Последни новини
Home / Гостува ни / Представяне на стажантската програма на Софийския районен съд с подкрепата на  Комисия Фулбрайт

Представяне на стажантската програма на Софийския районен съд с подкрепата на  Комисия Фулбрайт

Defakto.bg

 

 

Иван Генчев – докторант
Константин Кунчев – съдия

Константин Кунчев – съдия в СРС  и Иван Генчев – докторант по гражданско и семейно право в УНСС и асистент по гражданско право обща част в УНСС представят стажантската програма на Софийския районен съд с подкрепата на  Комисия Фулбрайт и

„Увеличаващото се добро като система на доброволните, професионални и колегиални усилия на правниците и стремежът им към подкрепа на юридическото образование, ще променят обществото ни, а това ще промени един ден и цялата държава“,  казват авторите.

 

                                       

За програмата:

 

Стажантската програма „Фулбрайт“ е организирана съвместно от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” и съдии от Софийски районен съд през 2009 г. Целите на програмата са да:

– предостави практически правни умения на студенти по право от четвърти и пети курс;

– създаде у съдиите умения да работят с подпомагащи ги млади юристи;

– повиши доверието на младите юристи в съдебната система, като им предостави възможност на да я опознаят.

Още от самото си възникване Стажантската програма е имала подкрепата на ръководството на СРС, първоначално чрез неговия тогавашен председател съдия Красимир Влахов, настоящ съдия в Конституционния съд, а след това от последващите председатели на СРС съдиите Методи Лалов и Александър Ангелов.

Стажантската програма е създадена от 12 съдии от СРС, а инициативата е била на Фулбрайтовия стипендиант съдия Евгени Георгиев. Тези съдии се справят с две трудности – как програмата да бъде привлекателна за студентите и как студентите да бъдат в помощ на съдиите. За да бъде привлекателна програмата за студентите, съдиите разчитат на два подхода. Първо, чрез участието в програмата да може да се спечели трудно постижима награда, чрез която отличеният стажант да бъде откроен сред всички останали млади юристи в страната. Второ, работата на стажантите със съдиите да бъде организирана така, че те да придобият практически умения, които към онзи момент правните факултети или не са предоставяли, или предоставените са били в ограничен обем.

Съдиите търсят и получават подкрепата на Федералния окръжен съд в Ню Орлиънс, чрез неговия тогавашен председател съдия Сара Ванс и съдействието на Фулбрайтовия стипендиант съдия Стивън Плоткин, бивш съдия от щатския Апелативен съд на Луизиана, и комисия „Фулбрайт“, чрез нейния тогавашен директор доцент Юлия Стефанова. Съдия Кърт Енгелхард от Федералния окръжен съд в Ню Орлиънс се отзовава да приема всяка година за два месеца един стажант, избран от него от малка група от най-добре представилите се стажанти от програмата, определени от българските съдии, участващи в нея. Комисия „Фулбрайт“ одобрява и предоставя стипендия на стажанта, избран от съдия Енгелхард, която да покрива разходите по пътуването до и престоя на стажанта в Ню Орлиънс. Госпожа Кармен Добреско от Ню Орлиънс приема в дома си в Ню Орлиънс първият и всеки последващ стажант досега.

За участие в първата година от програмата кандидатстват 55 студенти. През лятото на 2009 г. комисия от съдии преглежда документите на кандидатствалите студенти и провежда интервю с тях, след което одобрява 18 студенти за участие в програмата. Стажът започва в началото на октомври 2009 г., като през първия семестър всеки от студентите работи с двама съдии, а през втория – с други двама съдии, за да може стажантът да придобие максимална представа от работата на съда и да може да се адаптира към работата с различните съдии, както и повече съдии да имат поглед от работата със стажанта.

За тези 13 години през програмата са минали общо 575 стажанта. Като общият брой кандидати за програмата до настоящата година са били 1051.  За настоящата година 2022 – 2023 г. са постъпили рекорден брой кандидати за една година,  а именно 132 кандидатури. Колко от тях ще успеят да се включат в стажа, предстои да се разбере в четвъртък – 20 октомври, на официалната церемония, която ще се проведе в Софийския районен съд от 11:00 часа.

