Последни новини
Home / Законът / Противодействие на корупцията: Отказите на прокуроратурата да образува наказателни производства, отиват на съдебен контрол

Противодействие на корупцията: Отказите на прокуроратурата да образува наказателни производства, отиват на съдебен контрол

Defakto.bg

67 депутати само от „Продължаваме промяната“ внесоха законопроект за противодействие на корупцията, който предвижда действащата КПКОНПИ да остане само с функции по отнемане на незаконно имуществото.  Отделно се създава  нова Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

В нея се създава фигурата на разследващите инспектори, които извършват разследващи действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), в случаите на изрично посочени корупционни престьпления (определени като такива съгласно Заповед 474/01.03.2017 г. на председателя на ВКС, с която е одобрен Единен каталог на корупционните престъпления, по който се води статистика във Върховния касационен съд), свързани с корупция, е посочено в мотивите.  Разследващите  инспектори към КПК ще вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.  Горестоящите ръководители от структурата на Комисията нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването. По този начин се осигурява обективност и независимост на разследващите органи, посочват вносителите.

Според мотивите към законопроекта незадоволителинет резултати,  а сегашната антикорупционна комисия се дължи преди всичко на липсата на разследващи правомощия. Разследващите инспектори от КПК събират, анализират и проверяват сведения при и по повод информация за проява на корупция от лица на висши държавни длъжности. Те ще имат право да искат използване на специални разузнавателни средства, да вземат обяснения от граждани, да белязват обекти и предмети, да проникват и изследват помещения, сгради и транспортни средства, да внедряват служител под прикритие и т.н.

Законопроектът не накърнява  роля на прокуратурата в досъдебните производства, пише в проекта.   Отказът на прокурора да образува досъдебно производство „при явно закононарушение и сериозни данни за извършено престьпление“ , обаче ще подлежи на обжалване пред съда от КПК. Посочена е  Препоръка 19/2000 г. на Комитета на министрите към Съвета на Европа за ролята на прокуратурата в системата на наказателното правосъдие, в която е посочена нуждата от  съдебен контрол, когато прокурорската дейност засяга основни права и свободи на заподозрения. В т. 34 е предвидена възможност за оспорване (challenge) на решението на прокурора да не обвини, което може да се постигне чрез съдебен контрол върху това решение, сочат вносителите.

Липсата на достатъчно събрани материали и недостатъчната активност на прокуратурата и/или нежелание за провеждане на ефективно разследване срещу определени лица, са и причината за липса на добри резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта.  Налице са и случаи, при които прокуратурата прекратява съответните преписки без да бъде повдигнато обвинение и внесен обвинителен акт, с което приключва и самото производство. Сега действащия НПК не позволява извършването на съдебен контрол. Липсата на санкция от страна на Съда в тези случаи съставлява липса на достатьчно гаранции за правилното приложение на закона„, пише още в тях.

Правото на оспорване може да принадлежи не само на пострадалия, но и на по-широк кръг субекти, когато конкретен пострадал от престъплението няма, но пък има сериозно засегнат публичен интерес, каквито са случаите на корупционни действия,

КПК ще се състои от петима членове – председател, заместник и трима други членове. Председателят трябва да е с юридическо образование и поне 10 години юридически стаж. Заместникът му може са е юрист или икономист със 7-годишен стаж. За редовите членове не се изисква специално образование, достатъчно е да са със степен „магистър“ и 5 години професионален стаж. Номинациите се правят от депутатите. Мандатът на комисията е 6-годишен, като членовете й имат право и на втори мандат. Кандидатите ще бъдат проверени от комисията по досиетата, а парламентът може да изиска за тях и справка от ДАНС.

Заплатата на председателя на КПК ще е 90% от възнаграждението на шефа на парламента. Заместникът му ще взема 90% от неговата заплата, а редовите членове – 80%.

Оптимизира се процесът на подаване на декларации за несъвместимост, имущество и интереси, като се премахва ненужното дублиране и многократно подаване на една и съща информация. Заемащите висши държавни длъжности ще продължават, както и досега, да подават два вида декларации – за имущество и интереси и за несъвместимост, които ще  влизат в общодостъпен регистър, както е и сега.

Комисията ще работи и по сигнали, които не са анонимни, както и по медийни публикации.

Лице, което е уволнено, преследвано, или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред„, пише в законопроекта. Забраняват се всякакви форми за заплахи и отмъщения срещу подателите на сигнали. Също така подателите на сигнали не носят наказателна отговорност за клевета, или за нарушаване на търговска тайна.

Създава се механизъм за проверка на почтеностга на разследващите инспектори и членовете на Комисията – чрез периодични проверки за почтеност по време на заемане на длъжността въз оснвона на предрително приети правила.Служителите в  КПКОНПИ ще бъдат  преназначени, но до 12 месеца след това ще минат проверка за почтеност. Ако не я издържат, ще бъдат уволнени.

Според депутатите на  законопроекта с него се създават достатъчно механизми, за да не се превърне КПК в тромав и репресивен орган и да спазва правата и законните интереси на гражданите. Особено внимание при превенцията на корупцията е обърнато на сътрудничеството с органите на местното самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса, както и с международни организации.

Констатираните дефицити в дейностга на КПКОНПИ до момента мотивират създаването на нов орган с по-широки и същевременно фокусирани правомощия, който да не свежда дейностга си до администриране на декларации, а има такъв обем от компетенции, които да спомогнат за поефективното и качествено разследване на корупция и корупционни схеми във високите етажи на властга, като са заложени достатьчно предпазни механизми, за да не се превърне в тромав и репресивен орган и да спазва правата и законните интереси  на гражданите„, са записали вносителите.

Според наблюдатели на законодателния процес, предстоят сериозни обструкции в парламента по внесения законопроект, особено по въвеждането на  разследващи правомощия на инспекторите и записания съдебен  контрол за отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства по разследванията им.  Оценката е, че  “ 80 – 90% “ от нормите на  закона, са действащо право и в момента. Като радикално ново се определя, освен разследващите функции на комисията и въвежданите механизми  за парламентарен и обществен контрол и повишената защита на подателите на сигнали.

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова, зам. главен прокурор ще ръководи общо звено срещу изборни нарушения

  Изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов, вътрешният министър Калин Стоянов и …

Обреченият избор на 11 – те от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи

Миналата седмица Koнcтитyциoнният cъд  отклони искането на бившия главен прокурор Иван Гешев срещу „анулирания“ избор …

Един коментар

  1. обретенов

    С какъв акт ще завършва разследването и как ще се съчетаят дайствията на комисията с прокуратурата?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nineteen + 19 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.