Последни новини
Home / Законът / Правото на Съюза не допуска масово съхраняване на данни за трафик и местонахождение, освен при заплаха за националната сигурност

Правото на Съюза не допуска масово съхраняване на данни за трафик и местонахождение, освен при заплаха за националната сигурност

Defakto.bg
  1. Решението на СЕС отхвърля  регулацията в  Германия за общо съхраняване на данни за комуникации

Съдът на ЕС  потвърждава, че правото на Съюза не допуска общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение, освен в случай на сериозна заплаха за националната сигурност.  Това е решение на СЕС по съединени дела C-793/19 | SpaceNet и C-794/19 | Telekom Deutschland, за което съобщава пресслужбата на съда. За целите на борбата с тежката престъпност обаче държавите членки могат, при строго спазване на принципа на пропорционалност, да предвиждат по-специално целево и/или бързо съхраняване на такива данни, както и общо и неизбирателно съхраняване на IP адреси.

 Казусът

SpaceNet и Telekom Deutschland предоставят в Германия обществено достъпни услуги за достъп до интернет като Telekom Deutschland  предоставя и телефонни услуги. Те оспорват пред германските съдилища наложеното им по силата на германския Закон за далекосъобщенията (TKG) задължение, считано от 1 юли 2017 г., да съхраняват далекосъобщителните данни за трафик и за местонахождение на своите клиенти.

С някои изключения TKG възлага на доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги , по-специално за целите на преследване на тежки престъпления или предотвратяване на конкретна заплаха за националната сигурност, задължение за общо и неизбирателно съхраняване за срок от няколко седмици на основната част от данните за трафик и данните за местонахождение на крайните ползватели.

Германският Федерален административен съд иска да се установи дали правото на Съюза, както е тълкувано от Съда1, допуска такова национално законодателство.
Съмненията му се дължат по-специално на факта, че предвиденото в TKG задължение за съхраняване се отнася до по-малък брой данни и до по-кратък срок за съхраняване (4 или 10 седмици) от предвидените в националните правни уредби, разглеждани в делата, по които са постановени по-ранните съдебни решения. Тези особености ограничават възможността съхранените данни да позволят извеждането на много точни заключения за личния живот на лицата, чиито данни са били съхранени. Освен това TKG осигурява ефективна защита на съхранените данни срещу рисковете от злоупотреба и неправомерен достъп.

Съдът потвърждава предходна  практика

Той отговаря на германския Федерален административен съд, че правото на Съюза не допуска национално законодателство, предвиждащо общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение като превантивна мярка за целите на борбата с тежката престъпност и предотвратяването на сериозните заплахи за обществената сигурност.
За сметка на това правото на Съюза допуска национално законодателство:
– позволяващо за целите на опазването на националната сигурност да се разпореди на доставчиците на електронни съобщителни услуги да извършват общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение в положения, при които съответната държава членка е изправена пред сериозна заплаха за националната сигурност, която е действителна и настояща или предвидима. Такова разпореждане може да подлежи на контрол или от съд, или от независима административна структура и може да бъде издадено само за ограничен до строго необходимото период от време, който може да бъде удължен, ако заплахата продължи да съществува,

– предвиждащо за целите на опазването на националната сигурност, борбата с тежката престъпност и предотвратяването на сериозни заплахи за обществената сигурност целево съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение, което да е ограничено въз основа на обективни и недискриминационни критерии в зависимост от категориите засегнати лица или посредством географски критерий, за ограничен до строго необходимото период от време, който може да бъде удължен,
– предвиждащо за същите цели общо и неизбирателно съхраняване на IP адреси, дадени на източника на свързване с интернет, за ограничен до строго необходимото период от време,
– предвиждащо за целите на опазването на националната сигурност, на борбата с престъпността и на опазването на обществената сигурност общо и неизбирателно съхраняване на данни относно самоличността на ползвателите на електронни съобщителни средства, и
– позволяващо за целите на борбата с тежката престъпност и a fortiori за опазване на националната сигурност да се разпореди на доставчиците на електронни съобщителни услуги да извършват за определен период бързо съхраняване на данните за трафик и на данните за местонахождение, с които разполагат тези доставчици на услуги.
Освен това подобно национално законодателство трябва да гарантира с ясни и точни правила, че съхраняването на разглежданите данни е подчинено на спазването на съответните материални и процесуални условия и че засегнатите лица разполагат с ефективни гаранции срещу рисковете от злоупотреби.