В програмата до настоящия момент са участвали общо 182 съдии, като тази година тази бройка се очаква да надхвърли 200, като се включват за първа година и младшите съдии от СГС – Бетина Бошнакова, Калина Станчева и Десислава Алексиева .

В програмата са участвали студенти от СУ, НСС и НБУ, но през годините в програмата са взимали участие и студенти от ЮЗУ, ВСУ и ПУ.

Това нямаше да възможно без усилената работа по координиране на стажовете с университетските преподаватели:  ас. Цветелина Байрактарова – СУ и доц. Венцислав Петров,  доц. Гергана Боянова – УНСС и доц.  Таня Градинарова,  доц. Деяна Марчева и доц. Силвия Цонева – НБУ.

За повече информация относно програмата посетете интернет страницата на „Фулбрайт“ https://www.fulbright.bg/sofijski-rajonen-sad/, както и на Софийски районен съд:  https://srs.justice.bg/bg/12696

Работа със стажантите:

Още в самото си начало програмата е била насочена към подпомагане на развитието на младите юристи, като ги среща отблизо с правораздавателната система. Работата с действителни казуси и навлизането в проблематиката на българския граждански и наказателен процес допринася за израстването на участниците.

В рамките на този стаж взелите участие студенти имат възможност да работят по действителни дела и казуси. В това число стажантите могат да подготвят проекти на съдебни актове и да присъстват на откритите съдебни заседания в зала. Допълнителен безценен опит за участниците е досегът им до съдебните документи, изготвени от различни адвокати по делата.

Времето за работа е гъвкаво и се съобразява с индивидуалните възможности на всеки стажант.

Всички тези условия създават реална работна среда, която в продължение на цяла академична година дава възможност на стажантите да развиват практическите си умения, а и да изпитат и надградят теоретичните си познания. От 2018 г. за стажанти е допуснато изрично и да повторят стажа по програмата през следващата година, като дори има случаи на три поредни години прекарани в програмата. Тези случаи се увеличават през годините, защото се създават трайни отношения на взаимно разбирателство и професионално сътрудничество, което е от взаимен интерес на правосъдието и на образованието като цяло.

       Възможността за стаж във Федералния окръжен съд:

Освен множеството полезни умения, които участниците натрупват, се предвижда и специална наградата за положилите най-много старание от тях.  Още от 2009 г. насам същата се предоставя от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”.

Благодарение на нея ежегодно един участник в стажантската програма, излъчен чрез конкурс, се спонсорира за двумесечен стаж във Федералния окръжен съд на Луизиана, Ню Орлиънс. Комисията предоставя средства за пътуване до САЩ и издръжка, както и съдейства с осигуряването на виза за избрания участник.

Оценката на кандидатите за наградата се извършва чрез специална процедура и формуляри.

На кандидатите се поставя специална задача през есента, след което се провежда и интервю с тях. Отчита се и цялостната им работа по програмата, но и обратната връзка, получена от техните съдии – наставници.

Първият победител е приет от съдия Кърт Енгелхарт от Федералния съд – Окръжен съд в Ню Орлиънс, Източен окръг на Луизиана през 2010 г. Това е  Боряна Христова, която в момента е действащ съдия в Районен съд – Стара Загора.

От 2018 г. стажът в Федералния окръжен съд в Ню Орлиънс се провежда при съдия Джейн Милазо. Стажантите, които са печелили наградата, както и техните впечатления и преживявания в САЩ може да видите тук https://www.fulbright.bg/sofijski-rajonen-sad/

Участващи съдилища в програмата:

Резултатите от програмата са неизменно положителни. Именно те помагат за разрастването ѝ. Постепенно към нея се включват почти всички съдилища в София, а именно:  Софийският градски съд, Административен съд София – град, Софийският апелативен съд; а дори и Районен съд – Сливница. Включването на Върховен касационен съд към програмата затвърдява тези впечатления. А през годините в програмата са се включили над 200 съдии.

Информация за съдиите, участващи в програмата, можете да откриете на следния адрес: https://srs.justice.bg/bg/14079

     Кандидатстване:

Програмата набира популярност сред студентите от различните юридически факултети, като всяка година за участие в нея кандидатстват над 200 от тях.

