Последни новини
Home / Актуално / Потвърдено: осъдиха прокуратурата за някои „особености на наказателната репресия“ срещу кмета на Гълъбово

Потвърдено: осъдиха прокуратурата за някои „особености на наказателната репресия“ срещу кмета на Гълъбово

Defakto.bg

ПРБ дължи на оправдания  кмет над 150 000 лв. за обезщетения

 

Николай Тонев, оправданият кмет на община Гълъбово. Когато през 2009 г. започва наказателното преследване срещу него, Гълъбово е единствената община, в която няма нито един общински съветник от ГЕРБ. Въпреки, че партията е била във възход, кметът отказва да я подкрепи на местните избори. За Тонев няма никакво съмнение кой е инициаторът на последвата наказателна репресия, послушно подета от независимото обвинение, личи от думите му пред медиите. Снимка: Архив Капитал

Повдивският апелативен съд потвърди  окончателно осъждането на  прокуратурата за вреди,  нанесени на кмета на Гълъбово Николай Тонев от незаконнно обвинение в  тежки престъпления,  които се оказва, че не е извършил, но седем години  е трябвало да доказва, че е невинен.   С лихвите присъденото обезщетение по ЗОДОВ е над 150 000 лв.

С още  няколко изречения,  дописката може да приключи дотук – осъждането на прокуратурата за  недоказани обвинения, не са разтърсваща новост.  Случаят обаче заслужава да бъде разказан, най-малко, за да не ставаме съучастници в „скрито – покритите“    маниери, които  превръщат законови правомощия в срамен и недопустим тормоз.  Казусът „Тонев“  гъмжи от „особености на проведената наказателна репресия“ с любезното участие на върховете на прокуратурата, отбелязват съдилищата по казуса.

Началото

Медиите в продължение на години описваха  борбата на обвинението срещу кмета на община Гълъбово Тонев и 11 обвиняеми от ръководство на Общинския съвет за длъжностни  престъпления, като участници в организирана престъпна група.

 На 19 август 2009 г.  Николай Тонев,   избиран  пъти пъти за кмет на общината,  е привлечен за шест длъжностни престъпления,  сред тях  са и присвояване на 388,45 литра дизелово гориво, друго – за дарение на гипсофазерни плоскости на стойност на 5528 лева на манастир и пр.

Повдигнато му е и обвинение за  участие и в организирана престъпна  група (ОПГ), също тежко  умишлени престъпление, което във възхода на специализираното правосъдие, му обещаваше дълги години лишаване от свобода.

По искане на прокуратурата Тонев е отстранен от поста, наложена му е „парична гаранция“ от 4000 лева, а независимо, че  повдигнатото обвинение е от компетентността на Окръжна прокуратура Стара Загора,  по разпореждане на Главния прокурор, то е  възложено на  Окръжна прокуратура – Пловдив.   Вероятно е търсена специална сигурност, която в голяма степен се оправдава.

Четири години след началото на разследването, на 01.02.2012 г. обвинителният акт на Окръжна прокуратура Пловдив е внесен в  Специализирания наказателен съд. Преди делото да се озове  там,след 4 г. разследване, обвинението срещу Тонев за участие в ОПГ е прекратено,  другите обвинения  остават.

 Първи крах на обвинението

 Още на първо четене обаче, през февуари 2012 г. спецсъдът прекратява съдебното производство и връща на прокуратурата обвинителия акт заради  нарушения на процесуалните правила, които са ограничили  правото на защита на Тонев и останалите обвиняеми лица.

Срещу  това разпореждане, прокуратурата   подава  частен протест и Апелативният специализиран наказателен съд  разпорежда на СНС да разгледа делото.

Първото съдебно заседание на СНС е проведено на 29 май 2012 г., а на 07.02.2014 г. последното, което е приключва с оправдателна присъда за кмета и другите   подсъдими по делото.

До този момент в съдебната фаза на наказателното производство участва наблюдаващия делото прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив., вместо от Спецпрокуратурата. Това се случва въпреки протестите на защитата, че  „ умишлено се нарушава  разпоредбата на чл. 411в, ал. 1 от НПК“.

Я, органът бил „ненадежден!

