Последни новини
Home / Актуално / „Артекс“ загуби общо 200 000 лева претенции срещу протестиращи за изграждането на „Златен век“

„Артекс“ загуби общо 200 000 лева претенции срещу протестиращи за изграждането на „Златен век“

Defakto.bg
Никола Вапцаров (в ляво) и Мариан Башур спечелиха делата, завадени срещу тях от „Артеск“.

ВКС  отхвърли искането на инвеститора  за касационно обжалване на решение на АС – София, „оправдало“ протестиращия  Мариан Башур срещу изграждането на небостъргача „Златен век“

„Артекс“ окончателно загуби и второто си дело за неимуществени вреди от  изказвания  на  Мариан Башур срещу строежа на небостъргача „Златен век“.  Първото, срещу Никола Вапцаров, другият активист от инициативния комитет „Лозенец“ срещу изграждането на 34 – етажната сграда, бе  спечелено от Вапцаров  в края на 2021 г.

С определение  от 4 октомври върховните съдии Снежанка Николова, Гергана Никова и Соня Найденова,  докладчик,  ВКС отхвърлиха искането за касация по заведената жалба от дружеството срещу Башур и остави в сила решението на АС- София.

Ha 5 юни 2019 г. в Coфийcĸия гpaдcĸи cъд бяха oбpaзyвaни двe гpaждaнcĸи дeлa пo иcĸoви мoлби oт фиpмитe „Apтeĸc – Злaтeн Beĸ“ и „Apтeĸc – инжeнepинг“ пo чл. 45 oт Зaĸoнa зa зaдължeниятa и дoгoвopитe – зa нeпoзвoлeнo yвpeждaнe.  Тогава вcяĸa oт фиpмитe  пoиcĸa  пo 100 000 лeвa oт Baпцapoв и oт Бaшyp в зaвeдeнитe дeлa (oбщo 200 000 лeвa), ĸaтo oтдeлнитe иcĸoвe cpeщy вceĸи oт тяx ca зa пo 50 000 лeвa (oбщo пo 100 000 лeвa oт вceĸи).

От „Apтeĸc“ твърдяха, че ca пpeтъpпeли нeимyщecтвeни вpeди от нeпoзвoлeнo yвpeждaнe зapaди paзпpocтpaнeниeтo от двамата нa „нeвepни, oбидни и ĸлeвeтничecĸи“ твъpдeния за строежа. Hиĸoлa Baпцapoв и Mapиaн Бaшyp  oт инициaтивeн ĸoмитeт „Лoзeнeц“, opгaнизиpaха пpoтecтитe cpeщy нeбocтъpгaчa и нeзaĸoннoтo cтpoитeлcтвo изoбщo. Πpoтecтиpaщитe зaявиха,  чe изгpaждaнeтo нa 34-eтaжния „Злaтeн вeĸ“ e нeзaĸoннo и  зapaди изтeĸлo paзpeшиттeлнo.

До ВКС се стигна след като  СГС и САС  отхвърлиха исковете срещу двамата, а  дружествата „Артекс“ поиска от върховните съдии да отхвърлят решенията, да им признаят неимуществени вреди  и освен обезщетение от по 100 000 от всеки, инвеститорите поискаха и законната лихва и  разноски по делото.

Оплакванията срещу Башур

В жалбата срещу Мариан Башур, дружеството  сочи, че в периода 22.03.2019 г. до 5.04.2019г. е направил изявления, с които е уронил добрата търговска репутация и търговското име на дружествата. На  22.03.2019г. публикувал отворено писмо срещу проекта, придружено с коментарите, че „алчността води до разруха“, „колкото и да се използват енергийни щитове, букви и ритуали, то Бог винаги защитава истината“,  пост, че „законите трябва да се уважават, а не да се прескачат, защото имаш подкрепата на силните на деня“. 

На 25.03.2019 г. публикувал пост съдържащ „не мога да намеря смислено оправдание, че въобще се е позволило да вмъкнат тази сграда по този безобразен начин“. На  27.03.2019г. пост, определил проекта като „паметник на грозотията“. На 27.03.2019г. е коментирал, че  „законодателят казва, че поправката не важи за стари случаи, но инвеститорът не е разбрал все още това“, както и статус на 05.04.2019 г., озаглавен „Чичо Гугъл казва за Златен век, че е паметник на корупцията“.  В  социалната мрежа ответникът е правил изказвания в интернет, че „политиците са на страната на Артекс“.