Показаната амбиция от участниците служи за вдъхновение на организаторите. Именно тези резултати доведоха до възможност и на младите завършили юристи да се включат в програмата. С участието си в нея те са способни да придобият полезни практически умения и да натрупат опит, който да им послужи в първите им стъпки в практикуването.

С желаещите да участват се провеждат интервюта под формата на писмени изпитни тестове. Същите показват теоретичната и практическата подготовка на кандидатите, а те биват оценени въз основа на показаните базисни правни познания, способността им за мислене и решаване на практически казуси. Кандидатите имат възможност да изберат дали да решат тестове само в сферата на гражданското или само на наказателното право, или и в двете направления. Положилите тестовете получават обратна връзка под формата на оценка, формирана по шестобалната система. От 2021 г. в програмата се включва и съдии от АССГ и стажантите вече имат право на избор и административно право.

Тези от кандидатите, които имат желание за участие за голямата награда – стаж при съдия Милазо, биват проверени за нивото на владеене на английски език.

Информация за всички условия при кандидатстването може да бъде открита на следния адрес: https://srs.justice.bg/bg/14077.

Резултати на завършилите програмата:

Своеобразна оценка на програмата са и постигнатите резултати на преминалите през нея стажанти. Много от тях вече са отлични съдии прокурори, преподаватели по право, доктори по право, както и успешни адвокати.

Техният опит и незаместимо усилие за подпомагане на студентите и стажантите е в основата на покачване на стандарта на образованието, който липсва изключително много в условията на висшето образование в страната.

  • Сред завършилите програмата магистрати са:
  • Сред завършилите програмата магистрати са:

Александър Трионджиев  – съдия в Районен съд Разлог, Калина Христова – съдия в Районен съд Враца, Диана Асеникова-Лефтерова – съдия в Районен съд Бургас , Николай Василев – съдия в Районен съд Сливница, Пламена Фикиина – прокурор в СРП, Ина Бончева – прокурор в Района прокуратура Ботевград, Андрей Георгиев, Радмила Миразчийска, Василена Дранчовска, Полина Хаджимаринска, Валерия Диева, Васил Александров, Константина Христова, Любомир Игнатов – съдии в Софийския районен съд,  Гюлсевер Сали, Ванина Здравкова,  Георги Стоев и Петя Попова – младши съдии в СГС, Кристиан Попов – младши съдия в Окръжен съд Бургас, Цветина Цолова – кандидат за младши съдия СГС, Цветислава Стайкова- кандидат за младши съдия в Окръжен съд Стара Загора, Мина Павлова – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Кюстендил, Виляна Михалева – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Варна, Виктория Недева – кандидат за младши съдия в  СГС, Людмила Павлова – кандидат за младши следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Тихомир Рачев – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Бургас, Анна Кофинова – кандидат за младши съдия в СГС, Крум Динев – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Перник Игнат Тимофеев – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Перник, Симона Кирилова – съдия в Районен съд Перник.

  • Сред завършилите програмата участници, които са продължили дейността си в научната и преподавателската сфера са:

Васил Александров, Анастас Пунев, Симона Велева, Цветелина Байрактарова, Кристина Митева, Петя Норова, Иван Генчев, Анелия Личева, Снежанка Балджиева, Мартин Пенчев, Агапия Кирилова, Сава Калчев, Христо Кутиев, Людмила Костова, Васил Стойнов, Емануил Колев,  Деляна Иванова, Цветелина Михалкова и Деян Петров.

  • Сред завършилите програмата участници, които са продължили дейността като съдебни помощници са:

Славена Вълкова, Теодора Доненчева, Диляна Гладнишка, Събина Аргирова и Хюлия Хюммет, Марина Легкоступ, Стоян Петров, Силвена Генова, Искрен Борисов и Вероника Иванова, Ива Благоева, Емануил Вълков, Яница Георгиева, Орлин Летов и Анна Малинова.

 

  Допълнителни награди:

Постигнатото стимулира организаторите през годините да увеличат наградите за най-добре представилите се студенти. Така, с помощта на партньорството между организаторите и „ЛексАрт“, за двама от отличилите се участници се предвиждат и допълнителни обучения по техен избор. Повече информация за обученията можете да откриете на https://lexart.bg/.