Прокурорското нарушение  наистина става  удобен повод  за реанимация на зачертания обвинителен акт с оправдателната  присъда.  Прокуратурата  подава  протест с  искане присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато за  написване на нов обвинителен акт – предишният бил изготвен от „ненадлежен орган“.  Този факт прокуратурата открива  след 49 съдебни заседания,  протести на подсъдимия, и най-вече, след произнесената  оправдателна присъда.

Апелативният специализиран наказателен съд отменя оправдателнана  присъда. Но връща делото на Специализираната прокуратура, тъй като е  установил  нарушения на процесуалните правила.  След връщането,  делото се  озовава в  досъдебната си  фаза, откъдето не мръдва с години.

 Срещу продължителни неуспешни опити да бъде вдъхнат живот на един компрометиран обвинителен  акт,  защитата  се позовава на чл. 368 и следващите от НПК (преди изменението през 2017 г.), и иска от съда да определи  срок на прокуратурата да внесе делото в съда. Съдът определя  тримесечен срок на обвинението да внесе в съда обвинителен акт срещу кмета или да прекрати наказателното производство.

Междувременно, майсторски, преди произнасянето на съда, Специализирината прокуратура прекратява  „ предявеното обвинение срещу другите обвиняеми лица за участие в ОПГ  и се обявява  за некомпетентна да поддържа обвинението. Изпраща обвинителния акт обратно  в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Упоритост

В определения от съда  срок,  Окръжна прокуратура – Пловдив  внася отново същия обвинителен акт срещу Николой Тонев със същите обвинения, но в Окръжен съд – Стара Загора.

През 2015 г. съдията-докладчик  прекратява  съдебното производство и връща делото на ОП – Пловдив  за неотсранени съществени нарушения  в обвинителния акт.

Усърдно Окръжната прокуратура отново внася обвинителния акт в Старозагорския окръжен съд,  но този път само срещу кмета Тонев.

И това не помага, защото  Окръжен съд  – Стара Загора  прекратява окончателно наказателното производство на основание  чл. 369, ал. 4 от НПК.  Определението влиза в  сила на 28.03.2016 г. – шест години и седем месеца след привличането на Николай Тонев като обвиняем.

След близо седем години обвиненията срещу кмета и всички останали – тежко банкрутират, а Николай Тонев завежда дело по  ЗОДОВ  за обезщететяване  на нанесени му морали и материални вреди.  Претендира 200 000 лв за морални вреди и 40 000 лева за имуществени.

Делото по ЗДОВ

Делото по ЗДОВ е образунаво  след общо  4 години досъдебно производство,  50 съдебни заседания в продължение на още  около 2 години, серия от оправдателни  присъди и подновявавания на делото до окончателното  му прекратяване.   На всички   съдебни  заседания Тонев е присъствал неизменно, тъй като явяването в съда по обвинение за тежко престъпление  е задължително.  За собствена сметка той три пъти се явявал се за извършване на процесуални действия по наказателното производство в Стара Загора, шест пъти  в Пловдив, и 48 пъти  в  София.

  В исковата си молба сочи, че през целия близо 7-годишен период е бил принуден да  представя доказателства за своята невинност – прокуратурата е събирала само доказателства, които го уличават в престъпна дейност, но не и такива, които го оневиняват, въпреки, че е задължена по закон да води обективно разследването.  Ищецът твърди, че  продължителното наказателно производство го е лишило от право на справедлив процес по  чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека.  Нарушението на Конвенцията удължило и срока през който той е търпял вреди.

 От исковата му молба става ясно още, че прокуратурата напълно е загърбила   сигналите му,  че  възлагането на делото  от главния прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив,  не е законосъобрзано.  Без внимание е оставено и оплакването му, че следователите при Окръжната прокуратура в Пловдив не са  били определени на случаен принцип, нарушение  установено от Инспектората на ВСС.  Поисканият  им отвод бил  отхвърлен.

През тези седем години Николай Тонев ежедневно е бил подложен на стрес и  срам пред хората с оглед високия пост, който  е заемал.

