Последни новини
Home / Законът / КС допусна за разглеждане оспореното решение на НС за разплащане от АПИ с пътните фирми

КС допусна за разглеждане оспореното решение на НС за разплащане от АПИ с пътните фирми

Defakto.bg
Съдия  докладчик по делото е чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов.

Конституционният съд  допусна за разглеждане искането на 59 депутати от ГЕРБ, в което те настояват да бъде обявена противоконституционност на  Решението на Народното събрание, обявило, че  на пътните фирми трябва да се  платят само половината от парите, които им дължи Агенция  „Пътна инфраструктура“, а останалите след проверка.

Решението е допуснато  единодушно, съобщи съдът. Съдия  докладчик по делото е чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов. Конституционният съд не се е произнасял с решение или с определение за недопустимост по искане със същия предмет, поради което не е налице отрицателната процесуална предпоставка за неговата допустимост по чл. 21, ал. 6 ЗКС, е посоечно в определението на съда. 

Според опозицията  решение противоречи на принципета на правовата държава, на правото на защита, на  разделениета на властите и на независимостта на съдебната власт.   Депутатите изтъкнаха пред пред КС, че в случая Народното събрание е иззело конституционни правомощия на изпълнителната власт. Според опозицията това решение не представлява нито законодателен акт, нито такъв на парламентарен контрол.  Изложени са аргументи за противоконституционност и поради липса на предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. средства за реализиране на вземанията.

„Възможно ли е Министерският съвет да делегира правото си да ръководи вътрешната политика, изпълнението на държавния бюджет и стопанисването на държавното имущество на Народното събрание и също толкова лошо – възможно ли е Народното събрание, със свое Решение, да изземе тези правомощия на министерския съвет и неговите министри и да започне да взима оперативни решения вместо тях? Тези въпроси, разбира се са риторични“, посочиха в искането си депутатите.

Какво гласи решинието на парламента, прието на 20.04.2022 г.,( „Държавен вестник“, брой 32 от 26.04.2022 г.)

  1. Агенция „Пътна инфраструктура „да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, възлагани въз основа на договорите ‘за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища …“ и т.н.
  2. Останалите 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията по т. 1, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, се извършват след решение на Народното събрание, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности (…) и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  3. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме всички необходими правни и фактически действия по възлагането на нови дейности по сключените договори, …, включително като при необходимост сключва допълнителни споразумения към договорите по т. 1, със срок на действие не по-късно от 30 септември 2022 г. Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“ от утвърдения бюджет на Агенцията,
  4. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за да бъдат своевременно и напълно завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (…) на републикански пътища. Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“, от утвърдения бюджет на Агенцията въз основа и в размера съгласно доклад на междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности, посочена в т. 2 от решението.

Депутатите казват, че  оспорваното решение застрашава правото на защита на евентуално засегнати от последващи действия на АПИ юридически лица – контрагенти на АПИ“. Сочат пример:

„Съгласно т. 1 на Решението на заплащане подлежат до 50% от извършените дейности по възложените работи. Дори и дадена фирма да е изпълнила, примерно, 60 или 70 или дори 100 процента от работите, качествено и в срок, на нея ще й бъдат заплатени само 50%. Останалите 50% ще подлежат на заплащане евентуално само след като плащането бъде потвърдено от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание, съгласно т. 2 от същото Решение. Лесно може да се допусне, че ако фирма, изпълнила 100% от задълженията си по сключен от нея договор реши да претендира заплащане на пълния размер на задължението на държавния орган към нея, държавния орган, позовавайки се на Решение на НС от 20.04.2022 г. ще откаже това“.

Нарушение са  принципът на право на защита на гражданите (чл. 56, във връзка с чл. 117, ал. 1 от Конституцията), принципът на независимост на съда (чл. 117, ал. 2 от Конституцията) и принципът на подконтролност на актовете и действията на административните органи от страна на независимата съдебна власт (чл. 120, ал. 1 от Конституцията), обобщиха вносителите на искането.

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.