Страхотен шанс за допълнително развитие на уменията на студентите са и нововъведените награди – стаж при съдия в Конституционния съд, както и стаж при съдия от ВКС.

Носители на тези награди са били Емили Стаменова и Ана Ченешкова – Стоева, Жаклин Генчева, Делян Джуров, Домна Манчева, и Дамян Христов.

 Продължаване на надграждането на инициативите:

Програмата продължава развитието си, като за първа година ще се осъществи и сътрудничество между отдела за юристи лингвисти в Съда на ЕС.

Повече информация за тях можете да намерите на  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/bg/.

По отношение на възможността за сътрудничество на свободна практика: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/direction-generale-de-la-traduction-collaborateurs-free-lance.

Тази инициатива е възможна благодарение на Незабравка Възелова, която е стажант на програмата през първата година, като от две години  работи като юрист лингвист в Съда на ЕС.

Заключение:

Успехите на стажантската програма „Фулбрайт“ вдъхновяват организаторите да преследват все по-голям напредък. Това, от своя страна, гарантира полагането на повече старание от взелите участие съдии, които са готови да споделят своя безценен опит със стажантите.

Не би могло да се отрече, че изграждането на юриста изисква не просто четене на различни материали и слушане на лекции, но и осмисляне на сложните казуси и изливане на идеите върху листа хартия. Дискусията върху реални правни проблеми обогатява студентите и ги подготвя за предизвикателствата на избраната от тях професия. Именно затова тази програма отговаря на духа на закона за провеждане на юридически стаж, в който действително да се усвоят важни практически умения, а и само по себе си свършеното да има смисъл.

Ето защо тази стажантска програма е изключително нужна за развитието на българското юридическо образование. Ефектът ѝ върху израстването на студентите, както и на съдиите, засвидетелства нуждата от утвърждаването ѝ на национално ниво. Постиженията на програмата надхвърлят многократно

резултатите от задължителния стаж за правоспособност, който все още не отговаря на необходимите изисквания.

Силно се надяваме към тези доброволни добросъвестни усиля да се включат и адвокатските съвети в страната.

Активно взаимодействие между практикуващите юристи и университетите следва да започне да се осъзнава като дейност от взаимен интерес – практиката има нужда подготвени юристи, продукт на адекватно юридическо образование, съчетаващо добрата теоретична подготовка с възможности за практическа работа, също както учащите се юристи имат нужда от досег със света на практикуващия юрист, за да придобият и усъвършенстват уменията си да прилагат на практика наученото в университета.

Точно затова е важно от Министерството на правосъдието да припознае програмата и да подпомогнат развитието ѝ във всички градове, в които има действащи юридически факултети. Само по този начин юридическото образование в България би отговаряло на необходимото ниво. Това, от своя страна, неимоверно ще повиши качеството на предоставяните правни услуги, както и нивото на правораздаване.

Благодарности:

Искаме да изкажем безкрайната си благодарност на нашите незаменими ръководители на програмата за постигането на това малко чудо, за създаването на тази традиция, която се наложи успешно в България вече 13 години, при това на доброволни начала и подобряваща качеството си с всяка изминала година:

Евгени Георгиев, Любака Голакова, Станимира Иванова, Борис Динев, Петя Стоянова, Албена Ботева, Марина Манолова, Радослава Качерилска Николай Василев, Николай Чакъров и Кирил Петров.

Благодарности искаме да отдадем и на нашите координатори Лъчезар Насвади,  Мария Георгиева и Мариана Николова, както и на техния верен помощник както и на всички съдии наставници съдия Филип Савов.

Специални благодарности дължим на Анджела Родел и Мария Костова от Комисия Фулбрайт за вярата и безрезервната подкрепа през тези години на обновление и прогрес на програмата.

Желаем да отдадем и специални благодарности на Биляна Топалова – победител в стажантската програма за 2012 г. – 2013 г., която лично и с образователния си проект „ЛексАрт“ продължава да подкрепя тази инициатива и подържа Фейсбук страницата на програмата – https://www.facebook.com/FulbrightBulgariaSRCandSCC/.

Най- важната благодарност, която искаме да отправим е към всички участници, и съдии, които през годините се включват доброволно в това начинание за техния устрем, отговорност и професионализъм.

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.