Съдът

Окръжният съд в Стара Загора пред когото е заведено делото по ЗОДОВ,  след  проучване на  казуса, стига до извода, че  ПРБ е извършила противоправно деяние и  незаконно е повдигнала и поддържала обвинение срещу Николай Тонев  за извършени тежки престъпления, четири от които по чл. 282, ал. 2, във вр. ал. 1 и чл. 26 НК и две – по чл. 201 от НК.

Безспорно е, че наказателното преследване срещу ищеца е започнало на 19.08.2009 г., с привличането му като обвиняем в наказателно производство и е приключило на 28.03.2016 г., с влязло в сила определение от тази дата, постановено по нохд № 457/2015 г. на С тарозагорския окръжен съд на основание чл. 369, ал. 4 от НПК, тъй като с новия обвинителен акт не са отстранени констатираните от съдията докладчик съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати при изготвянето на предходния обвинителен акт, като наред с това са допуснати и нови такива“, установява съдът

Акцентира и че воденото наказателно производство е започнало и приключило извън разумния срок в нарушение на европейската конвенция – 6 години и 7 месеца.  Само в досъдебна си фаза наказателното производство е продължило  близо 4 години.

Свидетелските показания по категоричен начин потвърждават,  че повдигнатото обвинение е оказало силно негативно въздействие върху личния, обществения и социалния живот на  Тонев, констатира съдът.  „Безспорно е, че повдигнатото незаконно обвинение и наказателно производство е причинило на ищеца стрес, неудобство, притеснения, негативни преживявания, страх че ще бъде осъден. Отразило се е на психиката му и на здравето му. Нарушено е било доброто му име в обществото, като гражданин и политик, доверието на хората в него е било разколебано, предвид длъжността, който е изпълнявал – кмет на град Гълъбово“   

Доказаните по делото болки и страдания са много над обичайните негативни чувства и изживявания в такива случаи, е категоричният извод на съда.

Обезщетението

Като установява пряката причинно-следствена връзка между понесените вреди, дългият срок на воденото наказателно производство и множество нарушения на закона, окръжният съд  отсъжда, че са налице  основания за ангажиране на  отговорността на държавата в лицето на ПРБ и  присъжда цял поменик от обезщетения.

За неимущестмени вреди от 100 000 лева заедно със законната лихва от 09.09.2017 г., датата на завеждане на исковата молбадо окончателното  й изплащане. Отхвърля иска до размера над 200 000 лева, поискан от кмета.

Осъжда ПРБ да заплати на Николай Тонев  38 685.77 лева,   имуществени вреди  от  пропуснати ползи за неполучени заплати  за периода от  октомври 2009 г. до месец юли 2011 г. , нанесени в резултат на неоснователно повдигнато обвинение и неоснователно наложена мярка за принуда „отстраняване от длъжност”, заедно със законната лихва върху главницата до  окончателното й изплащане.

ПРБ е осъдена да заплати на кмета  и сумата от 8057.41 лева,  имуществени вреди  за пътни разходи до София и Стара  Загора заедно със законната лихва .

Със същото решение ПРБ е осъдена да заплати на Николай Тонев  и  сумата от 250 лева, платена за възнаграждение за вещо лице плюс  2925 лева  разноски за адвокатско възнаграждение за уважената част от иска.Не е пропусната и сума от 10 лева, внесена като държавна такса.

Прокуратурата трябва да  заплати  още в полза на бюджета на съдебната власт и сумата 1232 лева за направените  разноски за експертизи по делото.

Прокуратурата  обжалва

Прокуратурата обжалва пред АС –Пловдив  решението на окръжния съд, като „неправилно и необосновано“,  иска намаляване размера на присъдените обезщетения за неимуществени вреди и отхвърляне изцяло на  решението за присъдените  имуществени вреди.

Твърди, че продължителността на делото не следва да увеличава обезщетението на неимуществени вреди, без да се отчита влиянието на тази продължителност за всяка конкретно претендирана вреда.  Възразява също, че основанието за прекратяването на наказателното производство въз основа на л. 369, ал. 4 от НПК,  „не е елемент от фактическия състав за възникване на отговорността на държавата“,  тъй като в закона били изброени изрично хипотезите, при които тя можела да бъде ангажирана.И пр.

