Последни новини
Home / Законът / Правителството прие промените в Търговския закон и Закона за защита от домашно насилие, предложени от МП

Правителството прие промените в Търговския закон и Закона за защита от домашно насилие, предложени от МП

Defakto.bg

Правителството прие  ключови законопроекти в сектор правосъдие, предложени от Министерството на правосъдието – промени в Търговския закон и Закона за защита от домашно насилие.

„Измененията и допълненията в Търговския закон, които предвиждат усъвършенстване на производството по несъстоятелност и стабилизация, са в изпълнение и на една от важните мерките в Плана за възстановяване и устойчивост“, заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова и допълни, че те трябва да станат действащо право още тази година.

Със законопроекта се ускорява процесът по несъстоятелност, намаляват се съдебните такси, повишава се ефективността по осребряването на имуществото, въвеждат се допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните и се регламентира единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство. Проектозаконът цели справедливо и бързо удовлетворяване на кредиторите и запазване на масата на несъстоятелността на длъжника. Премахнат се пречките за ефективна стабилизация на жизнеспособни длъжници с финансови затруднения, като се свежда до минимум загубата на работни места и се запазват ползите от дейността им за обществото и икономиката. Създава се и възможност за предприемачите да се възползват ефективно от втори шанс, чрез опрощаване на задължения, след като дейността им е била прекратена поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени вземания на кредитори.

Дълго чаканите изменения и допълненията в Закона за защита от домашно насилие предвиждат бърза и ефективна защита на пострадалите или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието.

Този законопроект е част от коалиционното споразумение. Входа на изготвянето му бе подкрепен от широк кръг неправителствени организации“, каза министър Йорданова.

За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите в законопроекта изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.

Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Предвижда се това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава, а не както до сега само районният съд по местоживеене на пострадалите.

Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено; роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било във фактическо съпружеско съжителство; съпруг или бивш съпруг на родителя.

Увеличават се  мерките за защита, сред които са: забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма; забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда; задължаване на извършителя да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева; насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване и др.

Отпада административното наказание „глоба“ за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административнонаказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност“.

Случаите на домашно насилие ще бъдат описани в национален регистър, в който достъп ще имат МВР, АСП, Агенцията за качеството на социалните услуги, ДАЗД и органите на съдебната власт.

Държавната политика по превенция и защита от домашното насилие ще се осъществява от Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган.  Специализираните услуги – национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, защитено жилище и др. ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Антон Станков: След решението за мандатите, съдиите Гроздан Илиев и Анастас Анастасов трябва да се върнат автоматично в КС

„Конституционният съд си вкара страхотен автогол, защото се опита да компенсира липсата на политическа воля за …

Обвиниха Димитър Любенов в умишлено причиняване на смърт на Околовръстното, а не по непредпазливост

Софийска градска прокуратура измени обвинението на Димитър Любенов, привлечен към наказателна отговорност за пътнотранспортното произшествие …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.