Що се отнася до TKG, Съдът констатира, че установеното с този закон задължение за съхраняване се отнася до данните, необходими за идентифициране на източника и местоназначението на повикването, датата и часа на началото и на края на връзката, или, в случай на предаване на кратки, мултимедийни или подобни съобщения — времето на изпращането и на получаването на съобщението, както и при мобилно ползване — знаците на клетката, която се използва от осъществяващата и от приемащата повикването линия в началото на връзката.  При предоставянето на услуги за достъп до интернет задължението за съхраняване се отнася в частност до присвоения на абоната IP адрес, датата и часа на началото и на края на ползването на интернет от присвоения IP адрес, и при мобилно ползване — знаците на клетката, която се използва в началото на интернет връзката. Съхраняват се и данните, които позволяват да се установят географското положение и посоките на максимално излъчване на антените, обслужващи съответната клетка.
Действително данните за услуги за електронна поща не попадат в обхвата на задължението за съхраняване, предвидено в TKG, но те са само незначителна част от разглежданите данни. Съхраняват се  данните на ползватели, които имат задължения за професионална тайна, като адвокати, лекари и журналисти.

Съответно, в обхвата на задължението за съхраняване, предвидено в TKG, попада голяма съвкупност от данни за трафик и данни за местонахождение, които по същество съответстват на данните, във връзка с които са приети горепосочените по-ранни съдебни решения.
Тази съвкупност от данни за трафик и данни за местонахождение обаче, съхранени през период от съответно десет и четири седмици, може да позволи да се изведат много точни заключения за личния живот на лицата, чиито данни са съхранени, като например за навиците им в ежедневния живот, мястото на постоянно или временно пребиваване, ежедневните им или други пътувания, упражняваните дейности, социалните връзки на тези лица и социалните кръгове, в които се движат, и по-специално да се установи профилът на посочените лица.
Що се отнася до гаранциите, предвидени в TKG, за защита на съхранените данни срещу риска от злоупотреба или срещу всякакъв неправомерен достъп, Съдът отбелязва, че съхраняването на тези данни и достъпът до тях представляват отделни видове намеса в основните права на засегнатите лица, които изискват различна обосновка. От това следва, че национално законодателство, което осигурява пълното зачитане на условията, произтичащи от съдебната практика в областта на достъпа до съхранените данни, по естеството си не може нито да ограничи, нито да отстрани тежката намеса в правата на засегнатите лица, произтичаща от общото съхраняване на тези данни.

Финално

 

По същество решението  на СЕС отхвърля  регулацията в  Германия за масово съхраняване на данни за комуникации. Някои политици смятат, че това е важен инструмент за борба с организираната престъпност, детската порнография и тероризма. Защитници на човешките права и правата на потребителите обаче го смятат за намеса в личното пространство.  В годините назад върховната съдебна инстанция на ЕС е отсъждала по дела, свързани с други страни членки, че масовото съхраняване на комуникационни данни без причина е незаконно, припомни ДПА.

Агенцията допълни, че в пост в „Туитър“ германският министър на правосъдието Марко Бушман е окачествил днес решението на магистратите в Люксембург като „добър ден за правата на човека“ и като „историческо“. „Сега ние най-накрая бързо ще отстраним от закона необоснованото съхраняване на данни“, заявява той.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Единодушно КС допусна искането на президента срещу „енергийните вноски“ върху вноса и транзита на природен газ през България

Единодушно с 10 гласа КС допусна за разглеждане исканет он държавния глава срещу   „енергийни вноски“ …

Мнозинството българи не разбират нуждата от промени в Конституцията, 74 на сто не одобряват смяна на националния празник

Мнозинството от българите не разбират нуждата от промени в Конституцията, а 95% нямат или имат …

Един коментар

  1. Богдан Млъчков

    СЕС продължава да показва безподобно неразбиране на материята.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 − 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.