Последни новини
Home / Законът / Националният съд е длъжен да проверява дали задържането на незаконно пребиваващ чужденец, е законосъобразно

Националният съд е длъжен да проверява дали задържането на незаконно пребиваващ чужденец, е законосъобразно

Defakto.bg

Националният съд е длъжен по собствен почин да проверява дали взетата спрямо незаконно пребиваващ чужденец или на лице, търсещо убежище,  мярка за задържане е законосъобразна. Това реши Съдът на ЕС по две  съединени дела C-704/20 и C-39/21, съобщава пресслужбата на съда.

От правото на Съюза1 следва, че вземането на мярка за задържане или продължаването на задържането на чужденец, който е подал молба за международна закрила или пребивава незаконно на територията на държава членка, е обвързано с редица условия за законосъобразност.

Алжирски, марокански и сиералеонски граждани оспорват пред различни нидерландски съдилища
наложените им мерки за задържане. Нидерландският Conseil d’État (Държавен съвет) и Първоинстанционен съд Хага, заседаващ в Хертогенбос,
питат Съда дали правото на Съюза задължава съдилищата по свой почин да проверяват за евентуално неспазване на непосочените от съответното лице условия за законосъобразност на мярка за задържане.

В постановеното  решение Съдът припомня, най-напред, че всяко задържане на гражданин на трета страна, без значение дали във връзка с процедура за връщане вследствие на незаконно пребиваване, във връзка с разглеждане на молба за международна закрила или пък във връзка с прехвърляне на търсещо
такава закрила лице в държавата членка, компетентна да разгледа молбата му, засяга сериозно правото на този гражданин на свобода, закрепено в член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Затова, когато стане ясно, че условията за законност на задържането не са били или вече не са налице, съответното лице се освобождава незабавно. Такава е по-специално хипотезата, когато се установи, че процедурата за връщане, разглеждане на молбата за международна закрила или прехвърляне, според случая, вече не се извършва надлежно или че мярката за задържане не е или вече не е пропорционална.

По-нататък Съдът подчертава, че във връзка със задържането на чужденци законодателят на Съюза не просто е установил общи материалноправни норми, а в името на принципа на ефективна съдебна защита е въвел и общи процесуалноправни норми, които да гарантират, че във всяка държава членка съществува
режим, позволяващ на компетентния съдебен орган евентуално след служебна проверка да освободи съответното лице, веднага щом се окаже, че задържането му не е или вече не е законно.

1 По-конкретно, Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и
процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 2008 г., стр. 98) и
Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на
кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96), тълкувани във връзка с член 6 от Хартата на основните права (право на
свобода).

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.