Последни новини
Home / Законът / Сериозно увеличение на минималните адвокатски хонорари по Наредба № 1 предлага Висшият адвокатски съвет

Сериозно увеличение на минималните адвокатски хонорари по Наредба № 1 предлага Висшият адвокатски съвет

Defakto.bg

Сериозно увеличение на минималните адвокатски хонорари по Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения,  предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) .  Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на съвета.  В него е посочено, че промените се налагат заради съществено изменение на обществено-икономическите отношения в страната през 2022 г., свързани с рязко и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатска професия и предоставяна на правна защита и съдействие на физически и юридически лица, повишените   изисквания към адвокатската дейност и възлагане на адвокатите на дейности по специални закони, увеличаващи административната тежест – Закон за защита на личните данни, Закон за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво, както и необходимостта от поддържане на професионалната квалификация.

В мотивите е посочено, че  се въвеждат нови правила, които ще позволяват на адвокатите  „да  предоставят не само безплатна правна помощ, но и да слиза под минимума  на предвидените  възнаграждения“.  По този начин адвокатът ще  получи  възможност за собствена преценка за платежоспособността на клиента и за възможността му да ползва правна помощ от адвокат без да прибягва до правната помощ, предоставяна от държавата, пишат адвокатите.  Предложението е съобразено  с практиката на Съда на ЕС, според която „адвокатите не носят дисциплинарна отговорност за договаряне на възнаграждения под предвидените минимални размери в Наредба № 1/09.07.2004 г. и могат в рамките на свободата на договаряне да определят свободно размерите на възнаграждения за предоставяната от тях правна помощ и под минималните размери„.

Законопроектът предвижда  заплащането на пътни разходи. „За процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, находящо се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, към възнаграждението, определено по реда на наредбата, се добавя и сумата на необходимите пътни разходи и престой, които се определят съобразно текущите потребителски цени“.

Изравняват се и минималните възнаграждения по административни дела и граждански дела.

Предлага се  възможност за двуктратно увеличение на минималния хонорар за работа в почивни дни, за оказана  спешна  правна помощ, както и когато  процесуалното представителство или правната защита и съдействие са свързани с особена фактическа и правна сложност. Преценката за това ще се прави от  съда по реда на чл. 78 ГПК, пише в мотивите.

Записано е още, че  размерите на минималните адвокатски възнаграждения ще  бъдат увеличени между 30 % и 100 %, като се отчита съществуващия дисбаланс в действаща Наредба  между размерите на възнаграждения за различни видове правна помощ. Най-ниският хонорар за писмена консултация, който в момента е 60 лв., а се предлага да стане 200 лв.  За процесуално представителство е  заложено увеличение не само на твърдата сума, но и на процента от интереса, фиксиран в нея.  Двойно се увеличават възнагражденията, когато правната помощ е предоставена на чужд език и в двоен размер, ако е предоствена “ в условията на спешност или в неработни дни.

Предложените суми за минимално адвокатско възнаграждение са мотивирани и със  средната месечна заплата в България за м. юни 2022 г., която по
данни на Националния статистически институт от 12 септември 2022 г.е 1710 лв. – от които 1715 в обществен сектор и 1708 в частен сектор). Същевременно, минималната работна заплата е в размер на 710 лв.

„Предложените минимални възнаграждения държат сметка за необходимостта всеки български гражданин да има достъп до защита на своите права и законни интереси, но същевременно съобразява нуждата от достойно и справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, на които следва да отговаря адвокатът“, пише  ВАдС.  Според анализа на съвета, промените са в  съответствие с правото на Европейския съюз и националното  право.

Срокът за обществено обсъждане 30 дни след публикуване на проекта на наредба и мотивите за промените.

Из промените: 

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес хонорарите ще са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

По-високи възнаграждения за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в търговския регистър

Предлага се  за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт, посочва Lex.bg:

а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;

б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. + 3 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;

 г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. + 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;“.

Променя се и заплащането на  адвокатите за услуги,  свързани с търговския регистър.  Предлага се   минималното заплащане при   подготовка на документи, заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове“, да  е:

а) едноличен търговец – 250 лв.; (сега 150 лв.)

б) събирателно дружество – 300 лв.; (сега 180 лв.)

в) командитно дружество – 400 лв.; (сега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.; (сега 300 лв.)

д) акционерно дружество – 1000 лв.; (сега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (сега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.; (сега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.; (сега 400 лв.)

Lex. bg. изчислява, че ръст бележи и минималното заплащане по дело за делба – от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Предвижда се, че  възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава – на база данъчната оценка, пише изданието..

 За най-тежките наказателни дела – 6000 лв. минимален хонорар

Предлага се увеличение и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението става:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (сега 400 лв.);
 2. до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (600 лв.);
 3. до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв. (1000 лв.);
 4. до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв. (1500 лв.);
 5. над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв. (2000 лв.);
 6. доживотен затвор – 6000 лв. (4000 лв.)

От  100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза.

 

About De Fakto

Проверете също

С две особени мнения Конституционният съд отхвърли искане на състав на ВАС срещу oтнетия лиценз на „Делта гард“

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност …

ССБ уточнява: Пленумът на ВСС може да бъде заменен от извънредно Общо събрание на Съдебния и Прокурорския съвет

В допълнително становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България  по законопроекта за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − 8 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.