Последни новини
Home / Без категория / Заповедта на министъра на околната среда за санитарно-охранителната зона на язовир „Камчия“ е правилна, потвърди ВАС

Заповедта на министъра на околната среда за санитарно-охранителната зона на язовир „Камчия“ е правилна, потвърди ВАС

Defakto.bg

Върховният административен съд отмени като неправилно решение на Административен съд София–град и потвърди като правилна заповед (РД-756 от 7.10.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителната зона около язовир „Камчия“. Водният басейн захранва с питейна вода голяма част от населените места по Южното Черноморие.
Административно дело № 7432 от 2021 г. е образувано пред ВАС по касационна жалба на министъра на околната среда и водите срещу решение на първоинстанционния съд от 13 май 2021 г., което пък е образувано пред АССГ по жалба на ВиК ЕАД – Бургас.
Върховните магистрати приемат, че заповедта на министъра е в съответствие с принципа за устойчиво, балансирано и справедливо водоползване, чрез комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси. При издаването й не са допуснати нарушения при процедурата за публично оповестяване и обсъждане. Засегнатите страни са имали възможност да правят предложения и възражения, той като в нея точно са описани предмета, териториалния обхват и засегнатите лица.
Проектът на заповед на министъра е изпратен за съгласуване до РЗИ- Бургас, Министъра на здравеопазването, Регионалната дирекция по горите в Бургас, Областна дирекция Земеделие в Бургас. Същите са отговорили писмено като дали положителни становища. По този начин е дадена е възможност за надлежно участие на заинтересованите лица в административното производство. Те от своя страна са проявили активност и са идентифицирали конкретни мерки за защита на язовира, които са включени в съдържанието на заповедта.
Съгласно точка 11 от заповедта на министъра е необходимо да се изгради канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води към селата Велислав, Пчелин и Подвие, общ. Сунгурларе, област Ямбол, поради недопустимостта генерираните отпадъчни води да се събират и съхраняват в септични и изгребни ями. Целта е да не се допусне замърсяване на водите. Това изискване е в съответствие със Закона за водите и целта му е недопускане замърсяване на водите.
Необосновано първоинстанционният съд в София-град е приел доводите на ВиК дружеството за липса на финансови възможности. Моментната липса на финансови средства не може да предопределя частична неправилност на заповедта. Титулярът на разрешителното за водовземане с цел питейно битово водоснабдяване следва да експлоатира водоизточника като предвижда и изпълнява дейности и мерки за изграждане на нови съоръжения с цел постигане на дългосрочни нива на показателите на предоставяните ВиК услуги.
Точка 5 от заповедта посочва, задължение за изпълнение на графика за изграждане и маркиране на санитарно-охранителната зона. Графикът е съобразен с проекта на СОЗ, възложен и приет от ВиК ЕАД – Бургас.

About De Fakto

Проверете също

Пълна дигитализация на имотния регистър, предлага законопроект на МП, публикуван за обсъждане

Осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията, чрез създаване на …

След конкурс, повишиха девет съдии в окръжните съдилища – търговска колегия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши  класираните магистрати в  конкурс за окръжните съдилища – …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.