Последни новини
Home / Актуално / Адв. Михаил Екимджиев: Скандално Конституционният съд  даде пожизнен мандат на съдебната номенклатура

Адв. Михаил Екимджиев: Скандално Конституционният съд  даде пожизнен мандат на съдебната номенклатура

Defakto.bg

Когато парламентът е неспособен да  излъчва свои  представители в държавни органи, президентът да поема временно задълженията му

 

Адв. Михаил Екимджиев

  Впечатлен ли сте, г-н Екимджиев от решението на Конституционния съд,  с което седем съдии не прекратиха дейността на Инспектората  към ВСС, поради изтекъл мандат , а го „овластиха“ да работи,  докато му изберат заместници. 

-Няма да използвам евфемистични изрази. Решението на Конституциониня съд (КС) е скандално, възмутително и конюнктурно, защото то реално ни връща във времето на зрелия социализъм. Това решение е по-лошо от онова злополучно решение от 2003 г., когато КС блокира всякаква възможност за съдебна реформа без свикване на Велико народно събрание. Е, след като 2003 г. бетонира пороците и дефектите на съдебната система, със сегашното си решение КС практически даде пожизнен мандат на съдебната номенклатура, на Висшия съдебен съвет и на Инспектората.

  Какво имате предвид?

– Давайки абсолютен приоритет на принципа на непрекъснатостта на органите в държавното управление, съдът дава възможност неговото решение по аналогия да бъде използвано и за безкрайно удължаване на мандатите, както на Инспектората на ВСС, така и на ВСС, а защо не и на самия КС, от което удобно и практично биха се възползвали хората, постановили това решение.  Следвайки логиката на това решение, ако органите,  които ги излъчват (парламент, президент, върховни  съдилища) , че  избраниците,  които са излъчили им харесват, защото оправдават очакванията им,  те злоумишлено може да откажат да представят нови свои представители в колегиалните органи. И по този начин да дадат един пожизнен мандат на Инспектората,  ВСС, КС. Тоест, връщаме се във времето на Политбюро и пожизнените  длъжности, като това е отричане на основен принцип на демократичните общества, какъвто е мандатността.  А мандатността е средство и срещу корупцията, и срещу злоупотребите,  и срещу цялото разложително действие на прекомерно дългото упражняване на властта.  Има и друг принцип – „Всяка власт развращава, но абсолютната власт развращава абсолютно.“

Когато нямаш фиксиран мандат, ти нямаш вътрешния мотив да се съобразяваш с върховенството на закона, с моралните принципи, губят се вътрешните задръжки.  Затова всички органи в демократичната държава, като започнем от Народното събрание, най важният орган в парламентарната република, президентът и всички органи , които се излъчват от тях имат мандат. КС отрече този основен принцип.

  Съдът мотивира, обаче отклонението от принципа на мандатността с държавническа необходимост поради липса дpyгo пpaвнo cpeдcтвo за преодоляване на кризата от неизпълнените задължения на Народното събрание да избере нови членове на Инспекторатаа и нов Гл. инспектор.

– Държавническите необходимости и принципи са посочени изрично в Конституцията, и там мандатния принцип е прокаран от началото до края в нормите, които визират държавното устройство.  Там никъде експлицитно не е посочен принципа на непрекъснатостта в управлението.

Вярно е, че този принцип може да се извлече логически и от Конституцията,  и от опита на цивилизованите държави,   но той е характерен за цялостното държавно управление и не важи с еднаква категоричност и интензитет за различните  публични институции.

Както правилно е отбелязано в особеното мнение на конституционните съдии Красимир Влахов и Атанас Семов,  този принцип не е никак задължително да се прилага за Инспектолата на ВСС, защото той е орган, който до 2007 г. изобщо не съществуваше и не е пряко свързан  със същинската функция на съдебна власт.  Съдиите, които правораздават, имат гарантирана несменяемост до пенсионирането им, но Инспекторатът и ВСС са  временни  назначения и техният мандат е императивно фиксиран в Конституцията.

Възмутен съм от елементарния подход на мнозинството конституционни съдии, които изправени пред  два принципа – на мандатността и непрекъснатостта, решиха, че просто трябва  да изберат едното или другото, а не да намерят разумен баланс между тези конкуриращи се ценности.

Това е черно – бялото полярно мислене, характерно за  тоталитарните режими. Правото е изкуство на разумен баланс между защитими обществени ценности.

  Имате ли идея, все пак,  какъв би трябвало да е разумния изход от абсурдната ситуация, в която се оказаха доста органи на държавата.Освен инспектората,  НС „забрави“ да избере 11 члена на  ВСС, двама конституционни съдии и др.

– Като говорим за търсене на разумно решение е добре да си спомним, че имаме очевидна конституционна  аналогия.  Когато НС не  може да излъчи правителство, президентът назначава временно служебно правителство.  Защо в този случай да не се подходи по същия начин и органите, които не могат да бъдат избрани  от парламента, да бъдат временно излъчвани от президента. Това би било и сериозен стимул за парламента да  излъчва своевременно своите представители.

