Последни новини
Home / Законът / ВАС обяви как са администрирани, образувани и разпределени трите дела по казуса на ГКПП „Капитан Андреево“

ВАС обяви как са администрирани, образувани и разпределени трите дела по казуса на ГКПП „Капитан Андреево“

Defakto.bg

Върховният административен съд разпространи информация до медиите за  администрирането, образуването и разпределянето на трите дела по казуса ГКПП „Капитан Андреево“ по дати, часове, минути и секунди, разпростани до медиите съдът.  Това стана, след като съдът се приознесе по три дела в полза на дружеството, с които бе върната дейността на Евролаб 2011″ като оператор на товаро-разтоварни дейности.  Повод са множеството запитвания на медиите, свързани с административните дела с номера 6328, 6329 и 6330 ( линкове най долу)  по описа на ВАС за 2022 г. по казуса с КГПП „Капитан Андреево“ и участието на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков в дежурните съдебните състави, разгледали делата.

Публикуваме съобщението без редакторска намеса.

Относно разглеждането на административни дела от дежурни състави

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков участва наравно с всички съдии в дежурни състави през една календарна година, съгласно правилата за определяне на ежегодните дежурни състави.

През календарна година пред Пленума на ВАС се тегли електронен жребии, в който се включват всички върховни съдии. Съгласно заповед на председателя от 2018 г., определянето на дежурни състави се извършва за период от две години чрез жребии пред Пленума на съдиите от ВАС.

На случаен принцип чрез системата се определят имената на 50% от всички върховни съдии, които ще участват в дежурствата през съответната година. След определяне на съдиите, председателят на ВАС изготвя поименен списък на дежурните състави.

Тези, които не участват в дежурните състави за съответната година, автоматично стават дежурни следващата. Съгласно правилата размяната между определени с жребий съдии за съответните години става с изрично писмено съгласие на тези съдии.

Най-късно до началото на юни всяка година, председателят на  ВАС изготвя поименен писмен график на дежурните състави по седмици. Промяна в утвърдения график се извършва само при настъпили извънредни непредвидени обстоятелства.

 

Относно участието на Георги Чолаков в дежурни състави

 

През 2018 г. е изтеглен жребий пред Пленума на ВАС и председателят не е попаднал сред имената на дежурните съдии, но се е разменил със свой колега, който е поел дежурство през 2019 година, вместо през 2018 година. Поради това съдия Георги Чолаков е бил дежурен от 30 юли до 3 август 2018 г. Следвайки правилата, през 2019 г. той не е участвал в дежурните състави.

Поради Covid-19 през 2020 година с промяна в Закона за съдебната власт беше отменена съдебната ваканция, жребий не е теглен и дежурните са определени  между всички съдии, съобразно техните отпуски. В дежурствата е участвал и председателят. През 2020 г. председателят на ВАС е бил дежурен от 3 до 7 август и от 10 до 14 август.

Жребий по посочения по-горе начин за определяне на дежурни състави е изтеглен през 2021 година, като дежурствата са разпределени между съдиите за 2021 и 2022 година. Георги Чолаков не е попаднал в жребия за 2021 г. и не е давал дежурства през миналата година. Затова той участва в дежурните състави през 2022 година.

 

Относно начина на администриране, образуване и разпределяне на трите дела във ВАС:

 

Съгласно утвърдените в съда правила, разпределящият делата на дежурните състави през 2022 година до 29 юли, е председателят Георги Чолаков, а от 1 август до 2 септември – заместник-председателят на ВАС Мариника Чернева.

В седмицата от 11 юли до 15 юли (периода, в който са разпределени въпросните 3 дела) в дежурния състав са били Георги Чолаков, Искра Александрова, Любомира Мотова, Росица Драганова и Весела Николова.

Тричленните и петчленните дежурни състави за произнасянето по делата се сформират от съдиите от всичките осем отделения в съда, като се спазва принципът на старшинството.

По посочения начин са сформирани и трите състава, разгледали въпросните дела, за което има издадени съответни разпореждания, приложени по делата. Всички докладчици са определени чрез системата за случайно разпределение, по поредността на делата.

Административно дело № 6328 от 2022 г,. входящ номер 8554 от 2022 г. е разпределено на 11 юли 2022 г. в 10,37 часа и 57 секунди, с определен докладчик Любомира Мотова.

Административно дело № 6329 от 2022 г., входящ номер 9131 от 2022 г. е разпределен на 11 юли в 10,39 часа и 53 секунди, с определен докладчик Весела Николова.

