Последни новини
Home / Без категория / За запазване на районен съд – Каварна се обединиха магистрати, адвокати, депутати и представители на местната власт

За запазване на районен съд – Каварна се обединиха магистрати, адвокати, депутати и представители на местната власт

Defakto.bg
В дискусията   участваха членовете на ВСС – Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова, както и повече от 120 представители на професионалната общност – съдии, прокурори, адвокати, нотариуси; народни представители от VIII-ми многомандатен избирателен район – Добрич, областният управител на област – Добрич, кметовете на общините Каварна и Шабла, кметове и кметски наместници на населени места в региона, представители на бизнеса, неправителствени организации, граждани и медии, съобщава ВСС.

Емоционално  и при голям интерес е преминало  общественото обсъждане  за съхраняване на Районен съд – Каварна, организирано от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщиха оттам.  Обсъждането е по повод откритата от колегията процедура по оптимизиране структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич.  С нея бе предложено закриване на Районен съд – Каварна и обединяването му с Районен съд – Балчик заедно със селищата от съдебния район на закривания ( евентуално) съд.

Срещата е открита от  Даниела Марчева, която е обяснила пред  напрегнатото множество, че   към този момент колегията не е предприела стъпки за закриване на Районния съд в Каварна, а  обсъждането ще подпомогне   съдийската колегия при вземане на решение за оптимизация на съдебната карта.

Марчева е обяснила, че  целта на форума е да се изслушат  становищата на всички заинтересовани страни, които могат да бъдат засегнати от една потенциална оптимизация на съдилищата.  Както и че,   броят на съдиите у нас е достатъчен, за да се осъществяват нормално правораздавателните функции, но те са неправилно разпределени с оглед броя на делата.  По тази причина една част от тях  разглеждат и решават в пъти повече дела от други техни колеги. Съдийската колегия е избрала варианти за оптимизация, при които при реализицията на най-тежкия сценарий – закриване на един съд, негативните последици ще бъдат най-малки или по-скоро ползите ще бъдат по-големи от вредите, уверява Марчева.

В хода на дискусията е  разяснено, че  предложението на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е изготвено въз основа на статистически данни, публично достъпна информация и факти събрани по служебен път. Посочени са  конкретни данни за бюджета на Районен съд – Каварна, който е над 700 000 лв., като през последните години се наблюдава равномерен ръст в средствата за издръжка средно с около 100 000 лв. на година. Средномесечно един съдия от тези съдилища постановява между 2,46 до 5 актове по същество – решения и присъди, като в тези граници варира и постъплението на съответно искови дела и нохд. В Районен съд – Каварна за 2021 г. присъдите са общо 13 броя при щат 3-ма съдии.  Делът на заповедните дела е около 65%, като това са дела с ниска правна и фактическа сложност, по които не се провеждат открити съдебни заседания, на практика са бързоликвидни.

Структурата на видовете дела показва, че по-голямата са част от гражданските дела след заповедните са брачни, след това са установителните искове.
Доста по-малък дял са делби и вещни дела- между 2 до 10 броя годишно за целия съд. Под 10 броя са и делата по КЗ и почти липсват облигационни
дела. Посочено бе, че месечно постъплението на исковите граждански дела съдия в Каварна са 5,68 бр., а заповедни и чгр. д. -12,73 бр.  за
2021г., средно за трите години- 5,44 бр.искови и 12,74 бр. заповедни и ч.гр.д. Средно постъпили нохд и нчд за периода на 1 съдия са 2,09 бр.,
ахд – 2,48 бр., чнд 2,80бр.

Лични  становища и  мнения изразиха: Галин Господинов – областен управител на Област – Добрич, Елена Балтаджиева – кмет на Община Каварна; Йордан Стоянов – председател на Общински съвет – Каварна, адв. Мила Иванова и председател на Правната комисия към Общински съвет – Каварна,Мариан Жечев – кмет на Община Шабла, Веселин Йорданов – кмет на с. Дуранкулак, Павлина Димитрова – кметски наместник на с. Селце, адв. Милен Кадикянов – председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Добрич, Цонко Цонев, Йордан Попов – нотариус и председател на сдружение „Гражданско общество“, Петър Марковски – нотариус, Милена Бончева – пробационен инспектор и председателят на Пробационен съвет с район на действие Районен съд – Каварна; Янко Янков – съдия в Апелативен съд – Варна, Галатея Ханджиева Районен съд – Каварна, Калин Гавраилов – прокурор в Териториално отделение – Каварна към Районна прокуратура – Добрич, Мария Дончева – началник на отдел „Закрила на детето“ – Каварна, Никола Воденичаров – работодател и юрист и Йорданка Павловска – управител на фирма за преводи и легализация на документи.

С множество аргументи участниците в дискусията от местната общност категорично са застанали зад запазването на съда с дводи и аргументи за .

Участниците в общественото обсъждане от региона са  обединили против закриването на Районен съд – Каварна. За стратегическото положение на съдебния район на съда в Каварна,  за рисковете от ограничаване достъпа до правосъдие,  очакваното повишаване на цените на правните услуги,   отрицателният ефект от разстоянията до най-отдалечените населени места в региона,  високите пътни разходи и липсата на редовен транспорт в част от селищата,  потенциалните практически затруднения за дейността на адвокатите и нотариусите. Обърнато е внимание на необходимостта от запазване на Районен съд – Каварна, предвид граничния район, в който се намира, наличието на морска и сухопътна граница, натовареността на граничния контролно-пропусквателен пункт – Дуранкулак, бежанския поток, високата
опасност от извършване на престъпления свързани с трафик на хора и стоки и други.

Позиция от името на народните представители от област Добрич изрази депутатът Мая Димитрова, като заяви, че е поискана среща с членовете на ВСС и призова за обстоен анализ на ползите и вредите от евентуално закриване на Районен съд – Каварна, както и за преценка на риска от ограничаване достъпа до правосъдие на гражданите.

Коментирани са и евентуалната липса на икономически ефект, очакваните затруднения в областта на наказателното правораздаване и взаимодействието между прокуратура, МВР и съд, забавяне на съдопроизводствените действия, както и липсата на каквато и да е възможност реформирането на съдилищата в Каварна и Балчик да се отрази на натовареността на съдиите в тях или на който и да е друг районен съд от съдебния район на Окръжен съд – Добрич или в страната.

На членовете на съдийската колегия към ВСС са  връчени становища против закриването на Районен съд – Каварна от Община Шабла, от  кмета на Община Каварна, както и протокол от проведено заседание на Общински съвет – Каварна, с приложена подписка от жителите на гр. Каварна,
позиции на съдиите при Районен съд – Каварна, и на прокурорите при Районна прокуратура – Добрич.

Общественото обсъждане е приключило с ангажимент на членовете на ВСС  да бъдат обсъдени всички изложени съображения и рискове и взети предвид от съдийската колегия, за да не се допусне ограничаване правата на гражданите и достъпа до правосъдие, както и участниците в срещата своевременно да бъдат информирани за всички следващи резултати.

About De Fakto

Проверете също

България се присъедини към конвенция за сътрудничество в преследването на геноцид и престъпления срещу човечеството

България се присъедини официално към Любляно-Хагската конвенция за международно сътрудничество в разследването и наказателното преследване …

Гешев решен да съди и.ф. главен прокурор Сарафов за лъжи в стил „къс разказ, сам си го измислих“

„Досега търпях всякакви лъжи, защото бях главен прокурор и ме интерсуваше престижа на институцията, която …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.