Последни новини
Home / Законът / Военният министър забрани на военните алкохол и наркотици в служебното време

Военният министър забрани на военните алкохол и наркотици в служебното време

Defakto.bg
Димитър Стоянов

Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде  заповед, с която се забранява в служебно време да се употребява  алкохол, наркотични
вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции.

При установено  нарушение военнослужещите ще се отстраняват от военна служба, а при явяване на военен в  „състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения“ ще му бъде налагано дисциплинарно наказание „уволнение“.

Министър Стоянов  казва още:

Забранявам продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия„.

Не на последно място военният министър забранява на военослужещите и управлението на пътни превозни средства в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

При нарушение, ще следва  уволнение.

Контролът върху изпълнението на заповедта се възлага на съответните командири/началници/ръководители, а за Министерството на
отбраната – на началника на отбраната.

Официалният документ със забраните е качен на сайта на МО.

Цялата заповед

ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
12.08.2022 г. № ОХ – 743 гр. София
ОТНОСНО: Забрана на употребата на алкохол, наркотични вещества, техни
аналози или други упойващи вещества от военнослужещите
На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), с цел обезпечаване
изпълнението на разпоредбите на чл. 114, т.3 и 4, чл. 115, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от
Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и
чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата и с оглед необходимостта
от прекратяване на случаите на нарушаване на войсковия ред и дисциплина в
резултат от употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или
други упойващи вещества

ЗАПОВЯДВАМ:

1. В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични
вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на
занятия, тренировки, учения, мисии и операции.
2. Забранявам продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или
други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на
военните формирования и в административните сгради в управление на
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
3. При установяване на нарушение на забраната по т. 1 от заповедта,
военнослужещият да се отстранява от военна служба при условията и по реда
на чл. 159 от ЗОВСРБ и чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ.
4. При явяване на военнослужещ в състояние, което не му позволява да
изпълнява служебните си задължения, причинено от употребата на алкохол
и/или злоупотреба с наркотични вещества да му бъде наложено
дисциплинарното наказание „уволнение“ по чл. 245, ал. 1, т. 8 от ЗОВСРБ.
5. В случаите по т. 5.5 от Етичния кодекс за поведение на
военнослужещите, утвърден с МЗ № ОХ-858 от 27.09.2021 г. (Етичния
кодекс), когато се установи, че при изпълнение на служебните си задължения
военнослужещият е употребил алкохол или е под въздействието на
наркотично или друго упойващо вещество, да му се наложи дисциплинарно
наказание „уволнение“ по чл. 245, ал.2 във връзка с чл. 242, т. 9 от ЗОВСРБ.
6. Забранявам управлението на пътни превозни средства от
военнослужещите в служебно и извън служебно време след употреба на
алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на
наркотични вещества или техни аналози, съгласно разпоредбата на чл. 5, ал.
3, т. 1 от Закона за движение по пътищата. При установяване на подобно
нарушение от компетентните за това органи, на военнослужещия –
нарушител да му се наложи дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.
245, ал.2 във връзка с чл. 242, т. 9 от ЗОВСРБ във връзка с т. 5.8.2 от Етичния
кодекс.
7. В т. 5.8.2 и т. 5.8.3. от Етичния кодекс за поведение на
военнослужещите, утвърден с МЗ № ОХ-858 от 27.09.2021 г. думите
„моторно превозно средство“ се заменят с „пътно превозно средство“.
8. Отменям МЗ № ОХ-680/05.11.2010 г. относно забрана за употреба на
алкохол и наркотични вещества от военнослужещите в Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, изм. с МЗ № ОХ-257/17.03.2020 г.
Със заповедта да се запознаят всички военнослужещи.
Заповедта да се публикува на страницата на министерството в
Интернет – www.mod.bg и в КИС „ЩИТ“.
Контрола върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на
съответните командири/началници/ръководители, а за Министерството на
отбраната – на началника на отбраната.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
ДИМИТЪР СТОЯНОВ

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

Общото събрание на адвокатите поиска спешни законодателни промени за адвокатските възнаграждения За мен е привилегия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.