Последни новини
Home / Законът / Сериозно увеличение на минималните адвокатски хонорари по Наредба № 1 предлага Висшият адвокатски съвет

Сериозно увеличение на минималните адвокатски хонорари по Наредба № 1 предлага Висшият адвокатски съвет

Defakto.bg

Сериозно увеличение на минималните адвокатски хонорари по Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения,  предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) .  Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на съвета.  В него е посочено, че промените се налагат заради съществено изменение на обществено-икономическите отношения в страната през 2022 г., свързани с рязко и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатска професия и предоставяна на правна защита и съдействие на физически и юридически лица, повишените   изисквания към адвокатската дейност и възлагане на адвокатите на дейности по специални закони, увеличаващи административната тежест – Закон за защита на личните данни, Закон за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво, както и необходимостта от поддържане на професионалната квалификация.

В мотивите е посочено, че  се въвеждат нови правила, които ще позволяват на адвокатите  „да  предоставят не само безплатна правна помощ, но и да слиза под минимума  на предвидените  възнаграждения“.  По този начин адвокатът ще  получи  възможност за собствена преценка за платежоспособността на клиента и за възможността му да ползва правна помощ от адвокат без да прибягва до правната помощ, предоставяна от държавата, пишат адвокатите.  Предложението е съобразено  с практиката на Съда на ЕС, според която „адвокатите не носят дисциплинарна отговорност за договаряне на възнаграждения под предвидените минимални размери в Наредба № 1/09.07.2004 г. и могат в рамките на свободата на договаряне да определят свободно размерите на възнаграждения за предоставяната от тях правна помощ и под минималните размери„.

Законопроектът предвижда  заплащането на пътни разходи. „За процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, находящо се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, към възнаграждението, определено по реда на наредбата, се добавя и сумата на необходимите пътни разходи и престой, които се определят съобразно текущите потребителски цени“.

Изравняват се и минималните възнаграждения по административни дела и граждански дела.

Предлага се  възможност за двуктратно увеличение на минималния хонорар за работа в почивни дни, за оказана  спешна  правна помощ, както и когато  процесуалното представителство или правната защита и съдействие са свързани с особена фактическа и правна сложност. Преценката за това ще се прави от  съда по реда на чл. 78 ГПК, пише в мотивите.

Записано е още, че  размерите на минималните адвокатски възнаграждения ще  бъдат увеличени между 30 % и 100 %, като се отчита съществуващия дисбаланс в действаща Наредба  между размерите на възнаграждения за различни видове правна помощ. Най-ниският хонорар за писмена консултация, който в момента е 60 лв., а се предлага да стане 200 лв.  За процесуално представителство е  заложено увеличение не само на твърдата сума, но и на процента от интереса, фиксиран в нея.  Двойно се увеличават възнагражденията, когато правната помощ е предоставена на чужд език и в двоен размер, ако е предоствена “ в условията на спешност или в неработни дни.

Предложените суми за минимално адвокатско възнаграждение са мотивирани и със  средната месечна заплата в България за м. юни 2022 г., която по
данни на Националния статистически институт от 12 септември 2022 г.е 1710 лв. – от които 1715 в обществен сектор и 1708 в частен сектор). Същевременно, минималната работна заплата е в размер на 710 лв.

„Предложените минимални възнаграждения държат сметка за необходимостта всеки български гражданин да има достъп до защита на своите права и законни интереси, но същевременно съобразява нуждата от достойно и справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, на които следва да отговаря адвокатът“, пише  ВАдС.  Според анализа на съвета, промените са в  съответствие с правото на Европейския съюз и националното  право.

Срокът за обществено обсъждане 30 дни след публикуване на проекта на наредба и мотивите за промените.

Из промените: 

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес хонорарите ще са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

По-високи възнаграждения за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в търговския регистър

Предлага се  за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт, посочва Lex.bg:

а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;

б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. + 3 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;

 г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. + 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;“.

Променя се и заплащането на  адвокатите за услуги,  свързани с търговския регистър.  Предлага се   минималното заплащане при   подготовка на документи, заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове“, да  е:

а) едноличен търговец – 250 лв.; (сега 150 лв.)

б) събирателно дружество – 300 лв.; (сега 180 лв.)

в) командитно дружество – 400 лв.; (сега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.; (сега 300 лв.)

д) акционерно дружество – 1000 лв.; (сега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (сега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.; (сега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.; (сега 400 лв.)

Lex. bg. изчислява, че ръст бележи и минималното заплащане по дело за делба – от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Предвижда се, че  възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава – на база данъчната оценка, пише изданието..

 За най-тежките наказателни дела – 6000 лв. минимален хонорар

Предлага се увеличение и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението става:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (сега 400 лв.);
 2. до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (600 лв.);
 3. до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв. (1000 лв.);
 4. до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв. (1500 лв.);
 5. над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв. (2000 лв.);
 6. доживотен затвор – 6000 лв. (4000 лв.)

От  100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза.

 

About De Fakto

Проверете също

Антон Станков: След решението за мандатите, съдиите Гроздан Илиев и Анастас Анастасов трябва да се върнат автоматично в КС

„Конституционният съд си вкара страхотен автогол, защото се опита да компенсира липсата на политическа воля за …

Обвиниха Димитър Любенов в умишлено причиняване на смърт на Околовръстното, а не по непредпазливост

Софийска градска прокуратура измени обвинението на Димитър Любенов, привлечен към наказателна отговорност за пътнотранспортното произшествие …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.