Оспорваният от обществеността строеж в кв. Лозенец в София, добил името „Златен век“ Завършен е грубият строеж на сградата и е издаден т. нар. акт 14. Така на практика е реализирано и разрешителното за строеж, по чиято валидност обаче все още се водят спорове, писа Медиапул. Продължава и спора за валидността на разрешителното му за строеж и шикалкавенето на институциите. Разрешителното бе издадено през 2007 г. за срок от 5 години и е презаверено през 2012 г. за същия срок. Законът за устройство на територията (ЗУТ) позволява само една презаверка и неговата валидност е изтекла през ноември 2017 г. Няколко месеца по-рано депутати от ГЕРБ прокарват поправка в ЗУТ, с която удължават валидността на тези разрешения от 5 на 10 години. От  „Артекс“ твърдят, че имат изрядни документи до 2020 г., а срокът трябва да се удължи с две години заради заради спирането на строежа от институциите. Така документът изтича през тази година, посочи изданието.

Пред върховните съдии Мариан Башур оспорва претенциите на „Артекс“  като недопустими с доводи,  тъй като изявленията му са били направени по повод гражданското недоволство и проведените поредица протести през 2017 г. във връзка с проекта „Златен век”, основно насочени срещу лицата, допуснали реализирането на строежа с голяма височина на неподходящо място спрямо етажността на околните сгради.  Възразява, че изявленията му нямат за пряк адресат ищците, че не са клеветнически и обидни, а съдържат оценки и мнения, израз на гражданската му позиция и представляват упражняване на конституционно признатата свобода на словото.

Аргументите на ВКС

След проверка на въззивното решение, върховните съдии потвърждават изводите на САС.  Апелативният съд  приема, че  законът не е пречка да се присъди обезщетение за неимуществени вреди на юридически лица от изнесени чрез средствата за масово осведомяване клеветнически твърдения, уронващи авторитета им.  В случая обаче  „циитираните изявления на ответника не представляват твърдения за факти ( нещо, което действително е станало, случило се е или съществува), а са оценъчни мнения относно строежа на сграда и дейността на ищцовите дружества като пряко ангажирани с това строителство“ срещу играждането на която безспорно е имало сериозно обществено недоволство“.

Общите  съждения и умозаключения по един общественозначим проект за изграждане на сграда, като не  съдържат конкретни факти, не позволяват на съда  да се преценява дали те са верни или неверни.  Оценка се съдържа в използваните думи :”алчност”, „абсурдно”, „смях”, критика срещу държавни органи и политици за неспазване на законите, разсъждения относно необходимостта от сграда с такава височина с оглед на архитектурните изисквания, мнение, че инвеститорите са разбрали поправка на закона, желание за справедливо наказание на лицата, разрешили строежа, акцентиране на извършеното от обществения комитет, мнение, че дружествата се подкрепят от политиците.

Макар изявленията да съдържат негативно мнение, то те не могат да се квалифицира като противоправно поведение, приема ВКС  заключенията на Софийския аплетивен съд.

На възражението на Артекс, че АС – София не е съобразил практиката на ВКС за баланса между свободата на словото и  доброто име на дружеството, ВКС потвръждава и изводите на въззивния съд, че:  „Обобщените изводи от практиката на ВКС,  сочат, че не е противоправно поведението при изказани мнения с негативна оценка, пряко или косвено засягащи конкретно лице, когато името му се коментира или се предполага във връзка с обществен въпрос, свързан с неговия пост, дейност или занятие, че негативните оценки за определена личност, открояваща се по една или друга причина в обществения живот, не пораждат отговорност, ако не засягат достойнството на личността, т.е. ако не осъществяват състав на престъплението обида“.

ВКС отбелязва също, че Въззивният съд е процедирал съобразно разясненията по сочените решение № 86 от 29.01.2010 г. на ВКС по гр.д.№ 92/2009г., ІІІ г.о., и решение № 85 от 23.03.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1486/2011 г., като е направил преценка дали конкретното изказване с негативно спрямо засегнатото лице съдържание, освен оценка и мнение по обществен въпрос, не обективира и твърдение за конкретен злепоставящ факт.

При липса на установено противоправно поведение от страна на ответника въззивният съд не е разгледал въпроса относно твърдените от ищците причинени вреди, и исковите претенции се отхвърлят, казват върховинет съдии, приели изводите за липса на противоправност в поведението на  Мариан Башур.

 Заключение

При извършената служебно проверка от касационната инстанция, не се констатират нарушения, обуславящи вероятна нищожност или недопустимост на въззивното решение, нито се установи очевидна неправилност на същото по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК, посочва съставът на ВКС.

Върховните съдии не  допускат касационно обжалване, а с  оглед изхода на спора, отказват на двете дружества „Артекс“   съдебни разноски.  Осъждат „Артекс“ да заплати  на  Мариан Башур  3530 лв. разноски за адвокатско възнаграждение.

 

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ана Велкова: За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение

  За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение. И ако в …

Следи от шпионски софтуер в Брюксел: Елена Йончева и Натали Лоазо са били подслушвани

 Депутатите от Европарламента откриха в телефоните си зловреден софтуер, което предизвика тревога за поверителната работа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.