Последни новини
Home / Актуално / Окончателно: ВАС отхвърли спора за дипломата на главния прокурор Иван Гешев като „юрист“

Окончателно: ВАС отхвърли спора за дипломата на главния прокурор Иван Гешев като „юрист“

Defakto.bg
Факсимиле от оспорваната диплома на Иван Гешев

Състав на Върховния административен съд (ВАС)  отхвърли като недопустимо оспорването на   дипломата на главния прокурор Иван Гешев, с която е придобил   квалификацията „юрист“,  специалност „Право“.   Това се вижда от окончателно определение на  ВАС, пето отделение,  което потвърждава  прекратеното  от АССГ производство за  обявяване на частична нищожност на дипломата на Гешев,  издадена от Висш институт на МВР през 1994 г.

На 11 март т.г. Административен съд София-град отхвърли исковата молба на  частния жалбоподател А.Чолаков, който обжалва пред ВАС  определението на съда  като  неправилно, поиска отмяната му и разглеждане на случая от друг съдебен състав.

Казусът бе повдигнат от бившия депутат от НДСВ и настоящ адвокат Минчо Спасов, който миналата година обяви, че  дипломата на Гешев е нелегитимна, защото след 1991 г. на завършилите Висша школа на МВР,  не се признава специалността „право“.  Добави също, че  дипломата на Гешев е издадена въз основа на указ на Държавния съвет от 1987 г., който обаче не действа след 1991 г. (виж по долу)

В частна  жалба гражданинът  Чолаков  предявява отрицателен установителен иск срещу правоприемника на Висш институт за подготовка на офицери и научно – изследователска дейност, като алтернативно е посочил още  два възможни правоприемника – МВР или Академия на МВР. Жалбоподателят иска съдът да признае  частична нищожност на  дипломата на Гешев заради  нелегитимно административно правоотношение между правоприемника и  Иван  Гешев.

Самият Гешев не фигурира като ответник в исковата молба по повод придобитата от него квалификация „юрист“, специалност „право“, удостоверени с атакуваната  диплома.  Чолаков обяснява правния си интерес да иска обявяването на нищожност на тази диплома с обстоятелството, че през през 2012 г. с подписа на Иван Гешев като прокурор е изготвен  обвинителен акт срещу него.

 Съдът

Върховните съдии, приемат определението на  АССГ за прекратяване на произвоството за правилно с аргумента, че  обжалването на самата диплома пред административен съд по реда на АПК е  недопустимо. По този ред подлежи на обжалване единствено волеизявлението за издаването или отказът за издаване на документ от значение за признаване на права, но не и самият документ,  сочат върховните съдии.

„  Не е налице административен акт, подлежащ на съдебен контрол и не е налице правен интерес за жалбоподателя от подобно оспорване„, е посочено в съдебния акт.

Дипломата за завършено образование представлява официален свидетелстващ документ, удостоверяващ придобита от лицето, за което се отнася, квалификация. Става въпрос за оспорване на съдържанието на вече издаден удостоверителен документ, какъвто е дипломата за завършено образование. При вече издаден удостоверителен документ, съдебно оспорване е недопустимо. Съдържанието на документ може да се оспори единствено по административен ред – чл. 81, ал.2 от АПК, което е извън подведомствеността на съда по чл. 128 от АПК, посочват върховните съдии.

В този смисъл е налице установена съдебна практика, която се споделя и от настоящия състав, посочва съствът на ВАС, като  допълват, че дипломата засяга само лицето, за което тя се отнася.

Твърденията  на жалбоподателя, че е налице правен интерес да иска обявяването на нищожност на тази диплома с това, че е налице подписан през 2012 г. от Иван Гешев  в качеството му на прокурор обвинителен акт срещу него, не могат да обосноват правен интерес по смисъла на чл.147 от АПК за оспорване на дипломата му за завършено образование.

Това обстоятелство не сочи на пряк и непосредствен правен интерес от завеждането на процесния отрицателен установителен иск, с който се оспорва възникването на права за трето лице, а именно специалността и квалификацията му. Придобиването на квалификация „юрист“ от Гешев през 1994 г. не засяга пряко непосредствено правата и законните интереси на ищеца“, казва съдът.