Апелативният съд: Делото е овъртолено в пороци  

 Трайно е прието  в практиката на съдилищата, че обезщетението по ЗОДОВ се определя глобално, в рамките на конкретното наказателно производство, а не поотделно за всяко едно деяние, за което подсъдимият е оправдан,  посоча в решението си АС Пловдив, който потвърждава отсъждането на  Окръжен съд  Стара Загора за противоправно повдигнато  обвинение, продължило необосновано дълго извън рамките на закона.

Глобалното определяне и присъждане на обезщетението е принципно приложимо и при повдигнати обвинения в извършване на повече от едно престъпления, ако подсъдимият (обвиняемият) е бил оправдан с присъда по всички обвинения, или е възникнала отговорност на Държавата  във връзка с прекратяването им“, отбелязва съдът.

Посочва, че към посочените хипотези са приравнени и случаите на прекратяване на наказателното производство от съда, заради внесен обвинителен акт  със съществени нарушения на процесуалните правила,  делото е върнато за отстраняването им, но при внасянето му обратно в съда, се оказва, че те не са пипвани, както е и в случая на Николай Тонев.

И още: „Това прекратяване по своето същество е санкция срещу прокуратурата., която не е реализирала в разумен срок наказателната репресия срещу обвиненото лице. Случаите, при които бездействието на прокуратурата да  отстрани допуснати процесуални нарушения и да внесе делото с обоснован в съответствие с процесуалните норми обвинителен акт в съда в законовия срок, имат за последица прекратяването на наказателното производство от съда на основание чл. 369, ал. 4 от НПК (отм.) и те следва да бъдат подведени в хипотезата на недоказаност на обвинението, недоказаност на участието на обвиняемия в престъплението /чл. 243, т. 2 от НПК/, което съответства на основанието за търсене на отговорност за вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ – деянието не е извършено от лицето“

При преценка размера на неимуществените вреди, неизбежно следва да бъдат съобразени процесуалните особености на проведената наказателна репресия спрямо кмета, отбелязват  апелативните съдии.

 Намесата на главния прокурор е знак за пристрастие

Съдът обилно мотивира обезщетението за морални вреди с особено  пристрастно и необективно отношение спрямо кмета на Гълъбово:

Наличие на пряка намеса на главния прокурор  при образуването на делото спрямо Тонев,  възлагането на разследването „не на местно компетентната прокуратура в Стара Загора, а на тази в Пловдив“,  констатираните от Инспектората към Висшия съдебен съвет фрапиращи нарушения на императивните норми за извършване на случаен подбор при определяне на разследващите следователи в ОСО към Окръжна прокуратура – Пловдив,  проявената необоснована хиперактивност от досъдебните органи, независимо от многократните прекратявания на съдебното производство и връщане на делото на досъдебните органи – упорито неотстраняване на указаните пороци“.   

В решението е посочено, че  опитите на подсъдимия  да  реагира  за справедливо и законосъобразно провеждане на досъдебното производство спрямо него от разследващите са останали безрезултатни.

Тези особености на процесите спрямо Николай Тонев, са мултиплицирали причинените му неимуществени вреди, казва АС и отсъжда – присъденото обезщетение за претърпени неимуществени вреди от страна на ищеца е определено адекватно и в справедлив размер.  Същото приема и за присъдената репарация за  имуществени вреди.

Според настоящия главния прокурор, прокуратурата е  последното  предмостие срещу  злоупотребите със закона.  За всеки случай, го призоваваме  да прогледне в кривиците на прокуратурата,  ей тъй,  за безопасността на гражданите, заради които твърди, че не мигва.  Може и да го направи – мощните схеми за тормоз,  с които се е сблъскал кмета на Гълъбово,  са призната реалност.  Пък и всичко се случва.. Не  е нужно човек да се озове „от другата страна“, за да схване разликата между заклинанията и действителността.

About De Fakto

Проверете също

Правната комисия одобри на първо четене законопроекта за личния фалит

Правната комисия одобри на първо четене Закона за несъстоятелност на физическите лица, добил популярност като …

Декларацията на „Продължаваме Промяната“ към служебния кабинет да внесе незабавно бюджет за 2023 г., не мина

С 86 гласа „за“, 127 „против“ и един „въздържал се“ парламентът отхвърли предложената декларация от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.