Последни новини
Home / Законът / Промени в закона разширяват видовете правна помощ и производствата за които лицата я ползват, предлага МП

Промени в закона разширяват видовете правна помощ и производствата за които лицата я ползват, предлага МП

Defakto.bg

Разширяване на кръга лица, които да  ползват  правна помощ, освобождаване от съдебни такси и предоставянето й в извънсъдебни производства – това предвиждат измененията и допълненията на Закона за правна помощ, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Предложените промени са една от мерките в Националния план за възстановяване и устойчивост.  Установени слабости, пропуски и неточности в действащата нормативна уредба налага прецизирането на някои правни норми и привеждането им в съответствие с настъпили промени в други нормативни актове и с установената практика през годините на прилагане на ЗПП, се казва в мотивите на законопоректа.

Целта  е да се подобри достъпът до правосъдие, чрез осигуряването на по-благоприятни условия за хората от уязвимите групи.

  • Гарантира се  достъпа до правосъдие чрез правна помощ в извънсъдебни производства и процедури за извънсъдебно решаване на спорове.

Действащият закон за правната помощ ограничава консултациите и подготовката на документи до такива, касаещи съдебното производство. С измененията се дава възможност за граждани, които отговарят на условията за правна помощ, да ползват консултации и адвокатска помощ при подготовка на документи за производства по издаване на индивидуални административни актове и тяхното оспорване по административен ред, както и представителство пред извънсъдебни органи и в извънсъдебни процедури (например при медиация и арбитраж).

Това са производства пред административни органи от изпълнителната власт, в чиито правомощия е издаването на индивидуални административни актове, касаещи социални права на гражданите, дискриминация, бежански права, потребителски права и др.  Тези органи могат да бъдат Държавната агенция за бежанците, Комисията за защита от дискриминация, Комисия за защита на потребителите и други административни органи. Към извънсъдебните органи за решаване на спорове, освен изброените, спадат и арбитражите за решаване на потребителски спорове.
Предимството за гражданите, при ползването на тези нови правни средства за защита, се състои в това, че те благоприятстват достъпа до правосъдие, чрез осигуряването на по-бързи и по-евтини начини за защита и при по-малко формалности, които ще  предотвратят внасянето на спора в съда, ще намалеят случаите на оспорване по съдебен ред и съдебните дела, смятат вносителите.

  • Разширява се кръга от лица със специфичен профил, имащи достъп до системата за правна помощ.

Към кръга от лица със специфичен профил, имащи  достъп до системата за правна помощ, се добавят и лицата с физически и ментални увреждания, както и хора, получили международна закрила или ползващи се от временна закрила.

  • Освобождават се от съдебни такси и разноски по граждански и административни производства, включително от възстановяване на разноските за правна помощ в полза на Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Това ще става по преценка на съда в случаите, когато е допусната правна помощ по социални причини, установени с документи от съответните органи и невъзможност лицата да заплатят за защита от упълномощен адвокат.

Зачестилите случаи на злоупотреба с право на правна помощ, сред които са и  многократно предявяваваните искания за замяна на назначения им адвокат с друг, възпрепятстват протичането на производството в разумни срокове, увреждат правата и законните интереси на останалите страни в производството, без да имат видима и действителна полза от това, е посочено в мотивите на законопроекта.
По тази причина се предлага злоупотребата с правото на правна помощ да е основание за нейното прекратяване. Като злоупотребата ще е налице, ако в рамките на едно и също производство ползвателят на правната помощ е поискал замяна на адвокат три или повече пъти. Злоупотреба ще е и всяко друго недобросъвестно упражняване на правото на правна помощ, извършено в противоречие с целта на закона и правата и законните интереси на страните в производството.

Промените( чл. 19 от Закона за правната помощ) увеличават  размера на възнаграждението, което се изплаща на адвокатските съвети за всяко тримесечие  за осъществяваната от тях дейност по администриране на правната помощ. По сега действащия закон,  НБПП заплаща на адвокатските съвети  10% от сумата, изплатена на адвокатите от съответната адвокатска колегия за предходното тримесечие. Предлага се сумата да се завиши на 20 % поради  увеличените задължения на адвокатските съвети при администрирането на правната помощ.

Промените предвиждат и увеличаване на възнаграждението на петимата членовете на НБПП. Мотивите в случая са, че това възнаграждение не е променяно от 1 януари 2012 г., а оттогава са настъпили промени в обществено-икономическите условия и ситуация в страната, които безусловно са основание за неговата промяна. Нещо повече – през тези години са се увеличили и ангажиментите на членовете на бюрото във връзка с изпълнение на правомощията им по закон.

Тъй като промените оказват въздействие  върху бюджета,  те са съпроводени от финансова обосновка.

Срокът за провеждане на обществени консултации е 14 дни. По-краткият срок е сварзан с обстоятелството, че предложените промени в проекта за промени в  Закона за правната помощ са наложителни  във връзка с изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ).   В Приложение към решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на ПВУ на България е предвидено измененията на ЗПП да бъдат приети в четвъртото тримесечие на 2022 г., е посочено в мотивите на законопроекта.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е образувала 19 досъдебни производства за търговия с гласове, един е с повдигнато обвинение

Прокуратурата съобщи, че  подновява практиката си от предишни избори да оповестява информация за образуваните дела …

А.Василев и Т. Йорданов по взаимно съгласие спряха делото за клевета, заведено за 250 хил. лв., от първия срещу втория

По взаимно съгласие бившият финансов министър Асен Василев ( „Продължаваме промяната“) и Тошко Йорданов, зам.-председателя …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.