В българското държавно устройство само президенът и парламентът са пряко избираеми от народа (суверена). Те са овластени  в еднаква  степен, дори може да се каже, че президентът като едноличен орган, е по-овластен от всеки  народен представител и е естествено точно този орган, натоварен от Конституцията с най-много власт и доверие, да замести временно парламента, когато той е неспособен, не иска или не може, да изпълни задълженията си.  Думичката „времeнно“, е именно баланса между двата  принципа на мандатността и на непрекъснатостта.  Щом Конституцията допуска временно служебно правителство,  какво пречи същото да се направи за един периферен и незначителен орган като Инспектората, без който спокойно можем да минем и който не помага особено на съдебната система.

В своето особено мнение съдиите Атанас Влахов и Красимир Семов правят блестящ анализ на казуса, но те не казват какво да се прави. Изход в своето особено мнение е посочил Янаки Стоилов, който предлага на законово ниво да се даде разумен срок за избор на новите членове на Инспектората, а не безсрочна работа, според решението. Но не  става ясно какво се случва, ако и в този „разумен срок“ те не бъдат избрани.  Би могло да се мисли, ако и в срока, който Стоилов предлага не се състои избор, да се допусне  спадащ кворум за този вот. Това са фините баланси, така се търси разум, а не като на детенце да подадеш две играчки и да кажеш – избери си кончето или калинката.

И тук идва най-подлата и недостойна мотивация на решението на КС.  Неколкократно е посочено как КС не може да бъде позитивен законодател, как не може да дописва Конституцията. В случая те не просто я дописват, а я обърщат с главата надолу, поставяйки във фундамента на Основния закон неписан принцип за непрекъснатостта на мандата на ИВСС, игнорирайки изцяло принципа на мандатността, който е пряко заложен в основата на Конституцията и в управлението на всички демократични държави. Конституцията е обърната наопаки, с хастара навън, от хора, вредни за развитието на правовата държава и на демократичното общество.

Г-н Екимджиев, този вторник стана известно ново осъдително решение на България от ЕСПЧ заради отказа на съдилищата да позволят промяна на личните документи  на жена заради смяна на пола.  Вашето адвокатско дружество е  защитавало интересите й пред съда  в Страсбург. Какви са изводите след това решение на Съда?

– Ще стигнем и и до Страсбург. Преди това е хубаво да си  припомним две  емблематични пропадания на КС – едното решение обяви  Истанбулската конвенция за противоконституционна, а другото,  нашумяло като „делото за пола“, взето с   решение №6 от 2021 г.  Като се прочетат  мотивите и на двете решения, се вижда, че през решения на КС на най-високо ниво в българския  национален правопорядък се имплантират откровени хибридни антиевропейски тези и опорни точки, свързани с нещо, което всеки разбира по свой начин,  наречено национална конституционна идентичност.

Четейки тези решения се вижда, че се  прокарва  невярната и манипулативна теза, че националната конституционна идентичност, която вероятно повечето хора разбират  като хайдушки пищови, потури,  мустаци и пр. , може  да се противопостави на базисните европейски ценности, които са фундамент на обединена Европа и ЕС. Принципът е:   единство в многообразието, а националната  идентичност е една  симпатична екзотика, която по никакъв  начин не може да противостои на принципите на европейското право.

В „делото за пола“, КС прилага ветеринарно-медицински подход,  според който решаващо за определяне на половата принадлежност е това, което имаш в гащите, а не социални, медицински и психологически фактори, свързани с това понятие.

Тези ирационални  тези, които дават приоритет на т.нар. „национална идентичност“ пред основни принципи на международното право, са възпроизведени в мотивите на националните съдилища,  които отказват смяната на пола на нашата клиентка, въпреки категоричните медицински данни, установили т.нар. състояние на транссексуалност.

Вместо да отчетат самоусещането, медицинските показатели, социалната роля по начина, по който тя я възприема, нашите съдии бланкетно й противопоставят понятия като „национална традиция“, без да обяснят какво точно означава то и какъв обществен интерес обслужва. Защото под национална традиция някой може да разбира тричането на кучета например, и едва ли това е по-важна обществена ценност от свободата и човешкото достойнство, прогласени в чл. 4 от нашата Конституция и заложени в основите на КЗПЧОС и на Европейското право.

About Лилия Христовска

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

4 коментара

 1. Петър Обретенов

  Екемджиев е абсолютно прав:това е второто и най значимо позорно решение на КС след решението от 2003г-. което блокира съдебната реформа. Сега, с последното си решение КС отвори кутията на Пандора за произволно удължаване на мандата на държавни органи и институции.

 2. Правдивият Будливец

  За казуса с мандатите е прав, но по отношение на „половата идентичност“ – не. Направо ми се гади от казаното от него и за съжаление не си личи да има задълбочени познания по генетика и анатомия на човека. Наука без право може, но право без наука – не.

 3. Както винаги – Б Л Е С Т Я Щ.
  Не съм правист и няма да си правя записки от това интервю. Не ме е срам, защото не съм правист!

 4. Богдан

  Как е възможно да е толкова адекватен и същевременно толкова неадекватен в рамките на едно интервю?
  „Социалната роля по начина, по който тя я възприема“ – опорките на левичарите не правят социалната им измишльотина – пол. Аз мога да се възприемам за Уинстън Чърчил, но очевидно не съм.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.