Административно дело № 6330 от 2022 г., входящ номер 9477 от 2022 г. е разпределено на 11 юли 2022 г. в 10,41 часа и 36 секунди, с определен докладчик Георги Чолаков.

На тази дата освен посочените три дела са разпределени още 4 дела . На същия ден чрез системата за случайно разпределение Георги Чолаков е определен за докладчик по дело № 6387 от 2022 г. На 13 юли са  разпределени още 3 дела и на 14 юли – още 2 дела. Общо 12 дела са били разпределени по време на дежурството на този дежурен състав (в състав Георги Чолаков, Искра Александрова, Любомира Мотова, Росица Драганова и Весела Николова), като съставите са били сформирани по описания по-горе начин.

Делата са образувани при спазване правилото да се образуват от по-малкия към по-големия входящ номер. При разпределянето им са спазени всички принципи за случайно разпределение на делата, включително и последователността на разпределението.

 

Административно дело № 6328

 

Жалбата по административно дело № 6328/2022 е постъпила във ВАС като преписка на 16.6.2022 г. и заведена в регистъра с входящ номер 8554. Първоначално преписката е била насочена от регистратурата към председателя на Седмо отделение. След това е проведена процедура по администриране между председателя на Седмо отделение и председателя на Пето отделение. След приключване на тази процедура, преписката е образувана в дело на 8 юли 2022 г. като дело на Пето отделение.

С разпореждане на председателя на Пето отделение, делото е насочено към председателя на ВАС за разпределяне и разглеждане от дежурни състави.

Видно от записа в деловодната система на съда, делото е насочено към председателя на ВАС на 8 юли 2022 г. в 13,36 часа и 59 секунди. Тъй като Георги Чолаков е имал служебен ангажимент във връзка с мероприятие по откриване на Съдебната палата в Нова Загора (от 14,00 часа на 8 юли), той е разпределил делото в началото на първия работен ден, понеделник, 11 юли 2022 г.

За докладчик по делото, чрез системата за случайно разпределение на дела, е определена Любомира Мотова.

 

Административно дело № 6329 от 2022 година

 

Жалбата по административното дело е постъпила във ВАС като преписка на 27 юни 2022 г. и заведена в регистъра с входящ номер 9131. Първоначално преписката е била насочена от регистратурата към председателя на Пето отделение. След това е проведена процедура по администриране между председателя на Седмо отделение и председателя на Пето отделение. След приключване на тази процедура, преписката е образувана в дело на 8 юли 2022 г като дело на Пето отделение.

С разпореждане на председателя на Пето отделение, делото е насочено към председателя на ВАС за разпределяне и разглеждане от дежурни състави.

Видно от записа в деловодната система на съда, делото е насочено към председателя на ВАС на 8 юли 2022 г. в 15,24 часа и 9 секунди.

Тъй като председателят на ВАС е имал служебен ангажимент във връзка с мероприятие за откриване на Съдебната палата в Нова Загора (от 14,00 часа на 8 юли), той е разпределил делото в началото на първия работен ден, понеделник, 11 юли 2022 г.

За докладчик по делото, чрез системата за случайно разпределение на дела, е определена Весела Николова.

 

 

Административно дело № 6330 от 2022 година

 

Жалбата по административното делото е постъпила във ВАС като преписка на 1 юли 2022 г. и заведена в регистъра с входящ номер 9477. Първоначално преписката е била насочена от регистратурата към председателя на Седмо отделение. След това е проведена процедура по администриране между председателя на Седмо отделение и председателя на Пето отделение. След приключване на тази процедура, преписката е образувана в дело на 8 юли 2022 г. като дело на Пето отделение.

Видно от записа в деловодната система на съда, делото е насочено към председателя на ВАС на 8 юли 2022 г. в 15,43 часа и 28 секунди.

Тъй като председателят на ВАС е имал служебен ангажимент във връзка с мероприятие за откриване на Съдебната палата в Нова Загора (от 14,00 часа на 8 юли), той е разпределил делото в началото на първия работен ден, понеделник, 11 юли 2022 г.

За докладчик по делото, чрез системата за случайно разпределение на дела, е определен Георги Чолаков.

Линкове към трите дела:

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_case.xsp?id=458967&code=vas

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=1966723&code=vas

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=1967265&code=vas

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата иска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по „Барселонагейт“

Софийската градска прокуратура предложи на главния прокурор да поиска от Народното събрание да снеме имунитета …

Демерджиев внесъл сигнал в прокуратурата срещу кабинета „Петков“ за злоупотреби с помощи за украински бежанци

„В понеделник внесох сигнал в прокуратурата, който касае работата по помощта за украинските бежанци.“ Това обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

18 − 10 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.