Съдиите възприемат  тезата на АССГ, че „правомощията за подписване на издадения обвинителен акт произтичат от длъжността, която е заемана, т.е. от назначаването, а не от лицето, съответно квалификацията, което има“, посочва АССГ.  В неговия акт е отбелязана  и  съдебната практика на административните съдилища и на Върховен административен съд през 2011 г., когато бе установено, че Калина Илиева  е изпълнявала длъжността Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, без да притежава диплома за завършено висше образование.

Липсата на пряк и непосредствен правен интерес е липса на абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на предявения отрицателен установителен иск, поради което обжалваното определение е правилно като краен резултат и следва да бъде оставено в сила, заключава съставът на ВАС.

Определението на съда е окончателно.

Политици и юристи „за“ и „против“ дипломата на главния прокурор

Адвокат Минчо Спасов
Главният прокурор е завършил „Право“ в Академията на МВР през 1994 г.  Тогава училището използва абревиатурата ВИПОНД.  Според твърденията на адвокат Спасов, дипломата на Гешев е издадена въз основа на указ на Държавния съвет на НРБ от 1987 г.  С него тогавашната Висша школа на МВР получава правото да издава дипломи за юридическа правоспособност на завършващите, но той не действа след премахването на Държавния съвет и приемането на новата Конституция. Спасов твърди, че през 1994 г. тогавашният ВИПОНД не е имал статут на ВУЗ, който да издава дипломи за юридическо образование.

В действащия към онази дата закон пише, че ВУЗ-овете се създават със закон, а не с указ от Държавния съвет. В сайта на Академията на МВР пише, че до края на учебната година 1989-1990 г. на завършилите факултетите на Държавна сигурност „Народна милиция“ се признава специалност „Право“, но не и след 1990 г.“, заяви  Минчо Спасов.

Проф. Янаки Стоилов

От отговор на депутатско питане в 46-ото НС на тогавашния служебен министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов стана ясно, че няма проблеми с дипломата за юридическо образование на главния прокурор Иван Гешев.  Той беше запитан от Николай Хаджигенов  дали Гешев „изобщо може да заема каквато и да е юридическа длъжност“.

Според наличните в правосъдното министерство документи, през 1996 г. Гешев е издържал изпит за правоспособност с „много добър“, след което му е издадено удостоверение и то е в вписано в специалния регистър, каза Стоилов.

Относно спора около указа от 1987 г. и това, че е спрял да действа след приемането на новата Конституция, правосъдният министър обясни днес, че обучавалите се по отменения указ са запазили правото си да придобият квалификация „юрист“.

Посочи, че това е записано в Закона за МВР, където е казано,  че „обучаемите, приети по реда на отменения указ, запазват правото си да придобият гражданската специалност „Право“, квалификация „юрист“ или гражданската специалност „Водоснабдяване и канализация“, квалификация „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“„Следователно законът е предвидил възможността за заварените случаи започналите обучение със срок от 5 години и изучаващи всички юридически дисциплини, да запазят правото си да придобият гражданска специалност „Право“, квалификация „юрист“, каза  Стоилов.  Според него други налични документи за завършеното образование на главния прокурор могат да бъдат поискани от МВР и МОН.

„Проблемите с квалификацията могат да се обсъждат, но по-големите са от друго естество и се отнасят до дейността на прокуратурата“,  каза в заключение  проф. Янаки  Стоилов пред депутатите от 46-ия парламент.

 

Иван Демерджиев, служебен МВР – шеф

На 12 август т.г. служебният  вътрешен  министър Иван Демерджиев поднови въпроса, като каза, че  отново има движение по документите, които засягат дипломата на Гешев: „Там се открива интересно поле за работа – компетентността на органа, издал тази диплома. Има съмнения и оплаквания, че дипломата може да е издадена от некомпетентен орган“.  „Некомпетентен орган означава, че към днешна дата нямате диплома.

Имате възможност да се сдобиете с такава, но нямате в момента“, поясни още служебният МВР – шеф.

Изглежда  темата не бележи заглъхване.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Андрей Янкулов: Борисов не успя напълно да овладее съда и няма от какво да се страхува

Не виждам никаква разумна причина Борисов да не се откаже от имунитета си – това …

Тълкувателно решение по приложението на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ВКС постанови Тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Търговския закон и Закона за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

6 − six =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.