  щом е налице продължавана престъпна дейност, независимо от размера на нанесената вреда, делото не се прекратява.

Въпросът е на какви критерии отговарят размерите на присъдените съдебните разноски, които в случая  са в „пъти по-високи“ от качеството на   правосъдна „услуга“и  „в „пъти по-ниски“ от вредите, нанесени от  „зловредните“ престъпнички.  Важно е, че специализираното правосъдието не се е отказвало да „пипа“  тежката организирана престъпност,   дори с цената на невалидни актове.

About De Fakto

Проверете също

Ивайло Дерменджиев: Адвокатурата е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията.

Българската адвокатура е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията. Това заяви за БНР …

ВАС окончателно: Партия „Единение“ на бившия зам. земеделски министър Иван Христанов няма да участва в местните избори

  Тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата на Политическа партия (ПП) „Единение“, чиито …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten − 6 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.